29.06.2021

SH Minerva laskettiin vesille Helsingissä

Ensimmäinen uudisrakennuksen vesillelasku Helsinki Shipyardin telakalla, vuonna 2019 tapahtuneen telakan omistajavaihdoksen jälkeen, tapahtui 23.6.2021. Kysymyksessä oli risteilyalus SH Minerva, jonka tilaajana on Swan Hellenic – varustamo. Navigator osallistui vesillelaskutapahtumaan, minkä yhteydessä lehdellä oli tilaisuus haastatella Swan Hellenic –varustamon toimitusjohtaja Andrea Zitoa.

SH Minerva rakennusaltaassa hetki ennen vesillelaskua.

Risteilyalus SH Minerva tulee tekemään expedition -risteilyjä eri puolilla maapalloa ja erittäin laajasti arktisilla sekä antarktisilla vesialueilla, mitä varten laivalla on suhteellisen korkea jääluokka.

Laivan rakentaminen on edennyt aikataulussa. Laiva tilattiin vuoden 2019 lopussa, rakentaminen aloitettiin huhtikuussa 2020, köli laskettiin syyskuussa 2020 ja laiva toimitetaan lokakuussa 2021. Ensimmäinen risteily suuntautuu Etelämantereen vesille ja alkaa Argentiinan Ushuaiasta (Tulimaa) marraskuun 2021 lopussa.

Jääluokka on laivalle lähinnä turvallisuuskysymys ja tarpeellinen erityisesti, koska polaarialueilla on hyvin niukasti merellistä toimintaa ja siten apua ei hätätilanteessa ole helposti ja nopeasti saatavissa. Laivan ei siis ole tarkoitus sinänsä operoida jääpeitteisissä vesissä.

Kolmen laivan ”sarja”

Sarjan toinen laiva, joka on SH Minervan sisar ja saa nimen SH Vega (uudisrakennusnumero 517), on niinikään rakenteilla telakan rakennusaltaassa, johon molemmat laivat mahtuvat hyvin peräkkäin. SH Vega toimitetaan huhtikuussa 2022.

Kolmas tilattu laiva, uudisrakennusnumero 518, on hiukan suurempi kuin kaksi ensimmäistä, ja tällä laivalla on kevyempi jääluokka PC 6, minkä vaatimukset ovat lähellä suomalais-ruotsalaista luokkaa 1A. Tämän laivan bruttovetoisuus on 12.145 t ja se toimitetaan syksyllä 2022.

Tilaajana Swan Hellenic -varustamo

Swan Hellenic on risteilymaailmassa hyvin tunnettu brändi, joskin kapasiteettiensa puolesta yritys on ollut koko historiansa aikana hyvin pieni ja toiminut pienillä laivoilla. Yhtiö aloitti toimintansa 1950 –luvun alussa. Risteilytuotteen ytimenä on ollut historia ja luonto kaikilla niillä alueilla, joissa yritys on toiminut. Kohteet ovat olleet aikaisemmin pääasiassa Välimerellä.
Nimen osa Swan juontaa englantilaisen perustajansa sukunimestä ja Hellenic Kreikan kulttuuriin ja historiaan liittyvistä elementeistä. Historiansa puolesta Swan Hellenic on eräänlainen expedition – cruise – sektorin ikoni. Brändin omistaja on vaihtunut useaan kertaan ja olipa brändi joitakin vuosia jopa osa maailman suurinta risteilyvarustamokonglomeraattia Carnivaliakin. Ennen uutta tulemistaan brändi oli joitakin vuosia ”levossa” ilman mitään liiketoimintaa.

Swan Hellenicin uudelleensyntymisen takana on kaksi venäläistä liikemiestä Vladimir Kasyanov ja Rishat Bagautdinov sekä Monacossa toimiva Andrea Zito. Kasyanov ja Bagautdinov omistavat Pola – nimen alla toimivan yritysryppään, joilla on useita merialalla toimivia yrityksiä, joista osa toimii Venäjällä ja osa kansainvälisesti. Andrea Ziton tausta on ship management- ja varustamotoiminta Monacossa. Hän on ollut osaomistaja Martinoli SAM – ship mangement – yrityksessä ja sittemmin myös Silversea – risteilyvarustamon ja V Ships – ship management – yrityksen palveluksessa.
Kasyanov ja Bagautdinov omistavat enemmistön yrityksestä ja Andrea Zito sekä muutamaa muu ei-venäläinen taho yhdessä vähemmistöosuuden.

