17.11.2022

Saksan uuden Merienergiajärjestelmien Instituutin johtajaksi Suomessa opiskellut Sören Ehlers

Valmistuttuaan Rostockista v 2004 Sören Ehlers jatkoi viiden vuoden ajan Suomessa tohtoriopiskelijana Aalto-yliopiston meritekniikan laitoksessa ja väitteli Suomessa alustörmäysten riskin pienentämisestä rakenteellisilla ratkaisuilla ja julkaisi useita tutkimuksia Petri Varstan, Jani Romanoffin, Heikki Remeksen ja Pentti Kujalan kanssa.

Professori Sören Ehlers. Kuva: DLR

Saksan hallitus perusti vuonna 2020 Merienergiajärjestelmien Instituutin Geesthachtiin vuonna 2020. Kaupunki sijaitsee Elben varrella noin 35 km Hampurista kaakkoon. Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) on 1960-luvun lopulla synnytetty Saksan avaruus- ja ilmailukehityksen instuutti, johon kuuluu 35 eri instituuttia. Vuodesta 2000 se kuuluu Helmholtz-tutkimusyhteisöön. DLR:n palveluksessa on yli 5 000 henkeä. Sen oma vuosibudjetti on yli 800 M€, minkä lisäksi sen kautta kulkee Saksan osuus ESA:n toiminnan rahoituksesta.

DLR:n uusin Institute for Maritime Energy Systems tutkii ja kehittää innovatiivisia ratkaisuja merenkulun hiilidioksidin ja päästöjen vähentämiseen. Sille palkataan aluksi noin 250 henkeä ja hankitaan muun muassa oma tutkimuslaiva.
Professori Sören Ehlers on nimitetty tämän uuden merienergiajärjestelmien tutkimuskeskuksen johtajaksi.

Lähitulevaisuuden ohjelmassa keskus tutkii innovatiivisia teknologioita ja vaihtoehtoisten polttoaineiden, kuten vedyn, käyttöä merenkulun hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. Työssä hyödynnetään poikkitieteellisesti DLR:n energian, turvallisuuden ja liikenteen tutkimusalueiden kokemuksia ja resursseja. Lisäksi DLR:n ja Hampurin teknillisen yliopiston välillä suunnitellaan tiivistä yhteistyötä molempien tutkimuslaitosten tiedon ja osaamisen hyödyntämiseksi optimaalisesti.

Sören Ehlers suhtautuu toiveikkaasti kestävän merenkulun haasteisiin.
– Laivakuljetusten kestävät energiajärjestelmät on integroitava siten, että luotettava toiminta on aina mahdollista.
DLR kehittää sekä sopivia polttokennoja että kulloiseenkin sovellukseen tarvittavia uudentyyppisiä vetysäiliöitä. Modulaarista energiaa ja laivakonsepteja tulisi ensin testata laboratoriomittakaavassa ja simuloimalla ”virtuaalialuksella”. Uusien energiajärjestelmien vuorovaikutus validoidaan sitten todellisessa aluksessa merellä. Tätä tarkoitusta varten instituutti rakentaa laajamittaisia testausinfrastruktuureja, jotka koostuvat laboratorion testausalustoista ja tutkimuslaivasta. Työ sisältää myös energiahuollon huomioimisen laivakuljetusten ja satamainfrastruktuurin kautta. Tiivis yhteistyö teollisuuden kanssa auttaa tieteellisten tulosten siirtämistä käytännön sovelluksiin.
– Kestävälle merenkululle on monia ideoita ja konsepteja. Meillä kaikilla on edessämme jännittävä aika, jolloin voimme kehittää ja testata näitä innovaatioita. DLR:ssä kerätyt tiedot voivat auttaa teollisuusyrityksiä päättämään optimaalisesta energiajärjestelmästä, joka on räätälöity niiden sovellukseen, Sören Ehlers korostaa.

Valmistuttuaan Rostockista v 2004 Sören Ehlers jatkoi viiden vuoden ajan Suomessa tohtoriopiskelijana Aalto-yliopiston meritekniikan laitoksessa ja väitteli Suomessa alustörmäysten riskin pienentämisestä rakenteellisilla ratkaisuilla ja julkaisi useita tutkimuksia Petri Varstan, Jani Romanoffin, Heikki Remeksen ja Pentti Kujalan kanssa.
Viimeiset seitsemän vuotta professori Ehlers on johtanut Hampurin teknisen yliopiston laivojen suunnittelun ja lujuuden instituuttia. Väiteltyään Suomessa hän toimi professorina Norjan teknillisten ja luonnontieteiden yliopistossa Trondheimissa alanaan kestävä laivaliikenne arktisella alueella. Tällöin hän käsitteli aiheita alusten luotettavuudesta, turvallisuudesta ja tehokkuudesta äärimmäisissä olosuhteissa.

Teksti Mikko Niini

Jaa artikkeli
freja