Tulevaisuuden lautat ovat miehittämättömiä ja ympäristöystävällisiä

Yrkeshögskolan Novia on juuri päättänyt ÄlyVESI projektin, jossa kehitettiin tapoja operoida kaupunkilauttoja sekä miehittämättöminä että ympäristöystävällisesti. Tulokset osoittavat, että lautta voi olla turvallinen matkustajille ja sen polttoaineenkulutusta sekä päästöjä voidaan pienentää. Konsepti luo myös kokonaan uusia mahdollisuuksia infrastruktuurille.

Autonomisen kulkuvälineiden kehittäminen on laajemminkin yhteiskunnallinen tavoite. Etäohjatut ja autonomiset alukset voivat tehdä liikkumisesta turvallisempaa, tehokkaampaa sekä ympäristöystävällisempää. Kehitys avaa myös aivan uusia mahdollisuuksia infrastruktuurille ja liiketoiminnalle.

ÄlyVESI-projekti, jota Yrkeshögskolan Novia koordinoi, osoitti, että vaikka kaupunkilautassa ei olisi lainkaan miehistöä, sen ei tarvitse vaikuttaa matkustajiin, edes hätätilanteessa. Lauttojen turvallisuutta arvioitiin kartoittamalla eri tilanteiden riskejä sekä niiden hallintakeinoja. Turvallisuuden hallinta perustuu pääasiassa oikeiden ja soveltuvien laitteiden valintaan sekä huolelliseen suunnitteluprosessiin ja testaamiseen.

Etäohjatut ja älykkäät pysäkit parantavat saariston saavutettavuutta

Projektissa kehitettiin useita autonomisen alusliikenteen palvelukonsepteja. Älylaituri esimerkiksi voi toimia liikenteen palveluiden toteuttamisalustana. Älykkäitä pysäkkejä voitaisiin sijoittaa jokien varsille, kaupunkien rannoille sekä saaristoon alueille, mihin paikallisliikenne ei vielä ulotu. Pysäkit voidaan varustaa älykkäällä teknologialla, kuten lipunmyynti- ja porttiratkaisuilla, mistä syntyy taas uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia. Laiturit muodostavat näin myös uudenlaista infrastruktuuria sekä toimivat portteina uusille, asumattomille alueille.

Ympäristöystävällinen kuljetusmuoto matkustajaliikenteeseen

ÄlyVESI-hankkeen yhtenä tavoitteena oli tutkia kaupunkilauttojen vaikutusta ympäristöön sekä erilaisten energiaratkaisujen turvallisuutta, luotettavuutta ja operointikustannuksia. Positiivisia tuloksia voidaan saavuttaa älykkäillä energiaratkaisuilla.

Tutkimuksessa selvitettiin kaupunkilautta Förin päästöjä kahtena ajanjaksona: kun lautassa oli vielä dieselmoottori ja kun käyttövoimaksi oli vaihdettu sähkömoottori. Lisäksi toisessa skenaariossa verrattiin vesibussin erilaisia energiaratkaisuja: nykyisiä polttoaineita sekä kaasu-, sähköhybridi- ja sähkömoottoreita.

Tulokset osoittivat, että Förin polttoaineenkulutus keskimäärin väheni 7,4m3, mikä vastaa 76 MWh:n energiankulutusta. Kulutusta saatiin näin pienennettyä melkein puoleen (46%). Lautta saadaan myös päästöttömäksi, jos energia tuotetaan esimerkiksi tuuli- tai aurinkovoimalla. Jos taas vesibussin katolle asennettaisiin aurinkopaneeleita tuottamaan energiaa hybridimoottorille, energiankulutusta voitaisiin pienentää neljännekseen (26%). Energian ylituotantoa voitaisiin hyödyntää myös akun lataamiseen.

Tuloksia voidaan soveltaa myös muilla toimialoilla

Sipilän hallituksen visiossa Suomi on älykkään automaation edelläkävijä. Kehitys on edennyt vauhdikkaasti kymmenen viime vuoden aikana. Työtä tehdään monilla aloilla, mutta ratkaisut ovat usein varsin geneerisiä, ja siten esimerkiksi monet vesiliikenteen tuodut sovellukset ovat hyödynnettävissä muissa liikennemuodoissa. ÄlyVESI-hankkeenkin tuloksia voidaan osin soveltaa muilla matkustaja-aluksilla sekä toisissa liikennemuodoissa.

Suuren verkoston hyödyt molemminpuolisia

ÄlyVESI-hankkeen päättymisen aikoihin Yrkeshögskolan Novia liittyi mukaan kansalliseen Allied ICT Finland –keskittymään. Tämä mahdollistaa ICT-teknologian laajemman hyödyntämisen oppilaitoksen tulevissa tutkimus- ja kehitysprojekteissa. Toukokuussa käynnistynyt keskittymä pyrkii luomaan Suomeen pysyvän tuotekehityksen tutkimuspiikin korkean teknologian aloille yhdistämällä usean toimialan tarpeita ratkaistavaksi yrityskonsortioiden ja yhdentoista korkeakoulun ja tutkimusorganisaation voimin. Lopputulemana tähdätään miljardiluokan kansainväliseen liikevaihtoon kehitettyjen ratkaisujen kautta.

Keskittymään liittyminen tuo hyötyjä paitsi Novialle myös itse Allied ICT Finlandille. ”Nyt päättynyt ÄlyVESI-projekti osoittaa Novialla olevan Allied ICT Finlandille juuri niitä toimialat ylittäviä osaamisalueita, jotka edistävät ICT-teknologian ratkaisumalleja eri tarpeisiin”, kertoo keskittymän johtaja Jaakko Sauvola Oulun yliopistosta. ”Merenkulku on suurteollisuutta, jossa hyödyt mitataan globaalissa mittakaavassa. Novia täydentää keskittymän partneriverkostoa oleellisesti”, hän toteaa.

Älykäs kaupunkiliikenne – ÄlyVESI projekti oli käynnissä 1.10.2016 – 31.5.2018.

Projektin tarkoituksena tutkia, kehittää ja testata uutta teknologiaa, älykkäitä ratkaisuja ja palveluita kaupunkivesiliikenteeseen. Projektia toteutettiin yhteistyössä Yrkeshögskolan Novian, Turun ammattikorkeakoulun, Aalto-yliopiston ja Turun kaupungin kanssa. Projekti sai rahoituksen Euroopan aluekehitysrahaston 6Aika-ohjelmasta, Liikenteen Turvallisuusvirastosta sekä Helsingin ja Espoon kaupungeilta.

Hankkeen loppuraportti on ladattavissa Aboa Maren internet-sivuilta:

http://www.aboamare.fi/ÄlyVESI-Tulokset

 

Jaa artikkeli
portofnaantali