20.03.2022

Uusi laiva auttaa Wasalinen kasvuun

Wasalinen uusi laiva MS Aurora Botnia on nyt ollut liikenteessä puoli vuotta. Vaikka koronapandemialla on edelleen jonkin verran negatiivisia vaikutuksia ja ehkä Ukraina-kriisilläkin on toimintaan heijastuksia, uusi erityisesti Vaasa – Uumaja – linjalle suunniteltu ja rakennettu laiva antaa edellytykset vakaalle kasvulle pitkälle tulevaisuuteen.

MS Aurora Botnia Vaasaan johtavalla väylällä kiintojään alueella.

Navigatorilla oli mahdollisuus tutustua yritykseen ja sen toimintaan maaliskuun alussa. Ajankohdan valinnassa tähdättiin vaikeisiin talviolosuhteisiin, mutta haastava jäissä kulku jäi kuluvana talvena kokematta.

Reitti ja historia

Vilkaisu Merenkurkun alueen karttaan kertoo selvästi, että laivaliikenteelle on ilmeinen tarve Vaasan ja Uumajan välille. Matkustajalauttaliikennettä Merenkulun reiteillä on ollut 1930 –luvulta lähtien. Liikenne ja jopa reittien määrä kasvoi yleisen talouskehityksen myötä vuosikymmenien ajan. Pääasiallisesti liikennettä oli Vaasan ja Uumajan välillä ja muita satamia olivat Ruotsin puolella Sundsvall ja Örnsköldsvik sekä Suomen puolella myös Pietarsaari.
Kasvu tyrehtyi karusti Suomen ja Ruotsin liityttyä Euroopan Unioniin, jolloin siirtymäajan jälkeen tax-free myynti päättyi vuonna 1999. Tämän jälkeen liikenne on rajoittunut Vaasa – Uumaja – reitille, jossa vuodesta 2013 alkaen on toiminut näiden kaupunkien yhteisomistuksessa oleva Wasaline, sen jälkeen kun yksityisissä käsissä oleva toiminta ajautui vaikeuksiin. Aluksi reitillä toimi MS Wasa Express (alkuperäiseltä nimeltään MS Trawemunde, jonka silloinen Oy Wärtsilä Ab:n Helsingin telakka toimitti tanskalaiselle varustamolle 1981) ja elokuun 2022 lopusta alkaen uusi MS Aurora Botnia.

Wasaline brändi

Wasaline sinällään ei ole yritys vaan tuotenimi, brändi. Julkisuudessa ja markkinoilla kaikki tapahtuu Wasaline – nimen alla. Toiminnan taustalla on NLC Ferry Ab Oy – niminen Suomessa rekisteröity varustamoyritys, joka vastaa varustamon liiketoiminnasta. Tämän omistaa kokonaan niinikään Suomessa rekisteröity Kvarken Link Ab Oy, jonka puolestaan omistavat tasaosuuksin (50-50) Vaasan kaupunki ja Umeå Kommunföretag Ab, joka on siis viime kädessä Uumajan kaupunki.

Kaupungit päättivät vuonna 2013, että laivaliikenne on reitillä välttämätöntä kaupunkien taloudellisen, infrastruktuurin ja yleisen kehityksen kannalta. Kaupunkien voimakas rooli mahdollistaa pitkäjänteisen strategisen kehityksen liikenteen ylläpitämiselle, mille ei näyttänyt olevan edellytyksiä yksityisen sektorin hoidossa, kuten kokemus vuosituhannen ensimmäisellä vuosikymmenellä osoitti. Reitille optimoidun uudisrakennuksen toteuttaminen olisi tuskin tuolloin ollut mahdollista yksityiselle varustamosektorille. Tilanne saattaa tietenkin tulevina vuosikymmeninä muuttua, jos kehitys on positiivista.

Uuden laivan MS Aurora Botnian omistaa Kvarken Link Ab Oy ja se on siis rahdattu NLC Ferry Ab Oy:lle.

