Agentit opintiellä

Merenkulku, agentin työ ja asiakkaiden odotukset merilogistiikan toimitusketjun toiminnasta ovat muutoksessa. Vihreä siirtymä ja digitalisaatio tuovat myös agentille uusia haasteita.

Traficomin Ville Rinkineva avasi agenteille luotsauslain täytäntöönpanoon liittyvien määräysten valmistelua.

Luotsauslaki ja alusjätteitä koskeva kansallinen lainsäädäntö on päivitetty tänä vuonna. Nemon kehitysprojekti ja Tullin järjestelmäuudistukset ovat täydessä vauhdissa. Lisäksi agentteja haastetaan palvelemaan asiakkaitaan myös jäteasioita koskevassa tiedotuksessa sekä Fintrafficin Masters’ Guiden jakamisessa.

Vuosi sitten pidettiin Suomen Laivameklarit ry:n toimesta ensimmäinen agenttien täydennyskoulutuspäivä. Koulutus osoittautui erittäin tarpeelliseksi ja tämän kevään uusintapäivä keräsikin kaksinkertaisen yleisön. Toukokuisena keskiviikkona Ruoholahden Radisson Seaside hotellin Nobel-kabinettiin kokoontui lähes 40 kouluttajaa ja koulutettavaa.

Luotsauksen säännöt muuttuvat

Traficomin Ville Rinkineva avasi agenteille luotsauslain täytäntöönpanoon liittyvien määräysten valmistelua. Alueellinen PEC-lupakirja korvaa luotsausvapautukset. Luotsintilauksen yhteydessä on jatkossa ilmoitettava myös aluksen ohjailuun liittyvistä teknisistä puutteista. Vastuu on aluksen päällikön, mutta agentti on velvollinen välittämään tiedon eteenpäin. Viranomaiset järjestävät luotsauksen muutoksista kesän aikana alueellisia infoja. Määräykset tulevat lausuttavaksi kesäkuussa ja uusi laki tulee voimaan 1.9.2023.

Luotsinvälityksen esimies Jutta Heinisuo kertoi miten Finnpilot aikoo käytännössä toteuttaa tilausta koskevat määräysmuutokset ja luotsausjohtaja Sanna Sonninen lupasi, että Finnpilot helpottaa agentin työtä laatimalla aluksen päällikölle toimitettavaksi listan tilauksen yhteydessä ilmoitettavista asioista.

Kiivasta keskustelua jätekuitista

Alusjätteitä koskeva direktiivi on Suomessa pantu täytäntöön vuoden alussa. Jäteilmoituksen tekeminen on agenteille jo tuttu asia, mutta siihen liittyvä jätetyn jätteen todentava ”jätekuitti” herätti keskustelua. Traficomin Ville-Veikko Intovuori painotti jätteiden vastaanottolaitteista vastaavan toimijan vastuuta. Tämän on toimitettava aluksen päällikölle kuitti jätetystä jätteestä. Aluksen päällikön tai käytännössä agentin on toimitettava kuitti Portnetiin ja tulevaisuudessa Nemoon. Agentit näkivät tässä useita käytännön haasteita. Aluskohtaiset jätteenmäärät eivät käy ilmi mistään ja laskutuskin tehdään useimmiten ennakkoilmoituksen perusteella. Jätekuitti koettiin turhana byrokratiana.

Satamaliiton Kirsti Tarnanen-Sariola toi puheenvuorossaan esille, että myös satamissa on vielä epäselvyyttä toimintatavoissa. Ja tämä koskee koko EU:ta! BSAG:n Mia Hytti täydensi jätekeskustelun kiittämällä agentteja hyvästä yhteistyöstä ”Ship waste action” -projektissa ja toivoi yhteistyön jatkuvan.

Yhteistyötä Tullin kanssa kehitetään

Tullin Veijo Alatalo kävi etäesityksessään läpi meriliikenteen turvatietoilmoitusten ja unioniaseman selvityksen tulevat uudistukset. Koko koulutuspäivän ajan mukana paikan päällä olivat Tullin meriliikennekeskuksen edustajat: Kim Holmqvist, Anna Kylmälä ja Pekka Raunio. Suomen Laivameklarit ry pyrkii kehittämään yhteistyötä Tullin kanssa. Tulossa on agentin työn ja roolin esittely Tullin asiakaspalvelulle, Call the Agent -puheenvuoro yhteistyöstä rikosten torjunnassa ja yhteiskeskustelu väylämaksuvapautuksia koskevista tilanteista.

Seppo Häkkinen Rajavartiolaitokselta kertoi sähköisestä viisuminhakupalvelusta www.finlandvisa.fi.

Rajavartiolaitoksen Seppo Häkkinen valitteli EU:n rajavalvonnan EES- ja ETIAS -hankkeiden viivästymistä, mutta esitteli vastapainona Suomen UM:n kehityshankkeen finlandvisa.fi, joka antaa esimerkiksi miehistönvaihtoon tuleville mahdollisuuden hakea viisumia itse. Asia kiinnosti agentteja kovasti.

Nemo etenee ja Masters’ Guide auttaa

Fintrafficin hankepäällikkö Olli Soininen esitteli Nemon tilanteen ja vakuutti, että projekti edistyy aikataulussa ja budjetissa. EMSW:n eli European Maritime Single Windown tavoite on vähentää hallinnollista taakkaa koko EU:n alueella antamalla kaikille jäsenvaltioille mahdollisuus käyttää samaa tietokantaa EU:ssa käyvien alusten viranomaistietojen osalta. Suomessa EMSW toteutetaan uuden Nemo-järjestelmän rakentamisella ja Portnet jää pois käytöstä. Nemo on valmis elokuussa 2025.

Siilin Eliisa Sarkkinen kertoi lopuksi Fintrafficin toisesta meriliikenteen kehitysprojektista eli digitaalisesta Masters’ Guidesta. Keskustelussa agentit totesivat, että onpa hyvä tietää tästäkin!

Kaiken kaikkiaan päivä oli pitkä, mutta antoisa. Suuret kiitokset puhujille ja kaikille osallistujille. Jatkoa seuraa syksyn Call the Agent – October Summit – tapahtumassa 12.10.2023, joten pistäkääpä tuo päivä jo nyt kalenteriin!

Teksti ja kuvat: Sari Turkkila, Suomen Laivameklarit ry, sari.turkkila@shipbrokers.fi

Jaa artikkeli