03.04.2017

Finnpilotin johto vaihtui

Finnpilotin toimitusjohtaja Matti Pajula jäi eläkkeelle huhtikuun alussa. Uudeksi toimitusjohtajaksi nimitettiin Finnpilotin luotsausjohtaja Kari Kosonen. Luotsausjohtajana aloitti samaan aikaan merikapteeni Sanna Sonninen, joka siirtyi tehtävään Trafin osastopäällikön toimesta.
– Luotsaus ei ole itsetarkoitus, mutta meriturvallisuus on, ja meillä on siitä Suomen laajin osaaminen, vastavalittu toimitusjohtaja Kari Kosonen toteaa.

Finnpilotin uusi toimitusjohtaja Kari Kosonen ja vasta nimitetty luotsausjohtaja Sanna Sonninen eivät kumpikaan usko luotsien käytön loppumiseen tulevaisuudessakaan.

Finnpilotin toimitusjohtaja Matti Pajula jäi eläkkeelle huhtikuun alussa. Uudeksi toimitusjohtajaksi nimitettiin Finnpilotin luotsausjohtaja Kari Kosonen. Luotsausjohtajana aloitti samaan aikaan merikapteeni Sanna Sonninen, joka siirtyi tehtävään Trafin osastopäällikön toimesta.

Kari Kosonen kertoo, että Finnpilotin arkea ovat luotsauksen prosessien ja teknologian kehitystyö.

– Meille ei riitä, että lainkirjain täyttyy, luotsaus toteutuu ja asiakas maksaa laskunsa. Haluamme luoda arvoa sidosryhmillemme, Kosonen sanoo.

Viime vuonna otettiin käyttöön mPilot-seurantajärjestelmä, jonka avulla luotsauksesta saadaan reaaliaikaista tietoa aina sen aloituksesta asiakaspalautteeseen asti. Uuden järjestelmän tulon myötä meklareiden laskutusajat nopeutuivat olennaisesti ja luotsien työ- ja lepoaikojen seuranta parantui. Lisäksi järjestelmään tallentuvat poikkeamatiedot hyödyttävät niin varustamoita kuin meriturvallisuustutkimustakin.

– Oma prosessimme on nyt siis digitalisoitu, mikä antaa meille hyvät mahdollisuudet kehittää toimintaamme edelleen. Tavoitteemme on päästä kaikkialla niin tasalaatuiseen ja yhdenmukaiseen toimintaan kuin vain on mahdollista, luotsausalueiden erilaisuudet huomioiden. Haluamme ymmärtää vielä paremmin myös asiakkaidemme prosesseja.

– Parhaillaan kehitämme yhteistyössä sidosryhmiemme kanssa Pilot Online -järjestelmää, joka luo edellytykset sille, että alusten ennakkotiedot ja tilausajat ovat ajantasaisemmin järjestelmässämme. Koekäytämme kesällä uutta järjestelmää muutaman yrityksen kanssa, ja lähitulevaisuudessa kaikki meklarit saavat käyttöönsä oman portaalin, jonka kautta he voivat päivittää luotsitilaukset ja alusten ennakot itsenäisesti suoraan Finnpilotin toiminnanohjausjärjestelmään. Tämä tehostaa myös meidän toimintaamme, kun pystymme tarkemmin ennakoimaan alusten aikatauluja ja suunnittelemaan työnkulkuja.

Tulossa on rinnakkainen navigointijärjestelmä

Huhtikuun alussa työnsä aloittanut uusi luotsausjohtaja Sanna Sonninen kertoo, että toinen lähiaikojen merkittävä uudistus on Transas Pilot PRO:n käyttöönotto.

– Finnpilotissa on jo muutaman vuoden ajan etsitty luotsien käyttöön laivojen omista navigointijärjestelmistä riippumatonta sovellusta. Testikäyttöjen perusteella työkaluksi valittiin monipuolinen ja helppokäyttöinen Transas Pilot PRO, Sonninen sanoo.

