Maaliskuussa ulkomaan merikuljetusten määrä ohitti kuudella prosentilla viime vuoden lukemat

Viennin määrä kasvoi 11 prosenttia ja tuonnin määrä prosentin verran. Matkustajaliikenteessä saavutettiin 68 prosentin taso verrattuna koronapandemiaa edeltävään aikaan.

Kontteja Vuosaaren satamassa. Kuva: Timo Porthan

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan ulkomaan merikuljetusten kokonaismäärä oli vuoden 2023 maaliskuussa yhteensä 8,3 miljoonaa tonnia. Merikuljetukset kasvoivat vuoden 2022 maaliskuuhun verrattuna 6 prosenttia. Vienti kasvoi 11 prosenttia ja oli 4,3 miljoonaa tonnia. Tuonti kasvoi prosentin ja oli 4,0 miljoonaa tonnia. Matkustajaliikenteessä kuljetettiin 0,8 miljoonaa henkilöä, joka oli 68 prosenttia koronapandemiaa edeltävästä tasosta.

Ulkomaan merikuljetusten määrä kuukausittain. Lähde: Tilastokeskus

Tuontivoittoisimpia tavaralajeja olivat raakaöljy, malmit ja rikasteet, raakapuu sekä raakamineraalit ja sementti. Vientivoittoisimpia tavaralajeja olivat sahatavara, lannoitteet, vaneri ja muut puulevyt, paperi sekä sellu, puuhioke ja jätepaperi.

Kuljetusvälineissä kuljetettiin tavaroita 1,5 miljoonaa tonnia ja konteissa 1,1 miljoonaa tonnia. Tavaroiden kuljetusten määrillä mitattuna suurimmat satamat olivat järjestyksessä Sköldvik, HaminaKotka, Helsinki, Raahe ja Hanko.

Matkustajaliikenteessä kuljetettiin maaliskuussa 2023 yhteensä 0,8 miljoonaa henkilöä. Suomen ja Viron välillä matkusti 437 483 henkilöä, Suomen ja Ruotsin välillä 374 131 henkilöä sekä Suomen ja Saksan välillä 11 009 henkilöä. Vuoden 2022 maaliskuuhun verrattuna matkustajien määrä nousi 18 prosenttia.  Maaliskuussa 2023 Suomeen ei saapunut ulkomaisten risteilyalusten matkustajia.

Ulkomaan merikuljetusten määrät tavaralajeittain. Lähde: Tilastokeskus

 

Vaula Aunola

Jaa artikkeli
portofnaantali