16.05.2018

Meriteollisuus panostaa alan vastuullisuuteen Sitoumus2050 -kampanjassaan

Tänään käynnistetty ResponSea – vastuullinen meriteollisuusverkosto -kampanja on kerännyt mukaan lukuisia alan kärkiyrityksiä. Yhteisenä tavoitteena on, että toimialan yritysten prosessit rasittavat mahdollisimman vähän sekä ympäristöä että ihmisiä ja tuoda esiin alan panos meriliikenteen päästöjen vähentämiseksi.

Naturessa julkaistun tuoreen tutkimuksen mukaan puhtaammat laivojen polttoaineet vähentävät lapsuuden astmadiagnooseja 3,6 prosentilla maailmanlaajuisesti. Toisaalta pienhiukkasten väheneminen kiihdyttää ilmastonmuutosta.

Vastuullisuuden merkitys liiketoiminnassa kasvaa jatkuvasti myös meriteollisuudessa. Alan yhteistyöjärjestö, Teknologiateollisuuteen kuuluva Meriteollisuus ry, vastaa haasteeseen omalla toimialasitoumuksellaan, joka julkaistiin tänään. Meriteollisuus ry jäsenyrityksineen liittyy ResponSea-kampanjallaan osaksi kansallista kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumusta Sitoumus2050:a. Painopisteinä hankkeessa on meriliikenteen ympäristövaikutusten vähentäminen, yritysten toiminnan jatkuva kehittäminen hyvänä ja reiluna työpaikkana, toimitusketjun vastuullisuuden seuranta sekä kiertotalouden ja elinkaaritehokkuuden lisääminen kaikessa toiminnassa.

”Suomen meriteollisuuden tavoitteena on rakentaa yhdessä kestävää merenkulkua tulevaisuuden maailmalle”, Meriteollisuus ry:n toimitusjohtaja Elina Vähäheikkilä kertoo. ”Vastuullisuuskampanjassa kehitämme tuotteiden ja verkoston vastuullisuutta yhteistyössä läpi koko toimialan, sekä kerromme toimintamme positiiviset vaikutukset yhteiskunnalle ja ympäristölle.” Alan yhteistyö on tärkeää, koska meriteollisuuden hankintaketjut ovat pitkiä. Lopputuotteen vastuullisuus muodostuu koko verkoston toiminnan tuloksena. Yhteisellä sitoumuksella voidaankin saavuttaa merkittävä vaikuttavuus.

Navigate 2018 messut koetaan Turun Messukeskuksessa 16.-17.5.

Tähän mennessä mukaan omilla toimenpiteillään ovat lähteneet alan yrityksistä mm. Meyer Turku, Evac, Piikkiö Works, Turun Korjaustelakka, Promeco, NIT, Elomatic, Langh Tech, Almaco, ABB, Wärtsilä ja Norsepower. Myös muut alan yritykset ja toimijat ovat tervetulleita mukaan. Esimerkiksi Meyer Turku on sitoutunut pienentämään hiilijalanjälkeään vähentämällä energiankulutusta 4 % vuoteen 2021 mennessä vuoden 2017 tasosta. Norsepower taas vähentää meriliikenteen polttoaineenkulutusta ja päästöjä toimittamalla roottoripurjeita. Jokainen toimitettu roottoripurje alentaa kohdealuksen polttoaineen kulutusta noin 300 tonnia vuodessa ja hiilidioksidipäästöjä noin 1000 tonnia vuodessa.

”Meriteollisuus on alana monimuotoinen, joten on luonnollista, että vastuullisuus ilmenee yritysten toiminnassa eri tavoin. Yhteisen sitoumuksen kautta haluamme kannustaa toimialan yrityksiä liiketoiminnan kestävään kehittämiseen sekä levittää hyviä toimintamalleja”, Vähäheikkilä toteaa. Meriteollisuus ry on kumppani myös Business Finland -rahoitteisessa SUSTIS II -projektissa, jonka kautta alan vastuullisuusyhteistyötä lähdettiin kehittämään vuoden 2017 aikana.

Kaikkien yritysten toimenpiteistä ja toimialan sitoumuksesta löydät lisätietoa täältä: www.responsea.fi tai www.sitoumus2050.fi.

Jaa artikkeli