Aikatietopalvelun testiennusteista 90 prosenttia erinomaisia – tekoäly oppii satamien yksilölliset piirteet

Neljätoista suomalaista satamaa on ollut mukana testaamassa uutta aikatietopalvelua. Tekoälyn avulla tuotetut ennusteet ovat tarkentuneet hyvin lähelle aluksen todellista saapumisaikaa.

Palvelu laskee ennusteita saapumisajoista sekä seuraa toteutuneita saapumis- ja lähtöaikoja.

Port Call Time Stamp and Estimation Service eli aikatietopalvelu jalkautetaan satamatoimijoiden, viranomaisten sekä tutkimus- ja oppilaitosten käyttöön testi- ja käyttöönottovaiheen jälkeen kerrotaan Finntrafficin tiedotteessa.

Tulossa oleva aikatietopalvelu tarjoaa ennusteita ja tietoa kaupallisen merenkulun alusten lähtö- ja saapumistiedoista Suomen satamissa. Valtaosan aluksista on täytynyt toimittaa jo aiemminkin muiden vaadittujen tietojen lisäksi arvio saapumisajasta, mutta näin saatu data on ollut heikkoa ja hajanaista. Uusi palvelu perustuu koneoppimisen kautta tapahtuvaan datan analysointiin.

Alustavat tulokset aikatietopalvelun testeistä ovat lupaavia ja datan laatu hyvää. Palvelu laskee ennusteita saapumisajoista sekä seuraa toteutuneita saapumis- ja lähtöaikoja. Näin tuotetut ennusteet tarkentuvat hyvin lähelle aluksen todellista saapumisaikaa.

– Tällä hetkellä järjestelmä pystyy laskemaan kahden vuorokauden päästä saapuvan laivan saapumisajan ennusteen kahden tunnin tarkkuudella, ja vuorokautta ennen ennuste voidaan antaa jo tunnin tarkkuudella. Tämä auttaa satamatoimijoita ja -logistiikkaa suunnittelemaan oman aikataulunsa aiempaa tehokkaammin, Fintrafficin meriliikenteenohjauksen hankepäällikkö Olli Soininen kertoo.

Palvelua tarjotaan veloituksetta kaikille satamaekosysteemin toimijoille. Sen käyttöönotto edellyttää käyttäjätahon rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi. Palvelua voidaan käyttää Port Activity -sovelluksen kautta tai tuomalla aikatiedot Fintrafficin API-rajapinnan kautta käyttäjän omaan järjestelmään. Tekniikka ei vaadi käyttäjältä uusia integraatioita tai tekniikan uudistamista, sillä vain datan sisältö nykyisissä järjestelmissä vaihtuu.

– Uudesta palvelusta hyötyvät kaikki merenkulun aikatietoa toiminnassaan käyttävät toimijat. Lisäksi palvelua voivat hyödyntää sisävesiliikenteen toimijat, sillä Saimaan rahtiliikenne on mukana ennusteissa, Soininen jatkaa.

Tekoäly oppii kunkin sataman yksilölliset piirteet

Pilotissa on ollut mukana neljätoista suomalaista satamaa.  Vuorovaikutteinen toimintamalli satamatoimijoiden kanssa on todettu testivaiheessa toimivaksi, ja palaute palvelun toiminnasta on ollut positiivista.

– Olemme saaneet hyviä ehdotuksia kehitykseen sekä palautetta datan laadusta. Yleisesti ottaen alalla on ollut kiinnostunut ja odottava tunnelma, ja on hienoa päästä jalkauttamaan palvelu nyt kaikkien käyttöön, Fintrafficin meriliikenteenohjauksen kehityspäällikkö Juho Pitkänen kertoo.

Palvelun kehityksessä on panostettu satamakohtaiseen räätälöintiin.

– Eri satamat toimivat eri tavalla: niillä on erilaista liikennettä ja erilaisia haasteita. Olemme pyrkineet suhteuttamaan palvelun toimintaa paikallisesti jo testivaiheessa, ja sitä jatketaan käyttöönoton jälkeen. Mitä kauemmin palvelu on käytössä, sitä laadukkaammaksi ennusteita pystytään kehittämään.

– Vaikka ennusteet pysyvät jatkossakin ennusteina, ovat ne nyt huomattavasti aiempaa tarkempia. Ennusteiden tuloksista 90 prosenttia oli testivaiheessa erinomaisia. Palvelu ei kuitenkaan ole täydellinen tai valmis, vaan se kehittyy eteenpäin yhteistyössä käyttäjien kanssa. Siksi käyttäjäpalaute on nyt tärkeää, Pitkänen lisää.

Loppuvuodesta tehdään käyttäjäkysely, jossa selvitetään palvelun käyttöön ottaneiden satamatoimijoiden tyytyväisyyttä, tarpeita ja huomioita aikatietopalvelusta.

Talvimerenkulun vaatimukset ja yllättävät tilanteet

Tulevaisuudessa palveluun pyritään liittämään mahdollisimman paljon tietoa, joka voi vaikuttaa aluksen ennusteeseen ja jonka avulla voidaan arvioida aluksen reittiä tarkemmin.

– Talvisin palvelun tulee esimerkiksi pystyä huomioimaan ennusteissa jäätilanteen sekä jäänmurtajien vaikutus alusliikenteeseen. Lisäksi kehitystyötä viedään eteenpäin niin, että palvelu oppii huomioimaan aluksen muut pysähdykset Itämeren satamissa sekä suhteuttamaan nämä Suomeen saapumisen ajan arvioinnissa, Soininen sanoo.

Voi syntyä myös yllättäviä tilanteita, kuten yhtäjaksoisen matkan keskeytyminen, jota järjestelmä ei välttämättä osaa ennakoida.

– Kehitystyössä pohdimmekin, kuinka näissä yllättävissä tilanteissa järjestelmää voidaan auttaa joko manuaalisesti tai luomalla valmiita sääntöjä, Soininen lisää.

Aikatietopalvelu kytkeytyy ministeriötason strategioihin

Julkisen, yhteisen liikennedatan tarjoaminen liikennepalveluiden kehittäjille ja liikennepalveluiden tuottajille on osa Fintrafficin strategiaa.

– Aikatietopalvelu tukee mainiosti strategisia tavoitteita arvoa tuottavan liikenteen ekosysteemin kehityksestä, on hyvä esimerkki tuotteistetusta digitaalisesta palvelusta sekä luo pohjaa Suomen kilpailukyvyn parantamiselle.

Merenkulun aikatiedot on huomioitu strategiassa myös ministeriötasolla.

– Merenkulun aikatiedon merkitys on huomioitu valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa sekä valtioneuvoston periaatepäätöksessä logistiikan digitalisaatiosta. Aikatietopalvelu on hieno onnistuminen ja esimerkki siitä, kuinka ministeriötason strategiaa on toteutettu konkreettisesti käytännön tasolla, Soininen kehuu.

teksti: Vaula Aunola

Lisää aiheesta:

Suomalainen Awake.Ai voitti EU tarjouskilpailun Fintrafficin uuden aikatietopalvelun toteuttamisesta

Aikatietotyöryhmän loppuraportti on julkaistu

 

Jaa artikkeli