Uusi Swan Hellenic jatkaa sikäli edeltäjänsä perinnettä, että toimii expedition – segmentillä, mutta paljon laajemmin kuin mihin yrityksen nimi alun perin viittasi. Toiminta polaarialueilla tulee olemaan merkittävä osa aktiviteetteja. Swan Hellenic on jo liittynyt jäseneksi IAATO:on ja AECO:on, jotka yhdistykset sääntelevät antarktisilla ja vastaavasti arktisilla alueilla tapahtuvaa risteilytoimintaa.

HS Minerva siirtyy laivan toimituksen jälkeen eteläiselle pallonpuoliskolle ja tekee risteilyjä Antarktikan ympärillä koko sikäläisen talvitoimintakauden 2021 – 2022. Tämän jälkeen laiva siirtyy pohjoisen kesäkaudeksi Tyynen valtameren pohjoisosaan ja toimii siellä Alaskan – Venäjän -alueella.

2. Rakennusaltaan täyttämisen käynnistys. Kolmas oikealta Victor Olerskiy, telakan hallituksen puheenjohtaja.

Swan Hellenicin risteilytuote

Polaariristeilyjä tullaan tekemään sekä Koillisväylällä (Venäjän pohjoisessa) että Luoteisväylällä (USA:n ja Kanadan pohjoisosissa), mutta tarkoitus ei ole tehdä risteilyjä, joissa purjehdittaisiin kokonaan kummankaan väylän läpi, koska läpikulku vaatii pitkiä aikoja ja koettavaa risteilymatkustajille on suhteellisen vähän.

Swan Hellenic tulee tekemään tyypillisesti 10 – 15 päivän risteilyjä. Matkojen hinta on tasolla alkaen 1000 USD per matkustaja per päivä, mikä on 5 – 10 kertaa se taso, jonka risteilymatkustaja maksaa tyypillisestä risteilystä massamarkkinasegmentissä, suurilla laivoilla ja vilkkaimmin liikennöidyillä alueilla kuten Välimerellä ja Karibiassa. Korkea hintataso selittyy luonnollisesti mittakaavasta (laivojen pienuus), toiminnasta etäisillä alueilla ja tuotteen korkeasta laatutasosta. Swan Hellenicin tapauksessa matkan hinta on niin sanotusti ”all inclusive”, mikä sisältää retket risteilykohteissa, juomat ym.

Expedition – sektorilla risteilyt on yleisesti varattu 12 – 18 kuukautta ennen matka alkua, mikä kuvaa tuotteen erikoisuutta ja eksklusiivisuutta. COVID-19 näyttää tuovan tähän ainakin tilapäisen häiriön, niin että matkoja varataan tänään lyhyemmälläkin jänteellä.

Kaikilla toiminta-alueilla tuote perustuu pitkälti luontoon ja historiaan. Päiväohjelma sisältää kohteissa matkoja kumiveneillä (Zodiac), tutustumista alueeseen kajakeilla tai maissa tehtävillä vaellusretkillä. Laivassa on pienestä koostaan huolimatta kaikki tyypilliset risteilyaliuksen tilat ja palvelut kuten kuntosali, spa+saunaosasto, uima-allas ym.

Tuotepakettiin sisältyy yleensä myös hotellimajoitus maissa kolmen vuorokauden ajan ennen risteilyä lähtöpaikkakunnalla. Tämä johtuu siitä, että koska lähtösatamat yleensä ovat harvaan asutuilla alueilla, joihin on hyvin rajoitetut lentoyhteydet, riskit yksittäisen matkustajan myöhästymiselle ovat ilman tällaista varoaikaa kohtuuttoman suuret.

Risteilyjä myydään maailmanlaajuisesti. Swan Hellenicillä on omat myyntitoimistonsa Monacossa (pääkonttori), Lontoossa, Dusseldorfissa ja Miamissa. Lisäksi on aluekohtaisia general sales agency – järjestelyjä eri maissa. Toimintakieli laivalla on Englanti. Brändin englantilaisella historialla ei ole samaa merkitystä kuin on ollut aikaisempina vuosikymmeninä.

Jonas Packalen, SH Minervan projektipäällikkö telakan puolelta.

Venäjän merkitys

Varustamo on enemmistöltään venäläisessä omistuksessa, mutta toiminnassa venäläisyys ei erityisesti näy. Omistajien Pola – ryhmään kuuluu suurin venäläinen jokiristeilyvarustamo Vodohod, mutta Swan Hellenicin toiminta pidetään tästä täysin erillisenä. Venäjällä tullaan kylläkin markkinoimaan Swan Hellenicin tuotetta, mutta täysin erillisenä Vodohodista.

