23.06.2020

SEA Europe: Aasian epäreilu kilpailu on pantava ruotuun

Komission valtiontukia selvittävän white paperin kautta Euroopan meriteollisuudella on nyt historiallinen tilaisuus puolustautua kolmansien maiden vääristynyttä kilpailua vastaan. Meriklusteria edustava SEA Europe vaatii unionilta selkeitä toimia epäreilun kilpailun kitkemiseksi.

Vuodesta 2016 lähtien SEA Europen (Shipyards’ and Maritime Equipment Association) pääsihteerinä toiminut Christophe Tytgat toimi 17 vuotta myös EU:n laivanomistajien liiton eli ECSA:n (European Community Shipowners’ Association) tehtävissä muun muassa kilpailusta, verotuksesta ja lakiasioista vastaavana johtajana. Niinpä Tytgat tuntee todella hyvin myös varustamoiden ongelmakentät.

Etujärjestö SEA Europen pääsihteeri Christophe Tytgat tähdentää sitä, että järjestö on jo vuosien ajan usuttanut EU:n poliitikkoja ja virkamiehiä kitkemään pääasiassa Aasian maista tulevaa vilpillistä kilpailua ja epäreiluja valtiontukia, jotka nakertavat pahasti eurooppalaisten telakoiden ja merenkulun laitevalmistajien kilpailukykyä.

Hänen mielestään komission kesäkuun 17. päivänä julkaisema ulkomaisia valtiontukia käsittelevä white paper on askel oikeaan suuntaan. Tukiselvitys tarjoaa vihdoin pohjan, jonka pohjalta eurooppalainen meriklusteri voi ponnistaa kilpailukykynsä kohentamiseksi.

– Lisäksi white paper tarjoaa kiinnostavia keinoja, joiden avulla sekä telakat että laitevalmistajat kykenevät taistelemaan lähinnä Aasian maiden takaamia laajoja valtiontukia vastaan. Kilpailua vääristävät ulkomaiset tuet ovat EU:n sisämarkkinoilla kiellettyjä, Tytgat muistuttaa SEA Europen tiedotteessa.

White paper -selvityksen mukaan laittomiin tukiin on monia syitä, kuten strategiset tavoitteet ja markkina-asemien vahvistaminen Euroopassa, yrityshankintojen toteuttaminen tai teknologian siirtäminen EU-maiden ulkopuolelle. Edelleen komissio huomauttaa epäreiluista ja laittomista rahoituskeinosta, joilla vieraat valtiot usein avittavat omien yritystensä pääsyä EU:n sisämarkkinoille.

Hi-tech ja laivanrakennuksen tietyt segmentit uhattuina

Erityisen ilahtunut SEA Europen Tytgat on siitä, että komissio viimeinkin tunnustaa merenkulun uusien teknologioiden erityisen haavoittuvuuden vilpillistä kilpailua ja laittomia tukiaisia vastaan.

– High-tech -aloilla kilpailun vääristyminen on paljon yleisempää ja todennäköisempää kuin perinteisen meriteknologian alueilla, hän sanoo.

– Liian kauan eurooppalaiset telakat ja meriteollisuuden yhtiöt ovat joutuneet kamppailemaan massiivista, pääasiassa Aasiasta tulevaa vilpillistä kilpailua vastaan. Aasian maiden hallituksilla on käytössä rajattomasti työkaluja, joiden avulla näiden maiden yritykset voivat myydä erityisesti tankkereita, bulkkereita, konttilaivoja ja offshore -erikoisaluksia alle omien tuotantokustannustensa, Tytgat luettelee epäkohtia, joita nyt pitäisi kiireen kaupalla alkaa korjata.

Lakimiehenä Tytgat on mielissään siitä, että komission white paperissa mainitaan erityisesti Regulation 2016/1035. Tätä tärkeää alusten hinnoitteluun liittyvää kilpailusääntöä ei ole koskaan ennen käytetty, koska se on liitetty ehdolliseksi OECD:n laivanrakennussopimukseen. OECD:n sopimus allekirjoitettiin jo 1994 ja sopimuksen piti tulla voimaan 1996 kaikkien osapuolten ratifioinnin jälkeen.

– Yksi osapuoli on jättänyt OECD-sopimuksen ratifioimatta ja siksi se ei ole vieläkään voimassa, Tytgat huomauttaa.

Edelleen SEA Europen vahva mies pitää tärkeänä sitä, että laivanrakennus ja merenkulun laitevalmistus saavat tukea komission uusista instrumenteista ja säännöistä, joilla laittomia valtiontukia kyetään karsimaan.

– Ilman riittäviä juridisia työkaluja Eurooppa saattaa jo lähivuosina menettää kokonaisen toimialan aasialaisille kilpailijamaille, Tytgat tiivistää meriklusterin kannan.

Jaa artikkeli