13.03.2023

Satakunnassa uskotaan länsirannikon satamien merkityksen kasvavan

Venäjän hyökkäyssota ja siihen liittyvät vaikutukset korostavat länsirannikon satamien merkitystä sekä tavaraliikenteen logistiikan että huoltovarmuuden kannalta, toteavat Satakuntaliitto, Satakunnan Kauppakamari, Rauman kaupunki ja Rauman Kauppakamari lausunnossaan, jonka ne ovat antaneet valtion väyläverkon investointiohjelmasta vuosille 2024-31.

– Investointiohjelman painotuksissa ei ole riittävästi huomioitu läntisen Suomen ja länsirannikon kansallista merkitystä huoltovarmuuden, viennin,teollisuuden ja energiainvestointien kannalta, lausunnossa todetaan.
Sen mukaan länsirannikon satamien ja niihin kytkeytyvien liikenneväylien merkitys korostuu tulevaisuudessa. Alueen satamien vaikutus ulottuu kauas niiden sijaintipaikkojen ulkopuolelle, muihin maakuntiin.
– Erityisesti nyt Länsi-Suomi tarvitsee logistiikan kehitysohjelman, lausunnon antajat toteavat.

Huoltovarmuusorganisastion laatiman Suomen merikuljetusten huoltovarmuuskapasiteetti-raportin mukaan lähes 90 prosenttia konteista kulkee Kotka/Haminan, Helsingin ja Rauman satamien kautta
Siinä saattaa piillä mahdollisuus myös häiriötilanteiden pullonkaulaan.
Näin siksi, että valtaosa konttien käsittelylaitteista sijaitsee näissä satamissa eikä niitä voida siirtää muualle.
Sama koskee myös viljaa, jota kulkee runsaasti Rauman sataman kautta. Senkään tarvitsemia rakennelmia tai laitteita ei voida helposti siirtää.
Rautatieinvestointien ohella lausunnoissa muistutetaan myös sotilaallisten tarpeitten huomioon ottamisesta.

Teksti Vesa Veikkola

Jaa artikkeli
meriverkostot