31.08.2020

Rauman älykäs satamasovellus säästää myös hermoja

Rauman ja Gävlen satamat ottavat digiloikan it-konsultti Unikien siivittämänä. Tosiaikaisen tiedonjaon räätälöity sovellus säästää kaikille osapuolille aikaa, rahaa, polttoainetta ja hermoja – lisäksi ympäristö kiittää.

Tamperelaisen ohjelmistoyhtiö Unikien suunnittelema ja toteuttama satamaoperoinnin uusi sovellus polkaistiin käyntiin juhlavasti Rauman satamassa viime perjantaina.

Sovellus tehostaa Rauman ja ruotsalaisen Gävlen satamien välisiä toimintoja. Se tarjoaa kaikille osapuolille yhteisen pääsyn tavaravirtojen reaaliaikaisiin tietoihin maalla ja merellä. Tämä helpottaa kaikkien sataman ympärillä toimivien työskentelyä sekä lisää tehokkuutta ja kustannussäästöjä.

Digiharppauksella eroon turhasta odottelusta

Unikien tuotekehitysjohtaja Petri Kalske sanoo satamatoiminnan ottavan nyt suuren digiloikan, kun ratkaisun avulla satamien toimintaa voidaan optimoida reaaliaikaisen tiedonjaon avulla.

– Sovellus tarjoaa perustan yhteistyölle sataman avaintoimijoiden välillä. Se jakaa reaaliaikaista dataa terminaaleille, hinaajille, luotseille, satamahallinnolle, kiinnityshenkilöstölle, laivanpäälliköille ja logistiikan toimijoille. Näin päästään eroon satamissa vielä tänäkin päivänä vallitsevasta odottelusta ja voidaan siirtyä just-in-time -ajatteluun, Kalske sanoo.

Hänen mukaansa satamissa päästään eroon monista manuaalisista prosessista. Esimerkiksi puhelinsoitot toimivat pääinformaatiokanavana vielä tälläkin hetkellä.

– Sovelluksesta saatavan tiedon avulla satama-alueen toiminnot pystytään integroimaan oikea-aikaisesti alusten saapuessa satamaan, Kalske lisää.

Satamatoiminnan virtaviivaistamisella on myös iso merkitys ympäristön kannalta, kun turha polttoaineen kulutus saadaan minimoitua. Lisäksi merionnettomuuksien riski pienenee merkittävästi, kun laivojen ei tarvitse odotella kapeilla väylillä.

EU rahoittaa Rauman ja Gävlen välistä hanketta

Sovellus on ollut testikäytössä keväästä lähtien. Testaajina on toiminut 64 satamatoimijaa ja palaute on ollut erinomaista. Viime perjantaina sovellus lanseerattiin virallisesti käyttöön Rauman satamassa järjestetyssä juhlavassa tilaisuudessa.

Sovellus on toteutettu EU-rahoitteisessa Efficient Flow -digitalisointiprojektissa. Hanketta on johtanut Ruotsin merenkulkuhallinto ja kumppaneina ovat toimineet Rauman satama, Satakunnan ammattikorkeakoulu SAMK, VTS Fin­land ja Gävlen satama. Unikie on toiminut hankkeessa sovelluksen suunnittelijana ja teknisenä toteuttajana.

Vuonna 2015 perustettu Unikie on vaativiin sulautettuihin (embedded) ohjelmistoihin keskittyvä teknologiayritys, jonka pääsegmentit ovat autoteollisuus, älykkäät koneet, teollisuus 4.0 ja televiestintä. Älykkäät satamat ovat yksi yrityksen sovellusympäristöistä.

Unikie toimii Tampereella ja Helsingissä sekä Ruotsissa, Saksassa, Puolassa ja Yhdysvalloissa. Vuonna 2015 perustettu ja nopeasti kasvanut ohjelmistoyhtiö työllistää nykyään yli 300 henkilöä. Liikevaihdosta noin kolmannes tulee viennistä. Kannattavan kasvun tavoitteet ovat kovat, sillä tähtäimessä on tänä vuonna yli sadan miljoonan euron kokoluokka. Unikien asiakkaita ovat muiden muassa Sandvik, Nokia ja Valmet.

Jaa artikkeli