X-Press Feeders ja kuusi eurooppalaista satamaa allekirjoittavat yhteisymmärryspöytäkirjan vihreistä meriväylistä

Yhteisymmärryspöytäkirja korostaa yhteistä sitoutumista kattavampaan hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen merenkulkualalla.

Kuvassa vasemmalta oikealle: Tallinnan satama, Margus Vihman / Riian satama, Edgars Suna / Antwerpenin satama Brugge, Luc Arnouts / X-Press Feeders, Sergio Spinosa / Helsingin Satama, Vesa Marttinen / Klaipedan satama, kapteeni Vladas Motiejunas Kuva: Port Of Helsinki

Maailman suurin itsenäinen syöttöliikennevarustamo, X-Press Feeders, on tänään allekirjoittanut yhteisymmärryspöytäkirjan (MOU) kuuden eurooppalaisen sataman kanssa: Antwerpen-Brugge (Belgia), Tallinna (Viro), Helsinki (Suomi), HaminaKotka (Suomi), Riika (Latvia) ja Klaipeda (Liettua).

Tämä merkittävä sopimus kuvastaa toimijoiden yhteistä sitoutumista prosessiin, joka nopeuttaa vihreiden meriväylien luomista sekä laajempaa hiilestä irtautumista merenkulun alalla Skandinaviassa ja Itämerellä. Pöytäkirjan myötä X-Press Feeders ja yhteistyösatamat yhdistävät voimavaransa ja asiantuntemuksensa kehittääkseen ja toteuttaakseen kestäviä käytäntöjä merenkulussa.

Pöytäkirjan mukaan osapuolet:

  • kehittävät yhdessä infrastruktuuria vaihtoehtoisten polttoaineiden, kuten vihreän metanolin, toimitusta ja bunkrausta varten
  • kannustavat kehittämään polttoaineiden toimitusketjuja, jotka ovat kasvihuonekaasujen suhteen nollapäästöisiä tai lähes nollapäästöisiä
  • tarjoavat lisäkoulutusohjelmia satamatyöntekijöille ja merenkulkijoille vaihtoehtoisten polttoaineiden käsittelyssä
  • hyödyntävät digitaalisia alustoja satamakäyntien optimoinnin kehittämiseksi
  • järjestävät säännöllisiä kokouksia päivittääkseen tietoja ja keskustellakseen vihreiden meriväylien kehittämiseen tähtäävien toimien edistymisestä.

 

Yhteistyö osapuolten välillä alkaa kahden reitin perustamisella:

  • Green Baltic X-PRESS (GBX): Rotterdam > Antwerpen-Brugge > Klaipeda > Riika > Rotterdam
  • Green Finland X-PRESS (GFX): Rotterdam > Antwerpen-Brugge > Helsinki > Tallinna > HaminaKotka > Rotterdam

Näiden palveluiden on tarkoitus aloittaa toimintansa vuoden 2024 kolmannella neljänneksellä, mikä on merkittävä askel kohti ympäristökestävää merenkulkua Euroopassa. Askel on tärkeä, sillä kyseessä ovat ensimmäiset eurooppalaiset aikataulutetut syöttöreitit, jotka hyödyntävät vihreää metanolia. Tämän vaihtoehtoisen polttoaineen kasvihuonekaasupäästöt ovat vähintään 60 % pienemmät kuin perinteisen meripolttoaineen.

X-Press Feedersin käyttämän vihreän metanolin toimittaa OCI Global. Vihreän metanolin valmistukseen käytetään vihreää vetyä sekä orgaanisen aineen, kuten jätteen ja jäännösten, hajoamisprosessia. OCI:n vihreälle metanolille on myönnetty kestävän kehityksen sertifiointijärjestelmä ISCC:n sertifikaatti. ISCC:n pääkonttori sijaitsee Saksassa. ISCC-järjestelmä edistää ja todentaa biomassan, kiertotaloudellisten ja biopohjaisten materiaalien sekä uusiutuvien tuotteiden kestävää tuotantoa.

X-Press Feedersin pääjohtaja Francis Goh kuvailee: ”X-Press Feeders ja sen kuusi yhteistyösatamaa pyrkivät yhdessä toimimalla toteuttamaan tehokkaasti vihreitä merenkulkukäytäviä ja olemaan siten kestävän merenkulun edelläkävijöitä. Valitsimme Pohjoismaat ja Baltian ensimmäisiksi markkinoiksi vihreää metanolia käyttäville aluksille, koska kokemuksemme mukaan alueen satamat ja asiakkaat ovat hyvin vastaanottavaisia uusille asioille.”

