Ef­fi­cientF­low loi rat­kai­su­ja sa­ta­mien ta­lou­den te­hos­ta­mi­seen se­kä pääs­tö­jen vä­hen­tä­mi­seen

Kuinka satamien taloudellista tehoa voidaan parantaa sekä alusten päästöjä vähentää hyödyntämällä eri järjestelmistä koottua dataa? Tähän ratkaisua etsi juuri päätökseen tullut STM EfficientFlow -projekti.

EU-hankkeena toteutetun STM EfficientFlown tavoitteena oli STM-konseptin levittäminen sekä tähän liittyvien uusien toimintojen kehittäminen. Hankkeen tarkoitus oli pilotoida uutta tekniikkaa sekä todeta tutkimuksen avulla tekniikan toimivuus. Tämän myötä toteutettiin kaksi eri hankepakettia – Ship Flow Optimisation sekä Port Flow Optimisation.

– Tiedonvaihdon potentiaali merenkulkualalla on valtava. Onkin tärkeää, ettei perinteisiin tapoihin toimia jäädä liikaa, vaan pyritään aktiivisesti etsimään uusia ratkaisuja datan hyödyntämiseen. Siitä hyötyvät kaikki alalla toimivat sidosryhmät, pohtii Fintrafficin meriliikenteenohjauksen erityisasiantuntija Mika Nyrhilä.

Ship Flow Optimisationilla entistä tarkempaa reittisuunnittelua

Hankepaketti Ship Flow Optimisation keskittyi Saaristomeren ja Tukholman välisen vaikeakulkuisen ja kapeaväyläisen saariston liikenteen sujuvuuden tehostamiseen sekä polttoainesäästöihin. Tätä varten kehitettiin alusten navigointilaitteisiin sähköisten reittipisteiden ja kohtaamispisteiden suunnittelua helpottavia ominaisuuksia.

Tavoitteena oli luoda työkalu, jonka avulla aluksilla voidaan ennakoida haastavia kohtaamispisteitä sekä suunnitella reittivalinnat suhteutettuna muuhun reaaliaikaiseen meriliikenteeseen niin, että liikenne kulkee mahdollisimman sujuvasti. Tämä on tärkeää etenkin reiteillä, joissa on useita kapeikkoja. Kehitettyjen ratkaisujen avulla pyrittiinkin poistamaan odotusajat nimenomaan kapeikoissa, mikä säästää polttoainetta, vähentää päästöjä, parantaa turvallisuutta sekä mahdollisesti vähentää herkän saariston eroosiota.

Port Flow Optimisationilla reaaliaikaista tiedonkulkua satamiin

Hankepaketti Port Flow Optimisation liittyi Rauman ja Gävlen satamien kanssa yhteistyössä luotuun sovellukseen, jonka tavoitteena oli parantaa tiedonkulkua satamissa toimivien eri sidosryhmien välillä, mahdollistaen mahdollisimman tehokkaat ja taloudelliset satamakäynnit. Tavoitteena oli luoda aikatietojen jakamiseen sopiva sovellus, joka kokoaa samaan paikkaan reaaliajassa eri sidosryhmien aikataulutiedot eri järjestelmistä sekä informoi näitä mahdollisista muutoksista.

– Laivan saapumiseen ja lähtemiseen liittyy aina koko satamatoimijoiden ketju. Jos laiva saapuu vaikkapa viisi tuntia myöhässä, kertautuvat aikatauluhaasteet eri toimijoiden välillä. Sovelluksen myötä kaikki tietävät jatkossa tarkasti missä mennään, ja voivat suunnitella omat aikataulunsa tehokkaasti sen mukaan, avaa Fintrafficin meriliikenteenohjauksen hankepäällikkö Olli Soininen.

Sovelluksesta luotiin erilliset työpöytä- ja mobiiliversiot, jolloin käyttö onnistuu helposti niin kentällä kuin toimistoympäristössäkin.

