Merenkulun turvallisuutta voidaan parantaa VR-teknologialla

Turun ammattikorkeakoulu ja Novia ammattikorkeakoulu, Aboa Mare kehittävät virtuaalitodellisuuteen perustuvaa sovellusta merenkulun turvallisuuden valmennukseen.

Kuva: Aboamare

Turun ammattikorkeakoulu ja Novia ammattikorkeakoulu, Aboa Mare kehittävät virtuaalitodellisuuteen (VR) perustuvaa sovellusta merenkulun turvallisuuden valmennukseen. Prototyypin testausvaiheessa olevassa sovelluksessa voi testata valmiuksia alusten väistötilanteisiin ja laitteiston vikatilanteisiin erilaisissa sääolosuhteissa.

Virtuaalitodellisuus-(VR-)markkinat kasvavat voimakkaasti Euroopassa ja muualla maailmassa. Viihdekäytön lisäksi VR-teknologia on tullut teollisuuteen ja koulutusalalle. VR:ssä luodaan todellisuutta jäljitteleviä ympäristöjä, joissa voidaan liikkua ja tehdä toimenpiteitä VR-lasien ja -käsien avulla.

VR-käyttökohteet meriturvallisuudessa liittyvät tilannearviointeihin ja valmentautumiseen. Simulaattoreihin verrattuna VR-sovellusten etuna on skaalattavuus, liikuteltavuus, monipuolinen käyttökokemus, erilaisten vaaratilanteiden simulointi ja välitön palaute.

Turussa kehitetyn MarSEVR-(Maritime Safety Education with VR Technology) -sovelluksen tavoitteena on mahdollistaa erilaisten nopeasti vaihtelevien tilanteiden, vaaraskenaarioiden, sääolosuhteiden ja päätöksentekotilanteiden testauksen todellisuutta jäljittelevässä kokemusmaailmassa.

Komentosillalle sijoittuvassa MarSEVR-prototyypissä voi harjoitella törmäysvaaran ja laitteiston vikatilanteiden käsittelyä laivan komentosillalla. MarSEVR-sovellusta jatkokehitetään kattamaan noin 30 kriittistä vaaratilannetta laivoilla.

MarSEVR-sovellusta esittelevälle artikkelille kansainvälinen tunnustuspalkinto

Turkulaisten korkeakoulujen – Turun AMK:n ja Novia AMK:n – kehittelemä meriturvallisuuden MarSEVR-sovellusta ja sen taustoja esiteltiin kansainväliselle asiantuntijayleisölle lokakuun lopussa Italiassa Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) järjestön konferenssissa. IEEE on maailman suurin tekniikan alan ammattilaisten järjestö, joka pyrkii teknologian kehittämisen avulla rakentamaan ihmiskunnalle parempaa huomista. Aihetta käsittelevä artikkeli palkittiin parhaana konferenssiartikkelina.

Jaa artikkeli
millog