Pro­jek­ti­ha­ke­muk­sia Ark­ti­set meret –ohjel­maan on tul­lut jo yli vii­si­kym­mentä

Projektihakemuksia Arktiset meret -ohjelmaan on tullut ensimmäisen vuoden aikana yli viisikymmentä. Se on hyvä määrä ja etenkin kun lähes puolet on laajoja rinnakkaishankekokonaisuuksia. Erityisesti ympäristö- ja energia-tehokkuutta koskeviin projekteihin on haettu rahaa. Toisen vuoden teemoina ovat esillä toiminnan kehittäminen leanin avulla sekä teollinen internet.

Arktiset meret -ohjelman kehityspäällikkö Kari Varho Meriteollisuus ry:stä avustaa projektien rakentamisessa,

–  Tehtäviini kuuluu muun muassa avustaa projektien rakentamisessa ja niiden edistämisessä: hakemusten teossa, raportoinnissa, yhteydenpidossa, tiedottamisessa ja workshoppien järjestämisessä. – Ottakaa rohkeasti yhteyttä.

S-posti: kari.varho(at)teknologiateollisuus.fi

Lisätietoja myös osoitteessa: www.tekes.fi

Jaa artikkeli