23.01.2020

Micael Vuoriosta Aboa Maren uusi johtaja

”Meillä on hyvin kunnianhimoinen Simulator Road Map 2020–2030, jossa on määritelty miten kehitämme simulaattoreita tulevaisuudessa.”

– Tulevaisuus Aboa Maressa näyttää hyvin kiinnostavalta. Tästä alkaa vuosikymmen, jolloin koulutus siirtyy vanhasta uuteen, Aboa Maren uusi johtaja Micael Vuorio toteaa.

Toimittuaan 18 vuotta merenkulun koulutuksen johtajana, Per-Olof Karlsson on 1.1.2020 antanut ruorin merikapteeni (AMK) Micael Vuoriolle. Karlsson aloitti työsuhteensa 32 vuotta sitten Åbo Navigationsinstitutissa, nykyiseltä nimeltään merenkulun koulutuskeskus Aboa Mare. Karlsson jatkaa toimitusjohtajana Aboa Mare Ab:ssä kunnes jää kesällä eläkkeelle. Tämä takaa tarpeeksi pitkän siirtymäajan uudelle johtajalle.

– Aboa Mare on hyvissä käsissä. Merenkulun koulutus jatkuu ennallaan, ja kompassikurssi pidetään samana – steady as she goes. Pysymme kehityksessä mukana ja koulutus vastaa kysyntää. Digitalisaatio ja sen tuomat mahdollisuudet tulevat vaikuttamaan merenkulkuun yhä enemmän tulevaisuudessa, sanoo Karlsson.

Uusi merenkulun koulutuksen johtaja Micael Vuorio haluaa pitää koulutuksen tavoitteet korkealla.

– Tulevaisuus Aboa Maressa näyttää hyvin kiinnostavalta. Tästä alkaa vuosikymmen, jolloin koulutus siirtyy vanhasta uuteen. Meillä on hyvin kunnianhimoinen Simulator Road Map 2020–2030, jossa on määritelty miten kehitämme simulaattoreita tulevaisuudessa, sekä koulutuksen että tutkimus- ja kehitystyön puolesta. Tästä hyötyvät sekä omat opiskelijamme että varustamot ja meriklusterin yritykset. Merikapteenikoulutus tullaan uudistamaan Merikapteeni 2.0:ksi, joka on mahdollista nykysäännöstön puitteissa, jossa digitaalisilla
työkaluilla on keskeinen rooli. Tekniikan koulutuksen määrää tullaan lisäämään niin tutkintokoulutuksissa kuin kurssitoiminnassa. Avainasemassa on juuri perustettu Tekniikan ja Merenkulun yksikkö ammattikorkeakoulu Noviassa, sekä paikallinen yhteistyö muiden kouluttajien kanssa, kertoo Vuorio.

Vuorio ehti työskennellä sekä kotimaisilla että ulkomaalaisilla aluksilla 17 vuotta kestäneen merimiesuransa aikana. Vuonna 2001 hänelle tarjottiin lehtorin virkaa Yrkeshögskolan Sydvästissä. Siitä lähtien Vuorio on työskennellyt koulutuksen parissa ja työnsä lomassa opiskellut pedagogiikkaa ammattiopettajille, sekä suorittanut Teknologiaosaamisen johtamisen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon.

– Merenkulkualalla kehittyvä uusi tekniikka on aina kiinnostanut minua, joten tuntui luonnolliselta kehittää, myydä ja toteuttaa uusia kursseja varustamoille, yhteistyössä kollegoiden kanssa. Näin saimme kurssitoiminnan kasvamaan Aboa Maressa, kertoo Vuorio, joka ennen nykyistä nimitystään toimi Aboa Maren kurssijohtajana.

Jaa artikkeli
navigate