Linkki Vodohodiin on kuitenkin olemassa siten, että asiakkaille tarjotaan yhdistelmämatkoja, joissa on osa Swan Hellenicin laivalla ja osa Vodohodin laivalla Jenisei – joella. Laivojen vaihtosatama on Dudinka Jenisei – joen alajuoksulla. Vodohod on modernisoinut yhden jokilaivoistaan Maxim Gorkin näitä risteilyjä varten.

Swan Hellenicin venäläisomistuksella Andrea Zito ei muutoin usko olevan erityistä merkitystä toiminnassa Venäjän arktisilla alueilla. Risteilyliikenne on yleisesti mahdollista ei-venäläisen lipun alla toimiville laivoille. Tosin liikennettä on toistaiseksi ollut melko vähän.

Varustamon tulevaisuus

COVID-19 on tietysti vaikuttanut jonkin verran Swan Hellenicin toiminnan käynnistämiseen, mutta mitään muutoksia hankkeen aikatauluun ei ole tarvinnut tehdä. Operatiivinen toiminta alkaa loppuvuodesta 2021, jollin COVID-19:sta ei enää odoteta merkittäviä häiriöitä. Sitä paitsi expedition – toiminnassa COVID-19:n aiheuttamat häiriöt ja riskit ovat merkittävästi vähäisempiä kuin massamarkkinoiden risteilytoiminnassa.
Pienet ihmismäärät, toiminta etäisillä usein asumattomilla alueilla ja maissa tapahtuvat aktiviteetti täysin varustamon kontrollissa helpottavat asioiden hoitoa. Rokotevaatimus on ehdoton ja helposti hallittavissa. Yleisesti voidaan siis todeta, että Swan Hellenicin toiminnan aloittamisen ajoitus on ollut suhteellisen onnekas. Tältä ainakin näyttää tässä vaiheessa.

Expedition – sektori on kehittymässä nopeasti ja voimakkaasti. Tänään toiminnassa oleva laivakalusto on erittäin vanhaa, keski-ikä 30,5 vuotta. Uutta tonnistoa on tulossa runsaasti, mikä johtanee yli-ikäisen kaluston nopeaan poistumiseen. Siten markkinanäkymä on sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä erittäin positiivinen.

Andrea Zito näkee hyvät mahdollisuudet toiminnan laajentamiseen kolmen ensimmäisen laivan jälkeen. Swan Hellenic pysyy ehdottomasti expedition – sektorilla, mutta seuraavan sukupolven laivat tulevat ehkä olemaan hiukan suurempia. Luonnollinen paikka näidenkin rakentamiseksi on Helsinki Shipyard, jonka historiaa ja kokemusta Zito pitää äärimmäisen arvokkaana ja tärkeänä. Ensimmäisen kolmen laivan osalta kaikki on sujunut mallikkaasti ja yhteinen omistus telakan ja varustamon kesken tekee asioiden hoitamisen helpoksi ja kitkattomaksi. Kaikki merkit ovat siis Helsinki Shipyardin tulevaisuuden kannalta varsin positiivisia.

Teksti Eero Mäkinen

Laivan mitat, kapasiteetit ja muut tiedot ovat:

Uudisrakennusnumero 516 (jatkettu telakan edellisten omistajien ajan numerointia)
Pituus 113 m
Leveys 20,2 m
Syväys 5,45 m
Bruttovetoisuus (GT) 10.559 t
Nopeus avovedessä 14 solmua
Matkustajahyttejä 76
Matkustajamäärä 152
Miehistöhyttejä 73
Miehistömäärä 120
Dieselsähköinen koneisto
Pakokaasujen puhdistusjärjestelmä (”scrubberit”)
Propulsioteho 4,6 MW
Potkureita 2 (kiinteäsiipisiä)
Koneiston päätoimittaja Wärtsilä Oy
Korkeatasoiset jätteenkäsittelyjärjestelmät (kiinteät ja nestemäiset jätteet)
Jätteenpolttoa laivassa ei tehdä (ei siis insineraattoria)
Jääluokka PC 5 (hiukan vaativampi kuin Suomen/Ruotsin luokka 1A Super)
Jäissäkulkyky 0,9 m paksu tasainen jää/6 solmua (jäämallikokeiden mukaan)
Tilavaraus mahdollisesti myöhemmin asennettavaan patterikäyttöön, jonka kapasiteetit:
6 – 8 tuntia satamassa tai
6 solmun ajo 3 tuntia
Itsenäinen toiminta-aika (kapasiteetit) jopa 40 vrk, vastaa n. 8000 meripeninkulman matkaa
Lippuvaltio Malta
Luokitus Lloyds Register
Kauppahinta n. 120 milj. EUR

Jaa artikkeli