– Sovellus ei tietenkään korvaa laivojen omia navigointijärjestelmiä, mutta on kuitenkin niistä riippumaton, mikä lisää turvallisuutta esimerkiksi erilaisissa häiriötilanteissa. Näin saadaan kaikkien luotsien matkaan yhdenmukainen työkalu, ja he pystyvät luotsauksen aikana esittämään asiakkaalle monenlaista uutta, ennakkoon järjestelmään tallennettua tietoa esimerkiksi satamien syvyyksistä ja väylien hankalista osuuksista.

Luotsauksen tarve ei poistu

Kari Kosonen ja Sanna Sonninen eivät kumpikaan usko luotsien käytön loppumiseen tulevaisuudessakaan.

– Jos mietitään, että jokaisella luotsillamme ja kuskillamme on takanaan keskimäärin noin 25 vuotta merenkulkua, kertyy siitä yhteensä yli 7 000 tuhannen vuoden verran kokemusta. Suomella ei ole varaa hukata tämmöistä määrää tietoa ja taitoa, Kari Kosonen sanoo.

– Meillä on erittäin ammattitaitoinen henkilöstö, enkä pidä luotsausta kuolevana vaan muuttuvana ammattina. Pelin henki on se, että meidän on löydettävä oma paikkamme uudessa kehittyvässä merenkulun arvoketjussa.

– Muutaman vuosikymmenen aikanahan on tapahtunut valtava muutos, kun vanhanaikaisesta merialasta on tullut uusimman teknologian hype-ala, Sanna Sonninen lisää.

– Automatisoituvan alusliikenteen osalta kehityksen uskotaan etenevän erityisesti autonomisten alusten suuntaan. Tulemme lähitulevaisuudessa näkemään, miten nopeaa kehitys on ja mihin kuljetuksiin ensimmäiset käytännön sovellutukset saadaan. Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO on käynnistämässä keskustelun aiheesta ja sen eteneminen tulee luomaan raamit autonomisten tai etäohjattujen alusten hyväksynnälle ja käyttöönotolle. Toteutuvista ratkaisuista huolimatta on selvää, että suurta osaa aluksista tullaan luotsaamaan vielä pitkään.

 


Kari Kosonen

s. 1965, diplomi-insinööri (tuotantotalous), merikapteeni
Johtoryhmässä vuodesta 2010
Finnpilot Pilotage Oy, toimitusjohtaja, 2017-
Finnpilot Pilotage Oy, luotsausjohtaja 2011–2017
Luotsausliikelaitos Finnpilot, luotsausjohtaja 2010
Merenkulkulaitos, VTS-keskuksen päällikkö, ylitarkastaja, toimialapäällikkö, apulaisjohtaja 1996–2010
Eri tehtävissä merellä (pääosin kansipäällystössä) 1987–1996
Ice Advisors Oy, toimitusjohtaja


Sanna Sonninen

luotsausjohtaja, merikapteeni
s. 1970
Johtoryhmässä vuodesta 2017
Finnpilot Pilotage Oy, luotsausjohtaja 2017-
Meritaito, hallituksen jäsen 2017 –
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, osastopäällikkö, johtaja 2010-2017
Merenkulkulaitos, johtaja, kehityspäällikkö, ylitarkastaja, 2007-2009
VTT, tutkija, 2001-2007 (tutkimusaiheita mm. meriliikenteen riskianalyysit, meriliikenteen ohjauksen kehitys ja vaikuttavuus, meriliikenteen häiriöhallinta, merikuljetusten turvallisuus ja vaarallisten aineiden kuljetukset)
VTS-keskus, operaattori 2001
Neste Shipping, Finnlines Oy, eri tehtävissä merellä (pääosin kansipäällystössä), 1989-2000


Finnpilot

Vuoden 2016 aikana luotsattiin yhteensä 23 461 kertaa ja luotsauksista kertyi 439 519 luotsattua merimailia.
Tilikauden 2016 liikevaihto oli 36,5 milj. euroa (2015: 36,8 milj. euroa). Liikevoitto oli 1,5 miljoonaa euroa (2015: 1,7 milj. euroa) ja tilikauden voitto 0,9 miljoonaa euroa (2015: 0,8 milj. euroa).

teksti ja kuva: Vaula Aunola

Finnpilot: Luotsauksella estettiin 29 mahdollista onnettomuutta

Jaa artikkeli