04.01.2012

Nimityksiä Museovirastossa

Suomen merimuseon johtajan virkaan on 1.1.2012 lukien nimitetty FM Tiina Mertanen. Museoviraston Kulttuuriympäristön hoito -osaston Arkeologiset kenttäpalvelut -yksikön vakinaisiin tutkijan tehtäviin on nimitetty viisihenkilöä.

FM Tiina Mertanen on työskennellyt museoalan tehtävissä vuodesta 1987 lähtien. Suomen merimuseossa hän on työskennellyt vuodesta 2004 lähtien, tutkijana ja intendenttinä sekä Merikeskus Vellamon rakennushankkeen projektipäällikkönä. Maaliskuusta 2010 lähtien hän on hoitanut Suomen merimuseon johtajan tehtävää.

Museoviraston organisaatiouudistuksessa perustettiin Kulttuuriympäristön hoito -osastolle Arkeologiset kenttäpalvelut -yksikkö, joka hoitaa muinaismuistolain 13 ja 15 §:n perusteella tilauksesta tehtävät arkeologiset kenttätyöt. Yksikkö toteuttaa myös laajempia, Museoviraston budjettirahoituksen ulkopuolisella rahoituksella toteutettavia kenttätutkimusprojekteja. Arkeologiset kenttäpalvelut -yksikön vakinaisiin tutkijan tehtäviin on nimitetty FK Vesa Laulumaa 1.1.2012 lukien, FM Esa Mikkola 2.1.2012 lukien, FM Katja Vuoristo 28.3.2012 lukien, FM Satu Koivisto 1.4.2012 lukien ja FL Petro Pesonen 1.4.2012 lukien.

Oikeudelliset palvelut -yksikön lakimiehen virkaan on 21.12.2011 lukien nimitetty OTM Tiina Tähtinen.

Jaa artikkeli