”Tämä yhteisymmärryspöytäkirja edustaa merkittävää virstanpylvästä sitoutumisessamme kestävään tulevaisuuteen merenkulkualalla. Yhteistyössä näiden johtavien eurooppalaisten satamien kanssa voimme yhdessä edistää vihreiden teknologioiden käyttöönottoa ja nopeuttaa hiilestä irtautumista sektorillamme”, hän lisää.

”Antwerpen-Bruggen satamalla on kunnia allekirjoittaa tämä pöytäkirja X-Press Feedersin ja muiden eurooppalaisten satamien rinnalla, sillä se korostaa yhteistä sitoutumistamme kestäviin merenkulun käytäntöihin. Tämä kumppanuus on olennainen askel kohti ympäristöystävällisiä merenkulkukäytäviä ja vaihtoehtoisia polttoaineita. Se vahvistaa horjumatonta sitoutumistamme ympäristönhoitoon Itämerellä ja Skandinavian alueella, mikä on elintärkeää satamallemme”, sanoo Antwerpen-Bruggen sataman tiedottaja.

”Kaikkien alamme toimijoiden ensisijainen tavoite on tehdä merenkulusta kestävämpää ja pienentää sen ympäristöjalanjälkeä. On erittäin tervetullutta, että ensimmäiset konkreettiset teot kestävämmän toiminnan puolesta alallamme koskevat polttoaineen käyttöä. Tallinnan satama oli eräs nopeimmin digitalisoituneista satamista Euroopassa, ja sama pätee pian myös uusien polttoainetyyppien käyttöönottoon”, sanoo Tallinnan sataman kaupallinen johtaja, Margus Vihman.

”Olemme nöyriä ja ylpeitä siitä, että meidät on valittu metanolilla kulkevan konttialuksen määränpääksi kesästä 2024 alkaen. Tämä on Hiilineutraali Helsingin Satama -manifestin kannalta erittäin tärkeä saavutus. X-Press Feedersin kaltaisten varustamoiden konkreettiset toimet ovat ainoa tapa, jolla lastien omistajat voivat saavuttaa huomattavia Scope 3 -päästöjen vähennyksiä merikuljetuksissa”, sanoo Vesa Marttinen, Helsingin Sataman rahtiliiketoimintajohtaja.

”HaminaKotka Satama Oy on sitoutunut edistämään ympäristöystävällisiä käytäntöjä merikuljetuksissa allekirjoittamalla tämän yhteisymmärryspöytäkirjan, jonka tarkoituksena on nopeuttaa vihreiden merenkulkukäytävien luomista Eurooppaan. Hanke on askel kohti kestävämpää tulevaisuutta ja ympäristön kannalta vastuullisempaa merenkulkua. Uskomme vakaasti, että yhteistoiminnalla on suuri rooli pyrkimyksissämme vähentää merenkulun ympäristövaikutuksia”, kertoo HaminaKotka Satama Oy:n liikennejohtaja Timo Rosendahl.

”Olemme Riian satamassa iloisia voidessamme edistää vihreää merenkulkua ja luoda vihreitä merenkulkukäytäviä yhdessä muiden eurooppalaisten satamien kanssa painopisteenään ilmastoneutraalius ja integraatio vihreisiin logistiikkakäytäviin. Tämä sitoumus on elintärkeä sataman kestävyydelle ja kilpailukyvylle, sillä se on samassa linjassa Euroopan vihreän kehityksen ohjelman kanssa ja vastaa asiakkaiden vaatimuksiin vihreämmistä kuljetusratkaisuista. Sen lisäksi, että vihreän energian saatavuus tekee satamasta tehokkaamman ja turvallisemman, se myös lisää merkittävästi sen houkuttelevuutta rahti- ja investointiprojektien näkökulmasta”, sanoo Edgars Suna, satamakehityksen varatoimitusjohtaja Riian satamasta.

”Viime vuosina Klaipedan satama on ottanut aimo harppauksia kohti kestävyyttä. Rakennustyöt vihreää vedyntuotantoa ja tankkausasemia varten aloitetaan satamassa tänä vuonna samaan aikaan kun ro-ro-aluksille tarkoitetut maasähkön jakeluasemat (OPS) otetaan käyttöön. Lisäksi Klaipedan satama on ylpeä siitä, että vuonna 2024 sille myönnetään Port Environmental Review System (PERS) -sertifikaatti osoituksena sitoutumisestamme ympäristönhoitoon. Klaipedan satamassa on jo nyt metanolin bunkraustoimintaa. Klaipedan sataman integrointi osaksi X-Press Feedersin ympäristökestäviä merenkulkupalveluita on todiste horjumattomasta omistautumisestamme vihreämmän sataman kehittämistyöhön”, sanoo Klaipedan sataman satamapäällikkö, Vladas Motiejūnas.

Jaa artikkeli