Raahen satama kehittyy

Kuten koko Perämeren alueella, myös Raahessa tapahtuu paljon. Satamalla on laajentumissuunnitelmia merelle päin. Teollisen tuotannon saaminen sataman yhteyteen kiinnostaa, mutta haaste eivät olekaan pelkästään väylät.

Raahen sataman toimistopäällikkö Anne Träff ja toimitusjohtaja Seppo Vehkaoja.

– Mistä saadaan tuotantolaitosten tarvitsema sähkö? Laajeneeko kantaverkko tarpeeksi nopeasti? kysyy satamajohtaja Seppo Vehkaoja.

Tuulivoimaa on tulossa, mutta sen rakentaminen ja käyttöönotto on vielä kaukana. Ja lisäksi kaupallinen meriliikenne, jäänmurto ja tuulivoima pitää jotenkin sovittaa yhteen.

Vehkaoja on kuitenkin positiivinen Raahen edustalle suunnitellun tuulivoiman suhteen.

– Voiko merituulipuistot sitoa jääkenttää niin, että väylän käyttö talvella jopa helpottuisi, Vehkaoja pohtii.

Hyvää ja rakentavaa keskustelua eri osapuolten välillä tarvitaan lisää. Myös tutkimustietoa olisi hyvä saada enemmän. Kyllä kai Perämerellä tilaa on kaikille.

Raahen Satama haluaa olla aktiivisesti mukana digitaalisen satamakäynnin kehittämisessä. Satama osallistuu Fintrafficin koordinoimaan JIT-hankkeeseen, jonka päätavoitteena on kehittää ja toteuttaa edistyksellisiä ratkaisuja, jotka parantavat satamien toiminnan tehokkuutta ja vähentävät ympäristövaikutuksia. Tässä hankkeessa on mukana useita satamia, varustamoja sekä laivaajia Suomesta ja Ruotsista.

Myös sataman tunnusluvut ovat vakuuttavia. Vuonna 2023 aluskäyntejä oli 586 kappaletta, volyymilla 5,9 milj. tonnia Raahen Satama oli vuonna 2023 Suomen kolmanneksi vilkkain yleissatama ja liikevaihtoa kertyi 6,8 milj. euroa.

Seppo Vehkaoja valittiin viime syksynä Raahen Satama Oy:n toimitusjohtajaksi. Vehkaojalla on yli 30 vuoden kokemus satama-alan tehtävistä. Ennen Raahen satamaa hän on toiminut M. Rauanheimon Pohjois-Suomen aluejohtajana.

Sataman toimisto on keskellä kylää, vaikka toimitusjohtaja Seppo Vehkaojan mielestä se on vähän väärässä paikassa.

– Satamassa meidän pitäisi olla, hän toteaa.

Satamatoimisto muutti Lapaluodosta keskustaan, kun tilat kävivät siellä ahtaiksi.

Teksti ja kuva: Sari Turkkila, toiminnanjohtaja, Suomen Laivameklarit ry

Jaa artikkeli