MS Aurora Botnia

Kaikki Merenkurkussa toimineet laivat ennen MS Aurora Botniaa ovat olleet ns. second hand – aluksia eli ne on alun perin suunniteltu ja rakennettu johonkin muuhun toimintaan ja muille reiteille. MS Aurora Botnia on erityisesti ja yksinomaan suunniteltu Merenkurkun liikenteeseen. Laivasta on julkaistu paljon yksityiskohtia useissa artikkeleissa menneen syksyn aikana joten siksi tässä ainoastaan taulukko oleellisimmista luvuista:

Pituus, max 150 m
Pituus, pp 137,8 m
Leveys 26 m
Syväys 5,95 m

Kuollutpaino 3.380 t
GT 24.036
Autokannet 1.500 kaistametriä
Matkustajat 800
Matkustajahytit 65
Miehistöhytit 46

Propulsiokoneisto Diesel-sähkö
Pääkoneet 4 x Wärtsilä 8V31DF, 4 x 4.225 kW
Propulsioyksiköt 2 x ABB Azipod, 2 x 5.800 kW
Koematkanopeus 20 kn
Akkupaketti 2,2 MWh

Toimitus Elokuu 2021
Rakentaja Rauma Marine Constructions Oy

Laivassa on kaksi ns. täyskorkeaa lastikantta (siis rekoille ja muille lastiyksiköille), ”täysleveä” peräportti, keulaportti, siirrettävät henkilöautohyllyt toisella puolella ylempää lastikantta sekä ns. kaksitoiminen hissi/ramppi lastikansien välillä. Yleensä lastaus/purkaus tapahtuu peräportin kautta Vaasassa ja keulaportin kautta Uumajassa. Laivan leveys sallii kaikkien lastiyksiköiden kääntymisen laivan sisällä. Laivan suunnittelussa on huomioitu mahdolliset muutokset, jotta lasti voitaisiin ottaa satamissa suoraan ylemmälle kannelle, mutta tähän on vaikea nähdä tarvetta ainakaan laivan nykyisellä käyttöasteella. Tällainen muutoshan vaatisi melkoiset investoinnit nimenomaan myös satamissa.

Laivan matkustajatilat on suunnittelu erittäin rationaalista ja tehokasta toimintaa varten. Tämä liittyy erityisesti miehistön toiminnan tehokkuuteen. Kaksi kantta lastitilojen päällä on kokonaan varattu matkustajatiloille. Alemmalla on tanssisalonki (Dance Bar) ja Pubi sekä konferenssitilat, myymälä, Business Lounge ja infotiski. Ylemmällä kannella on Buffet –ravintola, A´la Carte –ravintola, Family Cafe, miehistön messi ja matkustajahytit. Tilajärjestelyn tehokkuudesta kertoo se, että ylemmän kannen kaikki ruokailutilat on suoraan yhteydessä laivan keittiöön, molemmat baarit hoituvat samalla henkilöstöllä ja infotiskiin on kytketty konferenssitilojen palvelu.

MS Aurora Botnia ja Uumajan terminaali.

Aurora Botnian aikataulu

Kuten on helposti arvattavissa laivan käyttöaste vaihtelee vuodenaikojen mukaan. Rahdin volyymissä ei ole suuria eroja mutta matkustajavolyymissä on. Talvikautena 2022 laivalla on ollut 18 lähtöä viikossa, siis 9 edestakaista matkaa. Kesällä 2022 tullaan ajamaan 22 lähtöä viikossa (11 edestakaista matkaa). Arkipäivien aikataulut määräytyvät pitkälti rahtiliikenteen tarpeista kun taas viikonlopun aikataulut pyritään järjestämään sellaisiksi, että ne ovat optimaalisia lyhytristeilymatkustajille.

Normaalisti matka-aika on neljä tuntia, mikä merkitsee melko alhaista 13 – 14 solmun matkanopeutta. Pieni osa matkoista ajetaan 3,5 tunnin matka-ajalla. Yleensä satama-aikaan on varattu yksi tunti, joissakin tapauksissa vain 45 minuuttia.