– Hankkeen aikana huomattiin, että kysyntää sovellukselle oli. Sovelluksen avulla halusimmekin tuoda tarjolle ratkaisun, jossa aikataulutietoa voidaan jakaa ketterästi sähköisesti mistä vain, jatkaa Soininen

Jotta hankkeen aikana tehty työ sovelluksen eteen ei menisi hukkaan, pohdittiin ratkaisuja, joiden avulla sovellus voidaan ottaa pysyvästi käyttöön. Lopulta päädyttiin ratkaisuun, jossa vastuu jaettiin: Fintraffic hoitaa sovellukseen liittyvän taustatyön sekä tarjoaa palvelun teknisen puolen maksutta satamien käyttöön. Satamat vastaavat puolestaan itse sovelluksen käytöstä ja mahdollisesta jatkokehityksestä.

– Satamaovellus (Fintraffic Port Activity App) on rakennettu open source -pohjaisesti, minkä ansiosta satamat voivat räätälöidä sen omiin tarpeisiinsa sopivaksi itse valitsemansa kehityskumppanin kanssa. Esimerkiksi Kokkolassa on aloitettu jo sovelluksen jatkokehitys laiturisuunnittelun näkökulmasta, kertoo Soininen.

Tulevaisuuden tavoitteena on tarjota sovelluksen avulla aikatietojen yhdistämiseen liittyviä ratkaisuja kansainvälisesti. Ensimmäiset askeleet tätä kohti on jo otettu, sillä sovellus on otettu käyttöön jo naapurimaassamme Ruotsissa.

– Aikatietojen reaaliaikainen jakaminen tehostaa koko logistiikkaketjun toimintaa. Sovellus toi tarjolle matalan kynnyksen vaihtoehdon, jonka kustannukset ovat huomattavasti pienemmät verrattuna aiemmin tarjolla olleisiin ratkaisuihin, kertoo Nyrhilä.

EfficientFlow -hanke onnistuneesti läpi – Fintraffic kiittää kaikkia mukana olleita

Fintrafficin meriliikenteenohjaus toimi EfficientFlow -hankkeessa yhtenä viidestä virallisesta hankekumppanista. Yhteistyö molemmissa hankepaketeissa sujui erinomaisesti, mistä kertovat myös tulokset.

– Sovelluksen osalta haluan kiittää erityisesti Rauman ja Gävlen satamia, joiden kanssa kehitettiin pilottisovellus, projektia menestyksekkäästi eteenpäin vienyttä SAMK:ia sekä Kokkolan satamaa, joka on lähtenyt jo jatkokehittämään sovellusta eteenpäin, kiittää Soininen.

– Yhteistyö kaikkien kumppaneiden kanssa on sujunut erinomaisesti! Haluan kiittää erityisesti Ruotsin Merenkulkulaitosta, joka on organisoinut asiat hankkeen aikana hyvin. Lisäksi haluan nostaa esiin Finnpilotin, joka on tehnyt merkittävän työn hankkeen eteen, vaikkei virallinen hankekumppani olekaan, kehuu Nyrhilä.

EfficientFlow on ensimmäinen askel matkalla kohti sujuvampaa, ekologisempaa ja turvallisempaa meriliikennettä. Hankkeen menestyksen salaisuutena on ollut maiden rajat ylittävä yhteistyö Suomen ja Ruotsin välillä. Tulevaisuudessa mukaan halutaan valjastaa muut Itämeren ympäröivät maat sekä siirtyä sen jälkeen globaaleille vesille.

Lisää aiheesta:

STM EfficientFlow päätösseminaari – Kaksi hankepakettia, kaksi toimivaa työkalua aluksille

Satamasovelluksen käyttö laajenee – uusi yhteinen digitalisaatioalusta Suomen satamille tuo mukanaan kustannussäästöjä ja sujuvampaa operointia

Jaa artikkeli
portofnaantali