Suomen satamat menestyivät nettisivujen vertailussa

Satama-arviointi kuuluu EU:n Itämeren alueen HAZARD- projektiin. Helsingin Satama saavutti korkeimman pistemäärän (79,1) Dover/Folkestonen sijoittui toiseksi (77,1). Rauman Satama valittiin parhaaksi ns. kattavan verkon satamista ja sijoittui kolmanneksi kokonaisarvioinnissa (76,6). Porin satama oli neljäs (75,6) ja Tallinnan satama viides (74,4).

Kuva: Tut / HAZARD-projekti

Satama-arviointi kuuluu EU:n Itämeren alueen HAZARD- projektiin, jota johtaa Turun yliopisto. Pohjoisen Euroopan tärkeimpien satamanpitäjien verkkosivustot arvioitiin niiden sisällön ja käytettävyyden osalta vuoden 2018 lopussa. Arviointi kattoi 97 satamaviranomaista, jotka hallinnoivat yhteensä 116 satamaa, Turun yliopisto kertoo nettisivuillaan.

Pohjois-Euroopan satamien verkkosivustojen sisältö- ja käytettävyysarviointi toteutettiin Turun Kauppakorkeakoulun opiskelijan ja tutkimusassistentti Sari Kokkilan johdolla vuoden 2018 loppupuolella. 97 satamaviranomaista ja 88 verkkosivustoa kattaneessa arvioinnissa keskityttiin matkustaja- ja rahtitoimintojen turvallisuuteen, sataman ominaisuuksiin sekä verkkosivuston käytettävyyteen ja tekniseen suorituskykyyn. Jokaisen englanninkielisen sivuston arviointiin osallistui kaksi henkilöä, teknisen suorituskyvyn arvioinnin työkaluna käytettiin mm. Silktide-ohjelmistoa.

Avaa iso kuva

Arviointiin valittiin EU:n liikenneverkon (TEN-T) ydinverkkosatamat Le Havresta pohjoiseen, mukaan lukien Brittein saaret, sekä ne ns. kattavan verkon satamat Itämeren alueella, joiden vuosittainen liikennemäärä ylittää 2 miljoonaa tonnia rahtia tai yli miljoona matkustajaa. Listaa täydennettiin Norjan tärkeillä satamilla sekä Venäjän Itämeren alueen satamilla. Listalle nousseista satamista 13 oli ydinverkkosatamia ja 7 kattavan verkon satamia. Vain viisi matkustajasatamaa nousi TOP-20 listalle. Listan TOP-2 Helsinki ja Dover ovat kaksi Euroopan suurinta matkustajasatamaa. Korrelaatiota sataman saamien loppupisteiden ja kokoluokan välillä ei havaittu.

Arviontikriteerit jaettiin kahteen pääkategoriaan sisältöön ja käytettävyyteen. Nämä jaettiin edelleen seitsemään eri alakategoriaan (kts table 1 blogit.utu.fi/hazard). Helsingin Satama saavutti korkeimman pistemäärän (79,1) Dover/Folkestonen sijoittuessa toiselle sijalle (77,1). Rauman Satama valittiin parhaaksi ns. kattavan verkon satamista ja sijoittui kolmanneksi kokonaisarvioinnissa (76,6). Porin satama oli neljäs (75,6) ja Tallinnan satama viides (74,4).

Sivustot, jotka suoriutuivat arvioinnista hyvin näyttivät suoriutuvan hyvin myös alakategorioissa. Suuria satamakohtaisia eroja havaittiin matkustajaliikenteen turvallisuuskategoriassa, teknisen suorituskyvyn kategoriassa tulokset olivat puolestaan kauttaaltaan suhteellisen yhdenmukaiset. Rahtiliikenteen osalta turvallisuus- ja yleissisältöjen pistemäärät jäivät arvioidun kokonaistuloksen pistemäärän alapuolelle.

Turun Yliopiston vetämän EU:n Itämeren alueen kolmivuotisen HAZARD-projektin on määrä päättyä huhtikuussa 2019.

Complete Ranking List

Esitys aiheesta (pdf)

Lisätietoja Turun yliopiston sivuilla:

North European Port Authorities’ Website Content and Usability Evaluation

Jaa artikkeli
portofnaantali