Kapasiteettia laivalla olisi periaatteessa useampiinkin lähtöihin. Laiva pystyisi helposti tekemään kaksi edestakaista matkaa vuorokaudessa, vieläpä ilman että yöaikaa olisi pakko hyödyntää, mutta ilmeisestikin markkina ei vielä vaadi niin korkeaa käyttöastetta. Tämä tarkoittaisi 28 yksittäistä matkaa viikossa. Laivahan on varsinaisesti tarkoitettu vain päiväliikenteeseen. Matkustajahyttejä käytetään pääosin rekkakuskien lepotiloina.

Laivayhtiön taloudellinen tilanne

NLC Ferry Ab Oy:n talousluvut vuosilta 2017 – 2021 ovat (milj. EUR):

Vuosi Liikevaihto Liikevoitto Tilikauden voitto

2017 19,3 1,8 1,8
2018 19,6 2,1 1,4
2019 19,6 2,1 1,1
2020 10,5 -0.7 0
2021 16,4 0,7 ?

Numerot kertovat selvästi, että toiminta vuosina 2017 – 2019 siis ennen koronapandemiaa on ollut vakaata ja taloudellinen tulos vähintäänkin kohtuullinen. Toisaalta ne osoittavat myös, että kasvua ei noina vuosina ole aikaansaatu ollenkaan. Vuoden 2020 luvut selittyvät luonnollisesti pandemian vaikutuksilla ja kyseisen vuoden tappio onkin jouduttu kattamaan omistajien järjestämällä lisärahoituksella, joka on olosuhteet huomioiden kuitenkin melko vähäinen. Vuoden 2021 luvut kertovat, että yritys on pystynyt ”toipumaan” tehokkaasti pandemiasta huolimatta siitä, että pandemia on vaikuttanut toimintaan melkein koko vuoden ajan.

Perinteisesti rahdin ja matkustajien osuudet liikevaihdosta ovat olleet yhtä suuret, 65 % matkustajat ja 35 % rahti Pandemian seurauksena matkustajien osuus luonnollisesti romahti mutta nyt ollaan hyvää vauhtia palaamassa entisiin osuuksiin.

MS Aurora Botnian hankintahinta on ollut noin 120 MEUR. Ensi silmäyksellä tämä vaikuttaa huomattavan suurelta kun se suhteutetaan vuosien 2017 – 2019 talouslukuihin. Omistajien mukaan hanke on taloudellisesti kuitenkin realistinen ja terveellä pohjalla. Lukuja arvioitaessa on huomattava, että:

• omistajat tavoittelevat jatkuvuutta ja liikenteen tuomia moninaisia yhteiskunnallisia etuja alueiden talouselämälle ym. molemmin puolin Merenkurkkua
• taloustarkastelun pohjaksi on otettu suhteellisen pitkä takaisinmaksuaika, 22 v.
• liiketoiminnan kasvulle on hyvät edellytykset yleisesti ja erityisesti seurauksena uuden laivan mukanaan tuomista houkutuksista. Tämä liittyy tietysti etupäässä matkustajaliikenteeseen, mutta myös rahtiin, jossa määrät ovat kasvussa. MS Aurora Botnia voi kuljettaa aikaisempaa suurempia ja leveämpiä yksiköitä.

Laivan hankinnalle oli alun perin tarkoitus saada taloudellista tukea EU:lta, mutta tämä ei kuitenkaan toteutunut.

MS Aurora Botnia Business lounge.

Laivan rahti ja matkustajat

Kuljetussuorite vuosina 2018 – 2021 ilmenee seuraavasta taulukosta (lukumäärät):

Vuosi Matkustajat Matkustaja-ajoneuvot Rahtiyksiköt

2018 212112 16631
2019 204704 15913
2020 57415 14532 16969
2021 107659 24590 21259

Matkustajamäärä on selkeästi kasvanut vuodesta 2020 huolimatta siitä, että pandemialla on ollut suuri merkitys koko vuoden 2021. Kolmasosa vuodesta 2021 operoitiin uudella laivalla, mikä varmaankin osaltaan selittää kasvua. Rahtiyksiköiden määrässä pandemialla ei näytä olleen mitään vaikutusta mutta kasvu näyttää kuitenkin kiihtyneen varsin paljon pandemian jälkeen ja MS Aurora Botnian aloitettua liikenteen.

