08.09.2018

Arktiset purjehdukset vakuutetaan tapaus kerrallaan

Kansainvälisten merivakuutusyhtiöiden liitto IUMI on julkaissut kannanoton arktisen merenkulun vakuutusten näkymistä. Raportissa kiinnitetään huomiota siihen, että pohjoisilta meriltä ei ole kerätty riittävästi historiallisia tietoja alusten kokonaismenetyksistä, merionnettomuuksista ja vahingoista. Vakuutusten antajat tarvitsevat juuri tätä dataa riskianalyysien tekemiseksi.

Snøhvitiksi (Lumikki) nimetyltä kaasukentältä tuodaan nestemäistä maakaasua 140 kilometrin pituista merenalaista putkea pitkin kuvassa olevaan Hammerfestin jalostamoon, josta kaasu jatkaa matkaansa laivoilla. Kuva Kari Martiala.
”Datan puuttuessa vakuutusyhtiöt suhtautuvat edelleen varovaisesti arktisen merenkulun riskeihin ja pohjoisten merimatkkojen vakuuttamiseen”, IUMI:n (International Union of Marine Insurers) lausunnossa kirjoitetaan.
 
Niinpä nähtävissä olevan tulevaisuuden aikana vakuutusyhtiöt myöntävät pohjoisilla vesillä kulkeville varustamoille ja rahdinantajille vain tapauskohtaisesti arvioituja merivakuutuksia. Eräille tarkoin määritellyille alueille merivakuutuksia ei myönnetä ollenkaan tai erittäin tarkasti rajatuin ehdoin, The Maritime Executive kirjoittaa.
Eniten vakuutusyhtiöitä huolestuttaa arktisilla merillä vallitseva infrastruktuurin puute, joka vaikeuttaa esimerkiksi alusten pelastustoimia merihädässä. Pitkät välimatkat, heikko näkyvyys ja ankarat sääolot johtavat usein siihen, että pienenkään konevian saanutta alusta ei saada hinattua korjaustelakalle.
Vakuutusyhtiöt listaavat muitakin Pohjoisen jäämeren vaikeuksia, kuten heikot merikartat väylistä ja satamista, navigointi- ja paikannusvaikeudet sekä tietenkin kelluvat jäävuoret. Myös alusten miehistöjä ei ole koulutettu ja harjoitettu tarpeeksi arktisten vesien merenkulkua varten.

Jäämerelle pitää sopia omat käytöstavat

Edellä mainituista syitä pelastustoimet usein viivästyvät ja johtavat tavallista suurempiin korvausvaatimuksiin. Edes niin sanotusta Polar Codesta sopiminen ei muuta tätä asiaa, vakuutusyhtiöt sanovat. IUMI:n jäsenten mielestä polaarialuksille pitäisi laatia ihan oma Polar Ship Certificate, jossa aluksen ja miehistön kunto arvioidaan arktisille merille sopivaksi.
Vakuutusyhtiöt sanovat tietävänsä hyvin sen, että pohjoisten merialueiden liikenne vain  lisääntyy lähivuosina esimerkiksi energiahankkeiden, kalankasvatuksen ja arktisten seikkailuristeilyjen myötä.
Tämän kehityksen aikana myös vakuutusyhtiöt saavat enemmän dataa arktisten merien havereista, mikä tietenkin helpottaa riskianalyysien tekemistä ja vakuutusten myöntämistä. Mutta sitä ennen vaaditaan kaikilta pohjoisilta toimijoilta yhteisiä ponnisteluja esimerkiksi parhaiden käytäntöjen luomiseksi arktisessa merenkulussa.

 

https://maritime-executive.com/article/insurance-for-arctic-voyages-continues-to-be-case-by-case-deal#gs.Hpg=GoQ

Jaa artikkeli