31.01.2019

Merenkurkun lautan rakentamissopimus allekirjoitettiin

Rauma Marine Contructions (RMC) ja Merenkurkun lautan tilaaja Kvarken Link AB solmivat aiesopimuksen aluksesta vain reilu viikko sitten. Rakentamissopimus syntyi ripeästi, ja osapuolet kiittelevätkin sekä liikenne- ja viestintäministeriötä, työ- ja elinkeinoministeriötä sekä valtiovarainministeriötä sopimuksen nopeasta mahdollistamisesta. Laivan suunnittelusopimus solmittiin Foreshipin kanssa.

Laivasopimuksen allekirjoitustilaisuus Rauman telakan (RMC) ja Kvarken Link Ab:n välillä 21.1.2019 Vaasassa. Allekirjoittajina vasemmalta Uumajan satamajohtaja Bertil Hammarstedt, Vaasan kaupunginjohtaja Toimas Häyry, RMC:n hallituksen puheenjohtaja Mikko Niini sekä RMC:n operatiivinen johtaja Timo Suistio. Takarivissä Wasa Linen toimitusjohtaja Peter Ståhlberg, Umeå Kommunföretag Ab:n tj Mikael Öhlund,Vaasan kauounginvaltuuston puheenjohtaja, kansanedustaja Joakim Strand sekä kunnallisneuvos Anders Ågren Uumajasta. (Kuva: Vaasan kaupunki).

Sopimuksen myötä aluksen suunnittelu voidaan aloittaa Raumalla välittömästi.

”Sopimusneuvottelut saatettiin loppuun onnistuneesti reilussa viikossa aiesopimuksen solmimisesta, ja olemme nyt valmiita käymään itse työhön. Haluamme kiittää erityisesti työ- ja elinkeinoministeriössä, valtiovarainministeriössä ja liikenne- ja viestintäministeriössä asian toteutumiseen ansiokkaasti vaikuttaneita ministereitä ja virkamiehiä”, kommentoi RMC:n toimitusjohtaja Jyrki Heinimaa.

Laiva valmistuu vuonna 2021 ja se liikennöi Vaasan ja Uumajan väliä päivittäin. Autolautan tilaajan, Kvarken Linkin, omistaa myös laivan rahoituksen takaajina toimivat Uumajan kunta ja Vaasan kaupunki.

Autolautan kauppahinta on noin 120 miljoonaa euroa, ja tilauksen työllisyysvaikutus on arviolta noin 800 henkilötyövuotta. Laivassa on tilaa 800 matkustajalle ja lastikapasiteettia rekoille on 1500 kaistametriä. Ympäristöystävälliseksi suunniteltava laiva toimii kaksoispolttoaineratkaisulla: pääpolttoaineena käytettävän nesteytetyn kaasun lisäksi siinä voidaan käyttää myös biokaasua.

”Lautan jääluokka on 1A Super ja suunnittelussa on tähdätty nimenomaan siihen, että alus voi kulkea Merenkurkun haastavissa jääolosuhteissa mahdollisimman itsenäisesti. Siksi alus varustetaan muun muassa sähköisillä kääntyvillä ruoripotkureilla”, totesi RMC:n hallituksen puheenjohtaja Mikko Niini sopimuksen allekirjoituksen yhteydessä.

Rauma Marine Constructions on solminut syksyn 2018 aikana aiesopimukset myös Tallinkin Helsinki-Tallinna-välin aluksesta sekä puolustusvoimien Laivue2020-hankkeesta.

Nopeasti kasvaneen tilausmäärän myötä telakalle on rekrytoitu uusia työntekijöitä, ja työvoiman lisäämiselle on tarvetta myös lähitulevaisuudessa

Jaa artikkeli
Stena Banneri