23.05.2024

Talvimerenkulun säätiöltä rahoitusta kolmelle tutkimushankkeelle

Talvimerenkulun säätiö rahoittaa tänä vuonna kolmea jääluokkasääntöjen kehittämistä ja talvimerenkulkujärjestelmää edistävää hanketta.

Kuva: Väylävirasto

Jääluokkasääntöjen pitäminen ajan tasalla ja talvimerenkulkujärjestelmän haasteisiin varautuminen vaativat jatkuvaa tutkimusta ja kehittämistä. Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom), Väylävirasto ja Ruotsin Merenkulkulaitos (SMA) ja Ruotsin Transportstyrelsen muodostavat yhdessä Talvimerenkulun säätiön, joka rahoittaa vuosittain talvimerenkulkua edistäviä tutkimushankkeita.

Tänä vuonna Talvimerenkulun säätiö päätti rahoittaa kolmea tutkimusta, jotka kaikki omalla tavallaan edistävät jääluokkasääntöjen kehittämistä sekä talvimerenkulkujärjestelmää. Projektit ovat:
• BETTERSNOBAL (Ilmatieteen laitos), joka kehittää jäätilanteen ennustamista Itämerellä parantamalla Ilmatieteen laitoksen käyttämää jääennustemallia
• HULLLFEM III (Aker Arctic), joka mahdollistaa jääluokkasääntöihin suoramitoitukseen perustuvan rakennesuunnittelun mukaan ottamisen.
• Wind-Trapped (Ilmatieteen laitos), jossa selvitetään merituulivoiman ja talvimerenkulun yhteensovittamista tutkimalla talvimerenkulun toimintatapoja ja tunnistamalla solmukohtia talvimerenkulun ja vihreän siirtymän välillä.

Talvimerenkulun säätiö rahoittaa vuosittain 2–4 tutkimusta. Tutkimushankkeiden tulokset julkaistaan Talvimerenkulun tutkimuksia -julkaisusarjassa. Toistaiseksi julkaistut raportit löytyvät Traficomin verkkosivuilta.
https://www.traficom.fi/fi/ajankohtaista/julkaisut/talvimerenkulun-tutkimusraportit

50-vuotisen yhteistyön kunniaksi arvioitiin viime vuonna tutkimusyhteistyön vaikuttavuutta.
https://www.traficom.fi/sites/default/files/media/file/WNBR%2050%20Year%20Evaluation.pdf

Talvimerenkulun säätiö on perustamisensa jälkeen rahoittanut yli 120 projektia. Projektit ovat tyypillisesti lyhytkestoisia (alle 12 kk), mutta siitä huolimatta tieteellinen laatu ja vaikuttavuus ovat korkealla tasolla. Rahoitettavat tutkimusaiheet ovat ajantasaisia ja hallinnointi on kevyttä ja ketterää.

Lähde Väylävirasto

Jaa artikkeli