11.11.2019

Laradi liittyi CEMT:n jäseneksi

Suomen Laivainsinöörien yhdistys Laradi on liittynyt kuluvan vuoden aikana jäseneksi Euroopan laivanrakennusinsinööriyhdistysten liittoumaan CEMT:iin.

CEMT on todellisuudessa Euroopan eri maiden laivanrakennusinsinööriyhdistysten yhdistys, vaikka yhdistyksen nimi viittaakin enemmän teknologiaan kuin insinöörikunnan intresseihin.
CEMT = Convention of European Maritime Technology Societies on perustettu vuonna 1971. Alunperin yhdistyksen nimi oli West European Maritime Technology Societies, lyhenne WEMT, mutta nimi muutettiin 90-luvun alussa, kun Itä- Euroopan maita siirtyi luontevasti yhdistyksen toimialueeseen.

CEMT:llä on tänään 15 jäsenyhdistystä 12:sta Euroopan eri maasta. Paria poikkeusta lukuunottamatta yhdistykset kaikista niistä Euroopan maista, joissa on laivanrakennusta, ovat CEMTin jäseniä. Eräissä maissa kuten Serbiassa, laivanrakennus rajoittuu kuitenkin jokikalustoon.

CEMT:iä hallinnoi kaksi kertaa vuodessa kokoontuva Council, jonka toimintaan nyt siis myös LARADI osallistuu täysivaltaisena jäsenenä. CEMT:in jäsenyhdistysten yhteenlaskettu jäsenmäärä on yli 35.000 laivanrakennusinsinööriä. Vuoden 2019 jälkimmäinen kokous pidetiin Serbian pääkaupungissa Belgradissa. Serbia ei ole kovin tunnettu laivanrakennusalalla, mutta toiminta rajoittuukin täysin jokiliikennekalustoon. Belgradin yliopistossa on laivanrakennuksen linja, josta valmistuu tyypillisesti 8 – 10 opiskelijaa vuosittain. Belgrad sijaitsee Tonavan rannoilla varsin vaikuttavalla paikalla, jossa sivujoki Sava laskee Tonavaan.

Merkittävä lisä CEMTin viimeaikaisissa aktiviteeteissa on osallistuminen IMO:n toimintaan. CEMT on hyväksytty mukaan IMO:n toimintaan ns. NGO – statuksella (NGO = Non Governmental Organization). CEMT on myös toivottanut LARADI tervetulleeksi CEMT:in IMO – ryhmittymään. Mikäli LARADI päättää liittyä tähän ryhmittymään, se merkitsee suomalaisille yhtä uutta kanavaa IMO – vaikuttamiseen valtion elinten ja muiden yhdistysten lisäksi.

Ylivoimaisesti merkittävin jäsen CEMT:ssä on brittiläinen RINA, Royal Institute of Naval Architects. Tätä ei pidä sekoittaa italialaiseen RINA – luokituslaitokseen, jonka instituution nimen lyhenne on täsmälleen sama kuin Brittien RINA:n. Nimestä ja lyhenteestä päätellen voisi otaksua, että RINA on puhtaasti brittiläinen organisaatio ja näin on alun perin ollutkin, mutta totuus on varsin erilainen. RINA:lla on tänään yhteensä 10.500 henkilöjäsentä ja näistä vain kolmasosa on Brittejä. RINA on siis varsin kansainvälinen organisaatio ja suuruudeltaan sekä merkitykseltään aivan omaa luokkaansa verrattuna muiden Euroopan maiden laivanrakennusinsinööriyhdistyksiin. Kokonsa puolesta ainoastaan USA:ssa toimiva SNAME (Society of Naval Architects and Marine Engineers) yltää jäsenmäärässä samaan suuruusluokkan, mutta SNAME ei ole samalla tavalla kansainvälinen kuin on RINA. RINA:lla on varsin laajaa koulutus- ja julkaisutoimintaa. Osoituksena organisaation toiminnan volyymistä RINA:n toimistossa Lontoossa on yli 20 kokopäivätoimista toimihenkilöä.

RINA:n henkilöjäsenyys edellyttää kelpoisuusvaatimusten täyttämistä. Yliopistosta tai muista koulutuslaitoksista valmistuneita ei automaattisesti hyväksytä RINA:n varsinaisiksi jäseniksi. Vasta valmistuneet hyväksytään kylläkin associate – jäseniksi, mutta varsinainen henkilöjäsenyys on mahdollista vasta kun on näyttöä työelämästä ja kokemuksesta. Käytännössä täysjäsenyys on mahdollista vasta vähintään neljän vuoden työkokemuksen jälkeen.

LARADI tulee lähivuosina seuraamaan CEMT:in toimintaa hartaasti ja sitä kautta selvittämään jäsenyyden tarkoituksenmukaisuuden ja kartoittamaan hyödyt sekä LARADIn jäsenille että Suomen meriteollisuudelle yleisestikin..

Jaa artikkeli