Kansainvälinen öljy- ja aluskemikaalivahingon torjuntaharjoitus Latviassa – Suomi osallistuu Rajavartiolaitoksen johdolla

Harjoitukseen osallistumalla kehitetään Suomen valmiuksia toimia monikansallisen ympäristövahinkojen onnettomuustilanteen torjuntatoimissa niin avunantajana kuin avun vastaanottajanakin.

Kuva: Rajavartiolaitos

Latvia järjestää merialueen ympäristövahinkojen torjuntaan keskittyvän BALEX 2023 -ympäristövahinkojen torjuntaharjoituksen. Harjoitus toimeenpannaan Riianlahdella 30.8.-1.9.2023. Vuosittain järjestettävään BALEX-harjoituksen osallistuu tällä kertaa kaikkiaan 14 öljyntorjunta-alusta kahdeksasta eri Itämeren rantavaltiosta.

Ranta-alueen öljyntorjuntatoimissa Latvian pelastuslaitosta tukevat Viro ja Euroopan meriturvallisuusvirasto EMSA. Harjoitukseen kuuluvaa lentovalvontaa ja -tiedustelua ympäristövahinkojen torjuntatoimien tukena suorittavat isäntämaa Latvian helikopteri sekä Viron poliisi- ja rajavartioviraston valvontalentokone. Lisäksi aluskemikaalivahingontorjunnan karttaharjoitukseen osallistuu 40 asiantuntijaa Itämeren alueelta sekä Euroopan unionin komission ja meriturvallisuusvirasto EMSA:n edustajia.

Karttaharjoituksen alkutilanteena kuvataan vaarallisia ja haitallisia kemikaaleja lastinaan kuljettavan konttilaivan tulipalo. Merialueella toteutettavan operatiivisen harjoitusosion alkutilanne on öljysäiliöaluksen karilleajo, jossa ympäristöön pääsee aluksen polttoainetta ja lastina kuljetettavaa öljyä. Harjoitusskenaariossa Latvia pyytää kansainvälistä apua ympäristövahinkojen minimoimiseksi.

Harjoitukseen osallistuu tarkkailijoina ja arvioitsijoina suomalaisia asiantuntijoita Rajavartiolaitoksesta sekä Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen edustaja. Suomalaisista aluksista harjoitukseen osallistuu Rajavartiolaitoksen vartiolaiva Uisko, joka on varustettu öljyntorjuntalaittein. Harjoitukseen osallistumalla kehitetään Suomen valmiuksia toimia monikansallisen ympäristövahinkojen onnettomuustilanteen torjuntatoimissa niin avunantajana kuin avun vastaanottajanakin.

Itämeren maat ovat järjestäneet yhteisiä öljyntorjuntaharjoituksia vuosittain jo 1980-luvulta lähtien. Harjoitusten avulla kehitetään erityisesti kansainvälistä yhteistoimintaa ja tutustutaan muiden osallistujamaiden kaluston suorituskykyihin ympäristövahinkojen torjunnassa. BALEX -harjoituksiin on sisällytetty vuosien mittaan uusia osaharjoitteita, joita on tänäkin vuonna mukana useita. Harjoitus alkaa hälytysharjoituksella ja kansainvälisen avunpyynnön lähettämisellä. Operatiivinen harjoituspäivä keskittyy öljyntorjuntatehtäviin avomerellä, rannikolla ja rannalla. Myös öljyyntyneiden eläinten hoitotoimintaa harjoitellaan.

Pelastuslain mukaan Rajavartiolaitos huolehtii pelastustoiminnasta Suomen aluevesillä ja talousvyöhykkeellä tapahtuneissa alusöljy- ja aluskemikaalivahingoissa sekä sovittaa yhteen siihen varautumista. Pelastuslaitokset vastaavat rannikolla ja sisäsaaristossa tapahtuvassa öljy- ja kemikaalivahinkojen torjunnasta. Suuressa merellisessä ympäristöonnettomuudessa tarvitaan aina kansainvälistä yhteistoimintaa ja vähintään lähimpien naapurimaiden tukea. Yhteiset harjoitukset kehittävät toimintavalmiutta kansainvälisissä torjuntaoperaatioissa, koska niiden avulla eri maiden toimintamallit ja toimijoiden suorituskyvyt tunnetaan vuosi vuodelta paremmin.

Lähde: Rajavartiolaitos

Jaa artikkeli