20.11.2020

Uusia liikennöintivelvoitteita Ahvenanmaan yhteyksiin – tukirahan jakaminen hämmentää

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on päättänyt meriliikenteen väliaikaisesta järjestämisestä ja palveluvelvoitteen asettamisesta edestakaisille reiteille Maarianhaminan ja Kapellskärin sekä Eckerön ja Grisslehamnin välillä. Päätöksellä vähennetään koronatilanteesta meriliikenneyhteyksille aiheutuvaa haittaa.

Traficomin ylijohtaja Jarkko Saarimäki.

Traficom katsoo palveluvelvoitteen asettamisen välttämättömäksi.
‒ Teimme jo toissa viikolla päätöksen laivaliikenteen palveluvelvoitteesta Turusta Maarianhaminan ja Tukholman yhteyksien osalta. Velvotteilla pyritään varmistamaan kuljetukset, huoltovarmuus sekä tarvittava henkilöliikenne, toteaa ylijohtaja Jarkko Saarimäki Traficomista.

Traficomin päätös pohjautuu eduskunnan myöntämään 24,7 miljoonan lisämäärärahaan meriliikenteelle. Asetuksen mukaan Traficom voi asettaa tietylle reitille velvoitteen liikennöidä ja maksaa liikennöinnistä korvausta. Korvausta ei makseta liikennöinnin kiinteistä kustannuksia, eikä sen määrästä makseta lainkaan voittoa.

Nyt tämä velvoite on asetettu Viking Linelle Maarianhaminan ja Kapellskärin väliselle edestakaiselle reitille. Eckerön ja Grisslehamnin välisellä edestakaisella reitillä velvoite on Eckerö Linjenillä. Jo aiemmin Traficom on asettanut liikennöintivelvoitteen Turku-Maarianhamina/Långnäs-Tukholma -yhteysvälille.

Tuen jakaminen on herättänyt myös tiukkaa kritiikkiä varustamojen ja Merimieseläkekassan taholta. Kritiikkiä on tullut siitä, että tukea ovat saaneet myös Viron ja Ruotsin lipun alla purjehtivat laivat. Samanaikaisesti suomalaisia matkustajalaivoja on seissyt satamissa, ja miehistöt ovat olleet lomautettuna.

Saarimäki muistuttaa, että tuen jakaminen perustuu EU:n lainsäädäntöön.
‒ Tukea ei voi kohdentaa vain Suomen lipun alla purjehtiviin. Me toimimme lain asetusten mukaisesti, ja kilpailutuksissa pitää taata syrjimätön ja tasapuolinen kohtelu. Tarjouksia voivat jättää kaikki EU- ja ETA-alueella toimivat varustamot, joilla on alus jonkin alueella olevan maan lipun alla.

Vaikka Saarimäki ymmärtääkin kritiikin tuen jakamisesta, hänen mukaansa EU-lainsäädäntö toimii myös Suomen eduksi.
‒ Uskon, että kun muissa maissa on kilpailutuksia meidän toimintamallimme ja digitalisaatioasteemme tarkoittavat sitä, että olemme näissä yhteiskuntana kokonaisuutena tarkasteltuna saamapuolella.

Teksti: Tomi Kangasniemi

Jaa artikkeli