Turun Satama 2023: Takana odotettua parempi vuosi

”Kymmenes toimintavuosi yhtiömuodossa muodostui taloudellisesti hyväksi haasteellisista olosuhteista huolimatta,” toimitusjohtaja Erik Söderholm toteaa.

Kuva: Jarmo Piironen / Turun Satama

Talouden yleisestä taantumasta ja viime vuosien globaaleista kriiseistä huolimatta Sataman liiketoiminnan tulos oli aavistuksen verran odotettua parempi. Yhtiön liikevaihdon suuruusluokka pysyi aiemmalla tasolla ja tulos parani, mikä kertoo Sataman sopeutuneen nopeasti uuteen tilanteeseen. Osana sopeuttamista toteutettiin hallinto-osaston muutosneuvottelut tammikuussa 2023.

Matkustajaliikenne ylsi tavoitteeseen

Sataman liikennemääriin vaikuttivat edelleen vahvasti Ukrainan sota sekä Tallink Siljan Galaxy-aluksen poistuminen liikenteestä. Yhden aluksen vähennyksestä huolimatta matkustajaliikenteessä saavutettiin tavoitteena ollut 2,5 miljoonan matkustajan taso, jossa laskua edelliseen vuoteen verrattuna oli vain noin 8 prosenttia. Viking Linen matkustajamäärä Turun linjalla kasvoi ja myös Tallink Siljan matkustajaluvut olivat loppuvuodesta kohtuullisen hyvät. Nähtävissä oli, että suomalaiset ja ruotsalaiset matkustajat ovat palanneet linjalle, mutta odotetusti aasialaiset ja venäläiset matkustajat olivat edelleen poissa asiakaskunnasta.

Rahtiliikenteen volyymi suhteellisen hyvä

Rahtiliikenteessä talouden taantuma näkyi erityisesti tuonnin määrässä. Olosuhteista huolimatta Turun sataman määrät laskivat kuitenkin suhteellisesti vähemmän kuin monissa muissa Suomen satamissa. Turun rahtiliikenteen tonnimäärät laskivat ilman Galaxyn poissaolon vaikutusta vain noin 5 prosenttia, kun koko maan satamissa laskua kertyi keskimäärin 8 prosenttia. Tavaraliikenteen tukijalkana toimiva varastotilojen vuokraustoiminta kehittyi myönteisesti. Tilojen kysyntä kasvoi edelleen, minkä ansiosta suunnitelmissa on uusinvestointeja niin satamassa kuin hyvän tuloksen tehneen Turun Vapaavaraston toimesta.

Turun Satama Oy:n toimitusjohtaja Erik Söderholm. Kuva: Markku Koivumäki

Hiilineutraalius ympäristötyön painopisteenä

Turun Sataman ympäristötyö viitoittaa tietä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta. Askelia tätä kohti otettiin vuoden 2023 aikana useita, joista merkittävimpiä olivat sitoutuminen Turun kaupungin ilmastositoumukseen sekä yhteistyösopimus vihreän merikuljetuskäytävän luomiseksi Turun ja Tukholman välille. Turun sitoumuksen tavoitteena on hiilineutraalius vuoteen 2029 mennessä. Tukholman satamien, Viking Linen ja Turun sataman yhteisenä tavoitteena on tehdä meritiestä vapaa fossiilisista polttoaineista viimeistään vuonna 2035. Virallisesti sopimus allekirjoitettiin helmikuun alussa 2024.

Ferry Terminal Turun asemakaava vahvistettiin

Sataman historian suurin investointi eli Ferry Terminal Turku -hanke eteni, kun Turun kaupunginvaltuusto hyväksyi kesäkuun kokouksessaan Ferry Terminal Turku -asemakaavanmuutosehdotuksen. Asemakaavanmuutoksen tavoitteena on mahdollistaa laivaliikenteen yhteisterminaalin rakentaminen ja matkustajaraiteen siirtäminen sekä kehittää liikennejärjestelyjä ja satama-alueen toimintaa. Kaava sai lainvoiman joulukuussa 2023, mikä mahdollistaa terminaalirakennuksen rakennuslupahakemuksen laittamisen vireille alkuvuonna 2024.

Alkanut vuosi tuo toiveita paremmasta

Vuodesta 2024 odotetaan edelleen haasteellista, mutta näkymät ovat sitä myönteisempiä mitä pidemmälle vuosi kuluu. Ennusteiden mukaan taantuma väistyy ja talous kääntyy lievään kasvuun, mutta suurempaa kasvua saadaan odottaa vasta vuonna 2025. Kansainvälisen kysynnän heikkous painaa Suomen vientiä ja yksityisen kulutuksen hiipuminen näkyy myös tuontituotteiden kysynnässä, mitkä molemmat heijastuvat myös satamien toimintaan. Ukrainan sodan vaikutukset näkyvät edelleen Turun satamankin toiminnassa ja alkuvuoteen luo uhkakuvia myös kotimaan kiristynyt työmarkkinatilanne.

Turun Satamassa luotetaan kuitenkin sataman kilpailukykyyn, joka perustuu pitkäjänteisellä työllä rakennettuihin vahvuuksiin. Joustavuus, palveluhalukkuus ja nopea reagointi asiakkaiden tarpeisiin ovat ominaisuuksia, joiden ansiosta meihin luotetaan. Oman henkilöstömme lisäksi haluan kiittää kaikkia asiakkaitamme ja sidosryhmiämme vuoden 2023 yhteistyöstä ja toivottaa jokaiselle menestyksellistä vuotta 2024.

Erik Söderholm
Turun Satama Oy:n toimitusjohtaja

Lähde: Turun Sataman vuosikertomus

 

Jaa artikkeli