Rahdin kehitys on luonnollisesti seurausta Merenkurkun kummallakin puolella olevasta yleisetä taloudellisesta kehityksestä ja teollisuushankkeista. Kaistametrejä lastiyksiköille on 1500. Talvikautena kuormitus on usein tasolla 30 – 50 yksikköä per matka.

Matkustajaliikenne koostuu yksittäisistä matkoista, lyhytristeilyliikenteestä sekä konferenssipaketeista. Painopiste on ollut selkeästi suomalaisissa matkustajissa, mutta Wasaline edelleenkehittää markkinointia Ruotsin puolella matkustajien houkuttelemiseksi. Risteilyliikenne keskittyy kesäkauden ulkopuolella voittopuolisesti viikonloppuihin, yhden päivän edestakaisia risteilyjä ja viikonloppujen hotellipaketteja. Aikataulut on nykyään sovitettu etenkin Suomesta lähteville matkaajille edullisiksi. Talvikautena matkustajat tulevat pääasiassa Vaasan ja Uumajan lähialueilta, joiksi katsotaan 300 km:n etäisyys Vaasasta ja Uumajasta. Kesällä samoin kuin esimerkiksi hiihtokautena matkustajia saadaan paljon laajemmalta alueelta. Esimerkiksi talven hiihtolomakautena on ollut matkoja, joissa matkustajamäärä on ylittänyt 700 eli ollaan oltu lähellä maximikapasiteetin lukuja.

Konferenssitoiminnalle Wasaline odottaa merkittävää kasvua, etenkin koska Ms Aurora Botnialla on huomattavasti paremmat ja suuremmat kokoustilat kuin oli MS Wasa Expressillä. Yhdistämällä kaikki kokoushuoneet yhdeksi saadaan tila jopa 150:lle hengelle. Kiinnostus laivakonferensseihin on lisääntymään päin ja jo nyt on varauksia tehty joulunalusviikoille vuoden 2022 loppuun.

MS Aurora Botnia Buffet ravintola.

Aurora Botnian miehistö

MS Aurora Botnia on rekisteröity Suomen lipun alle, minkä seurauksena käytännössä koko miehistö on suomalaista väkeä. Jokaista vakanssia kohden on kaksi henkilöä. Tyypillisesti laivalla ollaan aina yhden tai kahden viikon jakso kerrallaan. Miehistön kokonaismäärä vaihtelee paljon sen mukaan, kuinka paljon kullakin matkalla on matkustajia. Miehitysjärjestelmä on erittäin joustava. Kokonaismäärä on talvella 40 – 45 henkeä ja kesällä huippusesonkina jopa 60 henkeä. Kansihenkilöstöä on n. 10 samoin kuin konehenkilöstöä eikä näissä ole vuodenajan mukaan vaihtelua. Hotellihenkilöstö siis vaihtelee tasolla 20 – 40 henkilöä.

Satamaterminaalit Suomessa ja Ruotsissa

Molemmissa satamissa on melko vastikään uusitut ja erittäin siistit tilat matkustajille. Uumajan puolella tilat on huomattavan suuret verrattuna vastaaviin Vaasassa. 800 matkustajaa Vaasassa tulee varmaankin näkymään melkoisena ruuhkana. Pysäköinti on tehty terminaaleissa erittäin helpoksi.

Myös autokannelle ajaville on valmistelun alla automaattinen check-in prosessi.

MS Aurora Botnia ohittaa odottelemassa olevaa jännmurtaja Nordicaa. Molemmat laivat on rakennettu Raumalla.

Toiminta jääolosuhteissa

Talvi 2022 ei ole ollut jäiden osalta vaikea. Esimerkiksi Selkämeren alueella jäätä on ollut vain kapeilla rannikkokaistaleilla. Vaasa – Uumaja – reitillä on Vaasan puolella ollut kiintojäätä, jossa laiva ajaa viikosta toiseen itse tekemässään rännissä ilman vaikeuksia. Ruotsin puolella ja keskellä Merenkurkkua on ollut yleisesti melko harvaa ajojäätä, mikä ei myöskään ole aiheuttanut MS Aurora Botnialle ongelmia. Laivan potkuriteho on 11.600 kW ja leveys on 26 m eli siis 446 kW/m, mikä ei kovin paljon puutu monien suomalaisten ja ruotsalaisten jäänmurtajien vastaavista arvoista. MS Aurora Botnia:lla on Azipod – propulsiolaitteet, mitkä parantavat jäissäkulkuominaisuuksia verrattuna laivoihin, joissa on perinteiset akselilinjat. Keulabulbi tietysti heikentää jäissätoimintaominaisuuksia jäänmurtajiin verrattuna.

