14.07.2023

Rauman Sataman merimetsohaitta entistä pahempi

Jumiutununeen tilanteen aiheuttamat poikkeukselliset häätöyrityksetkään eivät ole vähentäneet Rauman Sataman laajentumisen esteenä viihtyvien merimetsojen määrää, vaan päinvastoin lisänneet sitä.

Rauman Satama toivoo tulevaisuudessa saavansa uutta tilaa kahdesta sataman suulla sijaitsevasta Järviluodosta. Esteeksi kaavailuille ovat kuitenkin yllättäen tulleet linnut. Saarissa asustaa nyt Suomen suurin lintuyhdyskunta. Yhteinen pesämäärä lähenee seitsemäätuhatta.
Pesintä, oleskelu ja ulosteet ovat tehneet saarista kauhuelokuvan lavasteita muistuttavan näyn. Viranomaiset ovat vaikuttaneet asiaan ilmoittamalla, että pesintää ei saa häiritä. Tilannetta eivät ole helpottanut myöskään harmaahaikarat ja toiseen saareen asettunut merikotka.
Suhtautuminen lintuihin on kuitenkin muuttunut entistä kielteisemmäksi sikäli, että niitä on saanut tarkasti rajatuin säännöin vähentää ampumalla. ELY- keskuksen luvalla saarista on kaadettu myös suurehko määrä pesäpuita.
Nämä toimet on kuitenkin todettu tehottomiksi. Kastaminen ja ampuminen ei laskentojen mukaan ole vähentänyt Rauman merimetsokantaa lainkaan.
Siirtymää muihin saariinkaan ei juuri ole ollut eikä pesintä maassa liene merkittävästi lisääntynyt. Puut ovat entistä kuormitetumpia.
Rauman Satama ei vielä ole Järviluotoihin levittäytynyt muutoin, kuin käyttämällä toista niistä louhintajätteen sijoituspaikkana. Rauman Satama seuraa tiiviisti lintutilannetta, mutta ei pidä sitä omien toimintojensa kannalta akuuttina.

Teksti Vesa Veikkola

Jaa artikkeli