02.02.2024

Yhdessä Itämeren puolesta

Itämeren pelastaminen vaatii sen rehevöitymisen vähentämistä, meriluonnon suojelua ja tietoisuuden lisäämistä. John Nurmisen Säätiö on tehnyt arvokasta työtä Itämeren eteen jo yli 30 vuotta.

John Nurmisen Säätiön meriympäristöjohtaja Ulla Rosenström kertoo, että pienetkin toimenpiteet voivat olla merkityksellisiä suojelutyössä.

Itämeren mataluus, vähävetisyys ja vähäsuolaisuus tekevät siitä ainutlaatuisen, mutta myös haavoittuvan. Meren suurin ongelma on sen rehevöityminen.
Sitä kuormittava ravinnekuormitus näkyy veden samentumisena ja kasviston yksipuolistumisena.

– Keinot Itämeren tilan parantamiseksi tunnetaan, ja kannustammekin kaikkia toimiin. John Nurmisen Säätiön tavoite on hyvinvoiva Itämeri, jossa ravinteita ja leviä ei ole liikaa, pohjalla riittää happea ja meren eliöyhteisö on monimuotoinen ja elinvoimainen, kertoo John Nurmisen Säätiön meriympäristöjohtaja Ulla Rosenström.

Moni yritys on kokenut kumppanuuden John Nurmisen Säätiön kanssa luonnollisena tapana toteuttaa omaa ympäristövastuullisuuttaan ja väylänä monipuoliseen merikulttuurityöhön. Yksi keino olla mukana Itämeren suojelutyössä on tehdä lahjoitus. Säätiö tekee vaikutukseltaan merkittäviä ja tehokkuudeltaan skaalattavia toimenpiteitä Itämeren pelastamiseksi.

– Konkreettisen ja vahvan meriympäristötyön ohella vaalimme merikulttuuria ja puhumme paljon meren merkityksen puolesta. Mahtavaa on, että niin monet ovat lähteneet tähän työhön jo mukaan.

Ilmastonmuutos näkyy joka puolella maapalloa

Ilmastonmuutoksella on valtavat globaalit vaikutukset, ja esimerkiksi sään ääri-ilmiöt, kuten kaatosateet ja rajut helleaallot ovat yleistyneet eri puolilla maailmaa.

– Ilmaston lämpeneminen vaikut-
taa Itämereen, sillä leudommat talvet lisäävät maalta mereen valuvaa ravinnekuormaa. Runsaat sateet taas vähentävät meren suolapitoisuutta. Ilmastotoimia tarvitaan välittömästi, jotta nämä sääilmiöt eivät voimistuisi.

Koska Itämeren hyvinvointiin vaikuttaa monien eri tekijöiden summa, ei Itämerta voida pelastaa kuin laaja-alaisella yhteistyöllä. Ympäristövastuu koostuu muun muassa ilmastonmuutoksen vastaisesta toiminnasta, luonnon monimuotoisuuden turvaamisesta ja luonnonvarojen säästäväisestä käytöstä.

– Täytyy muistaa, että kaikki vaikuttaa kaikkeen. Teemme töitä Itämeren hyvinvoinnin eteen, mutta Itämeri on yhteydessä kaikkiin muihinkin maailman meriin. Erityisesti valtameret ovat suuria happivarastoja. Ihmisten ympäristötietous on selkeästi kasvanut, ja kuluttajat ovat yhä kiinnostuneempia kuulemaan, millaisia vaikutuksia yrityksillä on ympäristöön.

Ympäristömuutosten seuraukset ovat usein moniulotteisia. Ihmisen mittapuulla ilmastonmuutos etenee hitaasti, mutta luonnon kannalta se voi olla äärimmäisen nopea.

TEKSTI JENNI VALTARI KUVA JOHN NURMISEN SÄÄTIÖ

Jaa artikkeli