Kun otetaan huomioon jääolosuhteiden yleinen pitkän aikavälin kehitys, voi varsin varmana todeta, että MS Aurora Botnialla tuskin tulee koskaan olemaan nykyisellä reitillä merkittäviä ongelmia tai aikatauluviiveitä missään alueella esiintyvissä jääolosuhteissa.

Laivaan liittyvät ympäristökysymykset

Wasaline ilmoittaa rohkeasti, että MS Aurora Botnia on maailman ympäristöystävällisin autolautta. Jopa laivan kylkeen on suurin kirjaimin maalattu teksti ”The most environmentally friendly passenger ship in the world”. Laivojen kokonaisympäristöystävällisyydelle ei taida vielä tänään olla kylläkään yleisesti hyväksyttyjä kriteereitä. On lisäksi melko varmaa, että ympäristöystävällisyykentällä tullaan ottamaan merkittäviä editysaskelia lähivuosina, joten maalauksesta joko jouduttaneen luopumaan tai sitä täytynee pehmentää jossakin vaiheessa.

Kiistämätöntä on kuitenkin, että MS Aurora Botniassa on otettu erittäin merkittäviä edistysaskeleita ympäristöystävällisyyden alalla kuten:

• LNG polttoaineena. Tämän käyttöä on jonkin verran hidastanut tänään dieselpolttoaineeseen verrattuna LNG:n erittäin korkea hinta. LNG tuodaan Vaasaan Porista rekoilla. Tankkaus tehdään 2 – 3 kertaa viikossa ja se vaatii tyypillisesti 2 – 3 tuntia. Rutiinit LNG – käyttöön on jo omaksuttu.
• biokaasu. Tähän on periaatteelliset valmiudet, mutta tarvittavia muutoksia/toimenpiteitä ei ole vielä katsottu tarpeellisiksi. Iso kysymys on tarvittavien määrien saatavuus
• virranotto maista. Tähän on valmiudet ja järjestelmä on käytössä jo molemmissa satamissa. Kytkeytymisen automatiikka on tarkoitus ottaa käyttöön lähiaikoina – niinikään molemmissa satamissa
• laivan akkupakettia hyödynnetään rutiininomaisesti toimittaessa satamissa ja lähivesissä. Lataus suoritetaan pääasiassa virranotolla maista. Laivan suunnittelussa on varauduttu myös akkupaketin suurentamiseen, mutta tällaisesta ei ole vielä päätöksiä
• WE Techin toimittama hybridijärjestelmä koneiston optimaalisen toiminnan varmistamiseksi
• lämmön talteenotto ja hyödyntäminen
• kaikki jätteet maihin
• ym.

Lopuksi

MS Aurora Botnia on erittäin merkittävä kehitysaskel Wasalinen toiminnassa ja se turvaa liikenteen jatkumisen ja kehittämisen pitkällä tähtäimellä. Reitin merkitys ja tärkeys varmaankin kasvavat tulevaisuudessa. Rahtimäärien kehitys seurannee yleistä teollistumiskehitystä sekä Pohjanmaalla että Ruotsin puolella. Matkustajasektorilla haasteet ovat varmaankin markkinoinnissa mutta sillä sektorilla on myös huima kasvupotentiaali. Uuden laivan mahdollisuuksia ei varmaankaan ole vielä täysin ehditty hyödyntämään, mutta on selvää, että kaupungit Vaasa ja Uumaja voivat jo tänään olla tyytyväisiä siitä, että lähtivät yhdessä liikkeelle ja loivat vankan uuden perustan Merenkurkun laivaliikenteelle.

Teksti Eero Mäkinen
Kuvat Eero Mäkinen ja Wasaline

Jaa artikkeli
FREJA