28.01.2021

Wärtsilä osallistuu pitkän matkan laivakuljetusten hiilenpoistoon tähtäävään projektiin

Wärtsilä on osana konsortiota uudessa CHEK-projektissa. Vaasan yliopiston vetämässä projektissa on tarkoituksena vähentää laivakuljetusten ympäristövaikutuksia. Projekti nojaa avainteknologian symbioosiin alusten konseptisuunnittelussa. Euroopan Unioni on myöntänyt projektille kymmenen miljoonan euron rahoituksen.

Osana CHEK-projektin suunnittelua kahdessa konseptialuksessa on Wärtsilän moottori, joka toimii vetypolttoaineella, sekä Wärtsilä-järjestelmän integraatioratkaisut. © Wärtsilä Oyj Abp

Wärtsilän ja Vaasan yliopiston lisäksi projektissa ovat mukana BAR Technologies, Cargill Ocean Transportation, Climeon, Deltamarin, Hasytec Electronics, Lloyds Register, MSC Cruises, Silverstream Technologies ja World Maritime University.
Projektissa laivakuljetusten päästöjä vähennetään vähähiilisillä energiamuodoilla ja teknologioilla. Näitä ovat muun muassa vety, tuulivoima, sähköakut, lämmön talteenotto, ilmanvoitelujärjestelmät ja kiinnittymisenestoteknologiat. Lisäksi mukana on alusten suunnittelun ja operoinnin kehitystyö.

Projektissa suunnitellaan kaksi konseptialusta: tuulienergiaa purjeilla hyödyntävä lastialus ja Wärtsilän suunnittelemalla vetymoottorilla operoiva risteilyalus. Uusien ja innovatiivisten teknologioiden yhdistämisellä voidaan saavuttaa 99 prosentin vähennys kasvihuonepäästöissä. Lisäksi voidaan säästää jopa 50 prosenttia energiaa sekä leikata mustan hiilen päästöjä yli 95 prosenttia.
Wärtsilän mukaan CHEK-projekti on merkittävä askel yhtiön pyrkimyksessä vähentää merenkulkualan hiilipäästöjä. Projekti nivoutuu hyvin yhteen yhtiön Vaasan investointien kanssa. Wärtsilän Smart Technology Hub on uusi innovaatiokeskus, jossa kehitetään ja tutkitaan luovia ratkaisuja kestävämpään maailmaan. Tätä täydentää Wärtsilän Smart Partner Campus -alusta, johon sidosryhmät kutsutaan osallistumaan luomaan ratkaisuja yhdessä.

Vetymoottorin kehittämisen ja testauksen lisäksi Wärtsilä huolehtii projektissa muun muassa molempien alusten järjestelmän integraatiosta. Lisäksi se kehittää hybridin voimalinjamoduulin, jolla saadaa vähennettyä polttoaineen kulutusta.
CHEK-projektin on tarkoitus käynnistyä tulevan kevään aikana.

Teksti: Tomi Kangasniemi

Jaa artikkeli
portofnaantali