Me­ri­lii­ken­teen il­moi­tus­pal­ve­lu NE­MO siir­ty­mäs­sä suun­nit­te­lu­pöy­däl­tä käy­tän­nön to­teu­tuk­seen – kumppaniksi Siili Solutions

Meriliikenteen ilmoituspalvelu NEMO tulee korvaamaan nykyisen Portnet-ilmoitusjärjestelmän vuonna 2025.

Kuvituskuva: Finntrafic

Uusi meriliikenteen ilmoituspalvelu NEMO tulee olemaan niin sanottu kansallinen ”single window” meriliikenteen ilmoitusten antamiseksi. Palvelu perustuu EU-asetukseen, jonka avulla ilmoittaminen harmonisoidaan eri maissa. Palvelu sujuvoittaa ja yksinkertaistaa alusten ilmoituskäytäntöjä sekä satamalogistiikan tiedonvälitystä ja yhteistä tilannekuvaa. Ilmoituspalvelu tulee korvaamaan nykyisen Portnet-ilmoitusjärjestelmän vuonna 2025.

Tiedonvaihtopalvelun kautta alukset antavat satamakäynnin alusselvitykseen liittyvät ilmoitukset. Lisäksi sen kautta voidaan antaa lastina olevien tavaroiden tulliselvitykseen liittyviä tavarailmoitukset, jotka välitetään edelleen Tullin UTU-järjestelmään. Alusselvityksessä annettuja tietoja hyödynnetään useissa prosesseissa, kuten esimerkiksi henkilöiden rajanylityksen valvonnassa, vaarallisten aineiden kuljetuksen valvonnassa, satamien turvallisuuden valvonnassa sekä tarttuvien tautien valvonnassa ja ehkäisyssä.

Fintraffic kilpailutti meriliikenteen ilmoituspalvelun neuvottelumenettelyllä ja neuvotteluja käytiin kaikkiaan neljän toimittajan kanssa. Kokonaistaloudellisesti hinnaltaan ja laadultaan parhaan tarjouksen teki Siili Solutions Oyj. Hankintaan sisältyy myös meriliikenteen tilastopalvelu, pienten matkustaja-alusten ilmoituspalvelu, tukipalvelut koko palvelun elinkaaren ajan ja palveluiden jatkokehittäminen. Hankinnan ennakoitu kokonaisarvo on noin 9,4 miljoonaa euroa.

– Tämän sopimuksen myötä pääsemme starttaamaan yhdessä Siilin kanssa meriliikenteen ilmoituspalvelun kehittämisen, jossa uusi, yhdenmukainen ja aiempaa monipuolisemmin tietoja yhdistävä Meriliikenteen ilmoituspalvelu NEMO luo pohjaa entistä toimivammalle tiedonvaihdolle ja lisäarvopalveluille sekä tarjoaa monipuolisesti olennaista tietoa sataman arkeen liittyen, Fintrafficin hankepäällikkö Olli Soininen taustoittaa.

NEMO avaa uusia mahdollisuuksia tulevaisuudessa

– Digitalisaatio ja eri asteinen automaatio tekevät vahvasti tuloaan myös meriliikenteeseen. Tavoitteenamme on, että tulevaisuudessa data liikkuu entistä tehokkaammin ja reaaliaikaisemmin alusten, satamien, meriliikennekeskustemme ja eri satamaoperaattoreiden välillä. Tämä mahdollistaa Suomelle entistä turvallisemman, sujuvamman ja tehokkaamman meriliikenteen, johon koko työmme perustuu. On hienoa, että pääsemme nyt viemään strategiamme mukaisia digitalisaatiotavoitteitamme konkreettisesti myös NEMOssa käytännön tasolle, Fintrafficin meriliikenteenohjauksen toimitusjohtaja Rami Metsäpelto toteaa.

Datalla ja uusilla digitaalisilla ratkaisuilla on avainrooli. Hyödyntämällä Fintrafficin jo olemassa olevia sisäisiä palveluita ja prosesseja, kuten päivystystoimintaa, sekä tuottamalla kokonaan uusia innovatiivisia palveluita meriliikenteen ja logistiikan käyttöön, saadaan toteutettua kustannustehokkaasti monipuolisempi ja käyttäjiä paremmin palveleva meriliikenteen ilmoittamisen kokonaisuus.

– NEMOssa korostuu se, kuinka yhtenäistämällä, digitalisoimalla ja automatisoimalla dataa saman ilmoitusjärjestelmän alle voidaan auttaa sidosryhmiä tehostamaan toimintaansa sekä saavuttamaan säästöjä – niin kustannusten kuin päästöjenkin osalta. Tavoitteena onkin nyt luoda eheä toimintaketju alukselle, olipa se sitten merellä, satamassa, saapumassa tai lähtemässä. Lähdemme liikkeelle siitä, kuinka satamakäyntiin liittyvien eri toimijoiden asioita voidaan automatisoida, jotta arki helpottuu. Palvelun ympärille on siten mahdollista synnyttää tulevaisuudessa laaja tuoteperhe, joka hyödyttää koko alaa, Olli Soininen jatkaa.

Vaula Aunola

 

Jaa artikkeli