Fint­raf­fi­c käynnistää alus­ten koh­taa­mis- ja ohit­ta­mis­kiel­toa­luei­den tar­kistamisen

Tavoitteena on arvioida kohtaamis- ja ohittamiskieltoalueiden tarkoituksenmukaisuutta ja mahdollisten uusien alueiden tarvetta. Samalla varaudutaan aineistojen digitalisointiin.

Kohtaamis- ja ohittamiskieltoalueet antavat automaattiset erityisherätteet Fintrafficin meriliikennekeskuksiin, kun aluksia on saapumassa alueelle. Kuva: Finntraffic

Fintrafficin meriliikenteenohjaus on käynnistänyt Suomen rannikon alusliikenteen kohtaamis- ja ohittamiskieltoalueiden tarkastukset. Kohtaamis- ja ohittamiskieltoalueet tarkastetaan läpi yhteistyössä alan viranomaisten, sidosryhmien ja asiakkaiden kanssa.

Tarkastuksissa käydään läpi ensi vuoden syksyyn mennessä alueiden nykytilanne sekä tehdään toimenpide-ehdotukset mahdollisista muutos- ja kehittämistarpeista.

– Tavoitteena on arvioida kohtaamis- ja ohittamiskieltoalueiden tarkoituksenmukaisuutta ja mahdollisten uusien alueiden tarvetta. Tarkastuksissa valmistaudutaan samalla kohtaamis- ja ohittamiskieltoalueiden digitalisointiin ja tunnistetaan, missä kanavissa aineistot pitäisi olla saatavilla, Fintrafficin meriliikenteenohjauksesta kehityspäällikkö Esa Kallio kertoo.

Tehokkainta turvallisuuden edistämistä

Suomen rannikolla alusliikenteen kohtaamis- ja ohittamiskieltoalueita sijaitsee kaikilla VTS-sektoreilla. Fintrafficin mukaan alusten kohtaamis- ja ohittamiskieltoalueet ovat yksi alusliikenteenohjauksen tehokkaimmista keinoista edistää Suomen rannikon turvallista ja sujuvaa liikennettä.

– Alusliikennettä järjestellään, jotta voidaan estää alusten vaarallisia kohtaamisia ja ohituksia sekä liikenteen ruuhkautumista. Kohtaamis- ja ohittamiskieltoalueet antavat automaattiset erityisherätteet Fintrafficin meriliikennekeskuksiin, kun aluksia on saapumassa alueelle. Tällöin meriliikennekeskus informoi asiasta suoraan lähestyviä aluksia, jotka pystyvät ottamaan kohtaamis- ja ohittamiskieltoalueen hyvissä ajoin huomioon ja esimerkiksi laskea nopeuttaan, Esa Kallio taustoittaa.

Tarkastustyön raportti ja toimenpide-ehdotukset valmistuvat kokonaisuudessaan syksyllä 2023.

Alusliikennepalvelusta vastaa Suomen rannikkoalueella Fintrafficin meriliikenteenohjaus, joka huolehtii rahti- ja matkustaja-alusten turvallisesta kulusta 24/7, vuoden jokaisena päivänä. Yksityiskohtaiset tiedot kohtaamis- ja ohittamiskieltoalueista löytyy Fintrafficin VTS-sektoreiden Master’s Guideista.

Vaula Aunola

Jaa artikkeli
portofnaantali