Helsingin satamatunnelin suunnittelu otti askeleen eteenpäin

Jätkäsaaresta Länsiväylälle ulottuvan satamatunnelin suunnittelutyö etenee. Helsingin Satama ja Helsingin kaupunki ovat linjanneet, että tunnelin suunnittelua jatketaan niin sanotun A-vaihtoehdon pohjalta. 30-luvulla valmistuva tunneli alkaa Länsisatamasta ja nousee maan pinnalle Lapinlahden puiston eteläreunan vierestä yhdistyen siitä Länsiväylään.

Satamatunneli nousee maan pinnalle Lapinlahden puiston eteläreunan vierestä ja yhdistyy Länsiväylään. Kuva: PES-Arkkitehdit Oy

Helsingin Sataman tunnelihanke mahdollistaa Tallinnan matkustaja-autolauttaliikenteen keskittämisen Länsisatamaan ja sataman rekkaliikenteen siirtämisen pois kaduilta. Satamaliikenteen uudelleenjärjestelyjen myötä Helsingin kaupungille avautuu mahdollisuus kehittää Eteläsataman alueesta paremmin kaupunkilaisia palveleva alue.

Valmistelu osoitti A-vaihtoehdon kaupungin kokonaisedun mukaiseksi. Sitä puolsivat erityisesti aikataulu-, kustannus- ja toteutettavuussyyt.

”Satamatunnelin eri linjausvaihtoehtoja on tarkasteltu huolella ja olemme päätyneet siihen, että asemakaavoituksen lähtökohdaksi otettava A-vaihtoehto täyttää parhaiten Helsingin maankäytölliset tavoitteet lähitulevaisuudessa. Tämä vaihtoehto luo edellytykset sekä energiantuotannon tarpeiden huomioimiseen, että mahdollisuudet toteuttaa merkittävää kaupunkikehitystä Eteläsatamassa. Vaihtoehdossa on myös omat haasteensa ja meidän onkin pidettävä tarkoin huolta siitä, että ympäristövaikutukset saadaan mahdollisimman pieniksi ja pystymme turvaamaan uhanalaisten lajien elinolot Lapinlahden alueella, toteaa maankäyttöjohtaja Rikhard Manninen Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialalta.

”Olen iloinen, että linjausvaihtoehto selvitettiin perusteellisesti ja hyvässä yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa. Tunnelin ja uuden terminaalin valmistuttua tulemme siirtämään Tallinnan liikenteen Katajanokalta Jätkäsaareen. Tunnelin rakentamisella on lukuisia hyötyjä myös muille kuin Satamalle, sillä se parantaa Jätkäsaaren viihtyisyyttä ja alueen liikenneturvallisuutta. Tunnelin hyödyt ulottuvat laajemmallekin eteläisen Helsingin liikenteeseen, sillä laivaliikenteen keskittämisen jälkeen satamaan liittyvä autoliikenne Helsingin keskustassa vähenee peräti noin 75 prosenttia verrattuna tämän päivän tilanteeseen”, toteaa Helsingin Sataman toimitusjohtaja Ville Haapasaari.

Helsingin kaupunginvaltuusto päättää tunnelin kaavasta syksyllä 2025.

Tunneli alkaa Länsisatamasta ja nousee maan pinnalle Lapinlahden puiston eteläreunan vierestä yhdistyen siitä Länsiväylään.

 

Tunnelin suunnittelussa on löydetty ratkaisuja Lapinlahden ympäristövaikutusten lieventämiseen

Ympäristövaikutusten arviointi on kiinteä osa tunnelin suunnittelua. Jatkosuunnitteluun valitun tunnelivaihtoehdon suurimmat ratkaistavat kysymykset liittyvät Lapinlahden puiston luonto-, maisema- ja kulttuurihistoriallisiin arvoihin. Suunnittelussa on jo onnistuttu merkittävästi lieventämään vaikutuksia ja työ jatkuu edelleen. Tunnelilinjauksen alueella on esimerkiksi liito-oravien ydinalueen puustoa, joka voidaan säilyttää. Rakentamistekniikalla voidaan myös suojella Lapinlahden puistossa hyvälaatuisia mukulakirvelikasvustoja, jotka tarjoavat elinympäristöä uhanalaiselle kirvelilattakoille. Mukulakirvelin ja kirvelilattakoin elinympäristöä Lapinlahden puistossa parannetaan myös mittavin siirtoistutuksin. Sataman tavoitteena on minimoida puuston kaataminen.

Lue lisää toimenpiteistä

 

Lähde: Helsingin Satama

Jaa artikkeli