Traficom: Ympäristö, innovaatiot ja verkkopalvelut etunenässä

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin kaikki liikennemuodot organisoitiin vuodenvaihteessa yhteisen sateenvarjon alle. Samalla liikennemuotojen nimetyistä johtajista luovuttiin. Uuden Liikennejärjestelmäpalvelut osaamisalueen vetäjäksi valittiin ylijohtaja Jarkko Saarimäki.

Saarimäki on koulutukseltaan juristi ja toiminut aiemmin Traficomin kyberturvallisuuskeskuksen johtajana. Kyberturvallisuuskeskuksen tehtävänä on suojella koko suomalaista yhteiskuntaa ja erityisesti sen digitaalista infrastruktuuria erilaisilta kyberuhkilta, kuten haittaohjelma- ja palvelunestohyökkäyksiltä.
– En ole vielä liikennealan tuntija, mutta erittäin innokas oppimaan siitä lisää. Meillä Traficomissa on valtavasti osaamista eri liikennemuodoista eikä osaamisemme liikennemuotojen erityiskysymyksistä heikkene. Esimerkiksi monelle tuttu Juha-Matti Korsi jatkaa keskeisessä roolissa merenkulkuun liittyvissä asioissa. Yhdessä tekemisen kautta saamme entistä laaja-alaisemman joukon pohtimaan ajankohtaisia kysymyksiä, vakuuttaa Saarimäki.
– Voin tuoda omaa kokemustani digitalisaatiosta ja kyberturvallisuudesta liikennejärjestelmän puolelle. Muun yhteiskunnan tavoin myös siellä tiedon merkitys kasvaa, automaatio lisääntyy ja syntyy jatkuvasti uusia sähköisiin järjestelmiin nojautuvia toimintamalleja.
– Olenkin jo tähän mennessä päässyt tapaamaan sidosryhmiä, kuten varustamoiden ja satama-alan edustajia. Digitalisaatiokehitys on ollut tapaamisissa vahvasti esillä. Vaikuttaakin siltä, että saman tyyppisten asioiden kanssa painitaan, joskin itselleni uudesta näkökulmasta. Suomalaiset merenkulun toimijat pyrkivät tunnistamaan uusia tapoja ja mahdollisuuksia toimia, ja ottavat rohkeasti teknologiaa vastaan, sanoo Saarimäki.
Traficom toiminnassa yksi toiminnan keskeisistä painopisteistä on ympäristöön liittyvät kysymykset. Hyvä esimerkki tästä ovat merenkulkualalle asetetut kunnianhimoiset tavoitteet. Lisäksi virasto pyrkii varmistumaan siitä, että liikenteen ja viestinnän verkot ja palvelut helpottavat ihmisten arkea ja edistävät elinkeinonharjoittamista. Virasto pyrkii tukemaan uusia toimintamalleja ja innovaatioita sekä vauhdittamaan hyvinvointia ja kilpailukykyä.
Saarimäki korostaa, että vaikka ala on uusi hänelle, hän lupaa perehtyä siihen mahdollisimman hyvin ja tarkkaan.
– Paljon on opeteltavaa, mutta tarkoituksena on luoda luottamukseen ja tiiviiseen yhteistyöhön perustuva toimintamalli kaikkien keskeisten kumppaneiden, kuten varustamoiden, satamien ja median edustajien kanssa.

Teksti ja kuva Tero Elsilä

Jaa artikkeli