Kansainvälinen merenkulkualan järjestö palkitsi turkulaisinsinöörin tieteellisen julkaisun

IMarEST on riippumaton meriteollisuuden, tieteen ja teknologian kansainvälinen järjestö merialan ammattilaisille. Se kokoaa yhteen meritekniikan insinöörejä, tutkijoita ja teknologeja yhdeksi kansainväliseksi monitieteiseksi ammatilliseksi elimeksi. Järjestö palkitsi turkulaisen DI Rami El Geneidyn, 27, tutkimuksen Denny Medalilla.

Kuva: Institute of Marine Engineering, Science and Technology. Rami El Geneidy vastaanotti Institute of Marine Engineering, Science and Technologyn myöntämän tunnustuksen 15.3.2019 Lontoossa.

El Geneidyn tutkimus on merkityksellinen laivojen energiankäytön kannalta.

– Sekä ihka uudet että jo paremmin tunnetut energiateknologiat voivat parantaa matkustajalaivojen energiatehokkuutta. Parannusten avulla tulevaisuuden laivat voivat saavuttaa tiukentuvia päästörajoituksia ja tarjota ilmastoystävällisempiä matkoja, tiivistää El Geneidy.

Tutkimuksessa 25:tä eri energiajärjestelmän yhdistelmää vertailtiin tietokonesimulointien avulla.

– Vertailujen perusteella voidaan todeta, että kaksipaineinen höyryntuotanto yhdessä höyryturbiinin kanssa tarjoavat merkittävän mahdollisuuden parantaa simuloidun laivan energiatehokkuutta. Myös verraten perinteiset teknologiat mahdollistavat energiatehokkuuden parannukset matkustajalaivoissa. Tuloksia voi käyttää mallintamistyökalun ja energiatehokkuuskonseptien jatkokehitykseen sekä niiden viemiseen käytäntöön.

El Geneidy simuloi matkustajalaivan operointia neljällä uudella energiateknologialla: kaksipaineinen höyryntuotanto yhdessä höyryturbiinin kanssa, kaksi tapaa käyttää lämpöpumppuja laivan moottorien jäähdytysveden hyödyntämisessä ja käyttöveden esilämmitys moottorien jäähdytysvedellä. Simulointien oikeellisuus varmistettiin vertailemalla niitä todellisiin operointitietoihin.

Energiatehokkuuskonseptit edellä

Globaali merenkulku on viimeisen vuosikymmenen aikana joutunut kohtaamaan yhä tiukempia kansallisia ja kansainvälisiä päästörajoituksia.

Tiukentuvat säädökset ja vaihtelevat polttoainehinnat yhdessä asiakkaista kilpailun kanssa ovat vaikuttaneet myös risteilyteollisuuteen. Jotta telakat pystyvät vastaamaan asiakkaiden, omistajien ja lainsäätäjien vaatimuksiin, pitää niiden kyetä toimittamaan laivoja, jotka pystyvät tarjoamaan entistä parempia palveluja niin energiatehokkaasti kuin mahdollista. Uusien energiatehokkuuskonseptien suunnittelu ja arviointi on siksi tärkeää.

Matkustajalaivan energiajärjestelmä sisältää useita keskenään yhteydessä olevia järjestelmiä, jotka tuottavat eri tarpeisiin sähköä, lämpöä, höyryä ja jäähdytystä.

– Uusi simulointityökalu kehitettiin laivan energiajärjestelmän toiminnan ymmärtämiseksi ja parannuskohteiden löytämiseksi. Tavoitteena oli kehittää työkalu, jonka avulla useiden simulointien tekeminen nopeasti olisi mahdollisimman helppoa.

Rami El Geneidy.

Meyer sponsorina

Meyer Turku toimi El Geneidyn projektin sponsorina.

– Meyer oli työnantajani DI-diplomityön ajan. Diplomityön jälkeen kirjoitin tieteellisen julkaisun perustuen tutkimustuloksiini. Tämä julkaisu sitten löydettiin palkituksi.

Jatko-opinnot ovat nekin löytyneet energia-alalta.

– Teen Iso-Britanniassa Loughborough Universityssä väitöskirjatutkimustani rakennusten lämmitysjärjestelmien käytöstä kysyntäjoustoon eli kysynnän tasapainottamiseen energiantuotannon kanssa.

Teksti: Jukka Sundholm

IMarEST tarjoaa mahdollisuuksia ideoiden ja käytäntöjen vaihtoon sekä merialan ammattilaisten aseman, standardien ja tietämyksen ylläpitämiseen maailmanlaajuisesti. Sen Euroopan-toimisto sijaitsee Lontoossa.

Jaa artikkeli