06.10.2019

ILS uskoo jäätä murtavan kaluston tarpeisiin

Turkulaisen suunnittelutoimisto ILS Oy:n tuorein työnäyte on maailman ensimmäinen jäätä murtava, omin moottorein varustettu irtokeula. ILS:n toimitusjohtajana syyskuun alussa aloittanut Niklas Rönnberg luottaa siihen, että erilaisille jäänmurron ratkaisuille on kysyntää tulevaisuudessakin. Tämä on yksi syy siihen, että yritys avasi uuden toimiston Helsinkiin.

– Uskon suunnittelemamme irtokeulan tapaisille ratkaisuille olevan markkinoita eri puolilla maailmaa, kuten Itämeren eteläosissa ja jopa Pohjanmeren puolella. Tarvetta eri kokoisille ja tyyppisille murtajaratkaisuille riittää niin sisävesillä, jokiliikenteessä kuin satamissakin, Niklas Rönnberg sanoo.

– Moottoreilla kulkeville irtokeuloille on ihan oikeasti mahdollista saada jatkotilauksia. Tämä konsepti on monissa paikoissa hyvä ja kustannustehokas ratkaisu verrattuna oikeaan jäänmurtajaan. Tarpeiden vaihtuessa näitä yksiköitä voidaan myös aikarahdata sinne, missä murtajien apua tarvitaan.

Alun perin Väylän ideoima ja ILS:n suunnittelema maailman ensimmäinen moottoroitu jäätä murtava irtokeula laskettiin vesille elokuun lopussa Naantalissa. Seuraavaksi prototyyppi lähtee koeajoihin eli tositoimiin Saimaalle. Puskijana toimii Alfons Håkansin hinaaja Calypso. Hankkeeseen on saatu EU-tukea.

Muutto Helsinkiin on strateginen liike

Niklas Rönnbergin mukaan ILS:n yli kolmen vuosikymmenen aikana keräämän jääosaamisen hyödyntäminen on ollut yksi strateginen syy konttorin avaamiseen Helsingin Herttoniemessä. Nykyään Helsingin filiaali toimii vielä toimistohotellissa, mutta tiloja hankitaan sitä mukaa kun uusia suunnittelijoita palkataan.

Meyer Turku on tällä hetkellä hyvin tärkeä asiakas ILS Oy:lle. Turun toimistossa ILS:llä on 12 työntekijää ja myös Helsinkiin aiotaan palkata joitakin henkilöitä jo lyhyellä aikavälillä.

Rönnbergin selostamaan ILS:n uuteen strategiaan kuuluu myös vahvempi yhteistyö varustamoiden kanssa erilaisten hankkeiden yhteyksissä. Tällaiset projektit voivat liittyä, sekä uudisrakennuksiin että olemassa olevaan kalustoon. Hankkeita voi syntyä uusiin polttoaineratkaisuihin, sähkökäyttöihin, painolastin käsittelyyn ja niin edelleen.

– Haluamme olla lähellä asiakkaitamme, kuten varustamoja ja jäälaboratorioita. Meillä on paljon yhteistyötä esimerkiksi Aker Arcticin kanssa, joskin myös kilpailemme heidän kanssaan eräistä tilauksista.

Markkinat auki kaikkiin suuntiin

Helsingissä sijaitsee tietenkin eräs ILS:n mahdollinen ja varteenotettava asiakas eli Arctech Helsingin telakka, joka siirtyi viime keväänä uudelle venäläiselle omistajalle.

– Venäjällä on varmasti tarvetta mitä erilaisimmille jäätä murtaville aluksille. Siellähän on nykyään käytäntönä suosia kotimaisia valmistajia eli tilata uudisrakennuksia venäläisiltä telakoilta aina, kun se on mahdollista. Mutta olemme ennenkin tehneet venäläisten kanssa yhteistyötä juuri murtajakaluston suunnittelussa, Rönnberg huomauttaa.

Toinen merkittävä kasvumarkkina on Kiina, jossa ILS on osallistunut erään sikäläisen telakan kanssa yhden jäätä murtavan aluksen konseptisuunnitteluun.

– Pidämme ovet auki Kiinan ja Venäjän suuntaan, mutta emme unohda Yhdysvaltojen tai Kanadankaan markkinoita. Pohjoiset vedet kiinnostavat myös pohjoisamerikkalaisia. Ja yksi houkutteleva lähimarkkina on tietenkin Ruotsi, jossa valmistaudutaan tekemään murtajista uusia kalustopäätöksiä, ennen ILS:lle siirtymistään viisi vuotta Lloyd’s Registerin palveluksessa toiminut Niklas Rönnberg selostaa arktisen laivansuunnittelun näkymiä.

Jaa artikkeli