18.05.2022

Tulevaisuuden väyläpalveluiden hyödyntämiseen varustettua laivaa testattiin Kokkolan satamassa

Suomi kansainvälisessä eturintamassa kehittämässä etäluotsauksen tekniikkaa. Ensimmäinen tulevaisuuden väyläpalveluiden tekniikalla varustettu alus ohjattiin Kokkolan satamasta väylälle keskiviikkona. Samalla päästiin kokeilemaan eri järjestelmien soveltuvuutta etäluotsaukseen. Järjestelmiä testattiin rinnakkain tavallisen luotsauksen kanssa.

Finnpilot Pilotagen luotsi Joakim Kantola tarkkaili Turun etäluotsauskeskuksessa rahtialuksen lähtöä Kokkolan satamasta. KUVA: Seppo Tikkanen, DIMECC

ESL Shippingin M/S Viikki välitti reaaliaikaista tietoa laivan liikkeistä ja väylän olosuhteista Novia ammattikorkeakoulun Turussa sijaitsevaan etäluotsauskeskukseen.

Tulevaisuuden väyläpalveluiden kehitys on osa Sea4Value Fairway -ohjelmaa, jossa yritykset ja korkeakoulut tutkivat etäluotsauksessa ja tulevaisuuden meriväylällä käytettävää teknologiaa, tarvittavaa dataa, toimintatapoja ja turvallisuutta. Tavoitteena on edistää digitalisaation keinoin entistä turvallisempaa, tehokkaampaa ja kestävämpää meriliikennettä.

Luotsit aluksessa ja näyttöjen ääressä Turussa

Testissä Viikkiä luotsattiin täysin perinteisesti ja etäluotsauksen tekniikkaa kokeiltiin rinnakkaisena.

– On hienoa olla mukana testaamassa tulevaisuuden etäluotsaustekniikkaa ja nähdä mihin tämänhetkinen tekniikka pystyy, kommentoi aluksen päällikkö Timo Kosunen.

Finnpilot Pilotagen luotsi Timo Nummi oli mukana Viikin komentosillalla mahdollistamassa aluksen ohjailukomentojen oikea-aikaisen välittymisen etäluotsauskeskukseen. Analyysiä etäluotsaustilanteesta teki luotsi Ville Mattila.

Etäluotsi Joakim Kantola seurasi luotsauksen visualisoitua tietoa näytöiltä Turussa.

– Oli mielenkiintoista päästä kokemaan, millaisella tekniikalla tulevaisuuden väyläpalvelut voisivat tukea luotsin työtä, sanoo Joakim Kantola.

Kokeilussa käytettiin Brighthouse Intelligencen kehittämää datankeräys- ja siirtojärjestelmää sekä etäluotsauskeskusta ja Awake.ai:n luomaa safety contours -visualisaatiota. Fintraffic VTS:n tutkilta tuotettu tieto väylän liikenteestä välittyi avoimen rajapinnan avulla etäluotsille.

– Oli hienoa päästä tuomaan hankkeeseen osaamistamme autonomisen ja etäohjatun merenkulun alalta ja samalla kehittämään uusia ratkaisuja älyväylän ja etäluotsauksen tarpeisiin, Brighthouse Intelligencen toimitusjohtaja Markku Sahlström sanoo.

Tietoa tulevaisuuden kehitystyötä varten

Suomessa etäluotsaus on luotsauslain mukaan ollut mahdollista vuodesta 2019. Fairway-projektissa ja nyt tehdyssä kokeilussa kerättyä tietoa ja kokemusta käytetään etäluotsausprosessin ja teknologian toteutuksessa. Kokeilu antoi tietoa esimerkiksi siitä, toimivatko käytetyt järjestelmät oikein, kerättiinkö oikeanlaista dataa ja siirtyikö etäluotsille kaikki tarpeellinen tieto oikeaan aikaan.

– Vaikka erilaisia autonomisia aluksia on testattu Suomessa ja maailmalla jo muutamien vuosien ajan, on itse etäluotsauksen toteuttaminen vielä vuosien päässä. Tämä oli kuitenkin rohkaiseva kokeilu ja olemme nyt jo pienen askeleen lähempänä tuota päivämäärää, Finnpilot Pilotagen luotsausjohtaja Sanna Sonninen sanoo.

Fairway kuuluu DIMECCin johtaman Sea for Value -ohjelmaan. Fairwayssa ovat mukana teollisuuskumppaneina Awake.ai, Brighthouse Intelligence, Finnpilot Pilotage, Ericsson, Meyer Turku ja Haltian. Tutkimusta toteuttavat Aalto-yliopisto, Novian ammattikorkeakoulu, Tampereen yliopisto, Jyväskylän yliopisto ja Turun yliopisto. Lisäksi mukana ovat Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Väylävirasto, ESL Shipping, Neste, Ilmatieteen laitos, Suomen Varustamot ry, Rauman, Turun ja Helsingin satamat sekä Business Finland.

Jaa artikkeli
portofnaantali