21.03.2023

Porin satamaan kymmenien miljoonien investointeja

Porin satamassa on perinteiseen tapaan vihitty suuret laiturihankkeet sekä Mäntyluodossa että Tahkoluodossa.

Kallonlahti 2, Mäntyluodon satama-alue. Kuva Porin Satama

Mäntyluodon Kallonlahteen on rakennettu 270 metriä 12 metrin syväyksen omaavaa laituria ja Tahkoluotoon niin sanottua nestebulklaituria. Yhdessä erilaisten kenttätöiden, uuden rautatien ja valaistuksen kanssa kyse 40 miljoonan euron investoinnista noin viiden vuoden aikana.
Uusia kenttiä on tehty ennen kaikkea Kirrinsannan alueelle. Niissä on hyödynnetty sekä ruoppausmassoja että investointien kannalta välttämättömien purkutöiden jätemassoja.

Tahkoluodossa saatiin parannetuksi turvallisuutta siirtämällä veden päällä kulkeneita putkia maan päälle. Samalla nestebulklaiturin vastaanottokapasiteetti tuplaantui.
Investoinnit jatkuvat edelleen. Kallonlahden pohjukkaan rakennetaan 10 metrin syväyksen omaavat roro-rampit, joita voidaan hyödyntää mm. mahdollisten sotilaskuljetusten tarpeita ajatellen. Uudet kenttäalueet taas soveltuvat erinomaisesti lähivesille suunniteltujen, kelluvien tuulivoimaloiden laitteiden siirtoihin.
Kallonlahden ja Tahkoluodon laiturihankkeisiin on saatu EU: n tukea kaikkiaan 7,3 miljoonaa euroa. Roro- ramppia varten haetaan ns. Military Mobility- tukea, joka voi kattaa investoinnista noin puolet.

Porin satamaan on tulossa myös suuri yksityinen investointi, jonka kustannusarvio liikkuu kymmenissä miljoonissa. Kyse on Bolidenin rikasteterminaalista, johon liittyvät näytteenoton ja punnituksen tarvitsemat tilat. Se sijoittuu lähelle Kallonlahden laituria.
Porin satamajohdon lausuntojen mukaan suuret investoinnit parantavat selvästi Suomen huoltovarmuutta.

Jaa artikkeli
portofnaantali