04.02.2020

Laradi kasvaa ja kehittyy

Laradin vuoden 2020 kehitysristeily pidettiin 30.1 – 2.2 MS Silja Symphonylla. Merkittävimmät osiot vuoden toiminnassa tulevat olemaan ulkomaanekskursio Pohjois-Italiaan toukokuussa sekä kaksipäivänen Syyspäivät – tapahtuma syyskuun lopulla.

Laradin hallitus kehitysristeilyllä 30.1 – 1.2.2020 MS Silja Symphonyllä. Toinen oikealta yhdistyksen puheenjohtaja DI Heini Kiuru.

Meriteollisuus elää Suomessa kohtalaisen voimakkaan kasvun kautta. Telakoiden tilauskannat ovat vankistumassa ja kasvussa. Toimittajakentän rooli on niin ikään kehittymässä ja toimittajien osuus tuotteiden lisäarvosta jatkaa hidasta nousuaan.
Suomen Laivainsinöörien Yhdistys ry. Laradi on toiminut sektorin insinöörien yhdyssiteenä jo vuodesta 1971. Alan kehitys luo paineita yhdistyksen toiminnan kehittämiseen ja jäsenistön nykyistä laajempaan palvelemiseen. Yhdistyksen tarkoitushan on ensisijaisesti jäsenistön ammatillisen kehityksen tukeminen. Laradilla on tänään lähes 300 henkilöjäsentä, reilusti yli 30 kannatusjäsentä (yritystä) ja lisäksi noin 100 opiskelijajäsentä.

Laradin toiminnasta ja hallinnosta vastaa kymmenjäseninen hallitus, jota täydentävät kaksi opiskelijajäsentä – yksi Turun AMK:sta ja yksi Aalto Yliopistosta. Hallitus on ainoa yhdistyksen toimielin ja hallituksen jäsenet hoitavat siten kaiken, mitä toiminta vaatii. Hallitus kokoontuukin säännöllisesti kerran kuussa. Yksi vuosittaisista kokouksista on perinteisesti ns. kehityskokous, johon käytetään 1 – 1,5 vuorokautta ja jossa luodaan suuntaviivat tulevalle toiminnalle sekä suunnitellaan yksityiskohtaisesti alkaneen vuoden aktiviteetit. Kehityskokous on säännönmukaisesti järjestetty lähivesillä toimivalla risteilylautalla, mikä on vähintäänkin luonnollista.

Laradin vuoden 2020 kehitysristeily pidettiin 30.1 – 2.2 MS Silja Symphonylla. Merkittävimmät osiot vuoden toiminnassa tulevat olemaan ulkomaanekskursio Pohjois-Italiaan toukokuussa sekä kaksipäivänen Syyspäivät – tapahtuma syyskuun lopulla.
Näistä tiedotetaan heti kun yksityiskohdat on saatu sovittua. Molemmat tilaisuudet ovat avoinna myös ei-jäsenille. Yhdistyksen taloudellinen tuki tapahtumille on strukturoitu siten, että ei-jäsenten on taloudellisesti perusteltua liittyä yhdistyksen jäseneksi sen sijaan, että maksavat tilaisuudesta taulukon mukaisen ei-jäsen – osallistumismaksun.

Eli perästä kuuluu.

Jaa artikkeli