09.11.2020

Finnlinesilla jatkettiin sinnikästä työtä, vaikka tulos heikkeni yli 30%

Globaalin pandemian aiheuttama markkinoiden epävarmuus ja haasteet jatkuivat läpi kolmannen vuosineljänneksen ja Finnlinesin liikevaihto sekä kannattavuus ovat laskeneet merkittävästi edellisvuoteen verrattuna, mikä johtuu vähentyneistä rahti-ja matkustajavolyymeistä.
– Finnlines-konsernin matkustajavolyymi laski yli 50 % ja Suomen ja Ruotsin välisessä liikenteessä jopa 70 % tammi–syyskuussa 2020 pandemiatilanteesta johtuen. Konsernin liikevaihto tammi–syyskuussa 2020 oli 363,1 miljoonaa euroa, kun se vastaavalla ajanjaksolla 2019 oli 450,8 miljoonaa euroa, mikä on 20 % vähemmän. Raportointikauden tulos oli 54,2 miljoonaa euroa, joka on vähentynyt 34 % edellisvuoden 81,1 miljoonasta eurosta, toimitusjohtaja Emanuele Grimaldi sanoo.

Finnmill ja Finnsky Rostockissa

Covid-19-pandemia ei näytä hidastumisen merkkejä ja varustamot ympäri maailmaa ovat poikkeuksellisen ja ennennäkemättömän tilanteen edessä. Tappioista ja vaikeuksista huolimatta Finnlines ei ole ottanut yhtään alusta pois liikenteestä ja on jatkanut merikuljetuspalvelujaan normaaliin tapaan.
Finnlinesilla on hyvin keskeinen rooli Suomelle tärkeiden lääkkeiden, ruokatarvikkeiden ja muiden kulutustavaroiden kuljetuksissa. Lisäksi Finnlines on merkittävä teollisuuden tuotteiden, varaosien, koneiden ja laitteiden kuljettaja, Finnlinesin tulostiedotteessa muistutetaan.
– Finnlines yksinään kuljettaa yli kolmanneksen arviolta noin miljoonasta kumipyöräyksiköstä, jotka kulkevat kolmen tärkeimmän merisillan eli Suomi–Viro, Suomi–Ruotsi ja Suomi–Saksa kautta Finnlinesin toimitusjohtaja Emanuele Grimaldi sanoo.

– On tärkeää, että Euroopan eri maiden hallitukset ovat kiinnittäneet huomiota meriliikenteeseen ja erityisen tärkeää on, että Suomen valtio on kiinnittänyt huomiota sen merkitykseen talouden ja huoltovarmuuden kannalta, sillä jopa 90 % Suomen viennistä ja 80 % tuonnista tapahtuu meriteitse. Finnlinesin operoima palvelu Suomen ja Ruotsin välillä ei ole saanut tukea Huoltovarmuuskeskuksen maaliskuussa 2020 myöntämästä 45 miljoonan euron tukipaketista. Lisäksi viimeisin 24,8 miljoonan euron meriliikenteen valtiontuki, jonka Suomen liikenne- ja viestintäministeriön alainen virasto, Traficom, on hiljattain kilpailuttanut useille eri yhteyksille Suomesta Ruotsiin ja Viroon, on räätälöity jo olemassa oleville operaattoreille ja sen ehdot ovat poissulkeneet Finnlinesin avustuksen saajien joukosta.

Finnlinesin mukaan Huoltovarmuuskeskuksen 45 miljoonan euron tukipaketti ja Traficomin kilpailutusprosessi ovat kilpailua vääristäviä, suhteellisuusperiaatteen vastaisia ja syrjiviä. Traficomin hankintojen kilpailutuksessa asettamat vaatimukset eivät ole välttämättömiä julkisen palveluvelvoitteen eli riittävien liikenneyhteyksien, huoltovarmuuden ja ulkomaankaupan kuljetusten kannalta. Malli on myös kallis yhteiskunnalle.
– Tarjolla on jo olemassa olevaa markkinaehtoista kapasiteettia ilman veronmaksajien tukeakin ja erityisesti Suomen ja Ruotsin välillä voidaan varmistaa niiden tavaroiden säännöllinen kuljetus, jotka ovat Suomen huoltovarmuuden kannalta välttämättömiä. Kilpailua vähemmän vääristäviä, reilumpia, kannattavampia ja kestävämpiä olisivat sellaiset valtion tuet, jotka kohdistuisivat kaikille strategisesti tärkeille varustamoille ja joissa julkisista varoista katettaisiin liikenteenharjoittajan kustannuksia, kuten satamamaksuja, merimiesmaksuja, maahenkilöstön kuluja sekä eläkekuluja. Tällaiseen yhteistyöhön Finnlines on valmis, Grimaldi sanoo.

Finnlines on sitoutunut jatkossakin varmistamaan elintärkeät merikuljetukset markkinaehtoisesti ja jatkamaan sitä samaa työtä, jota se on tehnyt jo yli 70 vuotta – mukaan lukien investoimalla moderneimpaan ja ympäristöystävällisimpään laivastoon.

Finnlines on tehnyt huomattavia investointeja energiatehokkuuteen ja uusimpiin teknologioihin viimeisten vuosien aikana ja on lisäksi investoimassa lähes 0,5 miljardia euroa huippuekologisiin aluksiin – kolmeen uuteen roro- ja kahteen uuteen ropax-alukseen. Maailman ympäristöystävällisimmät roro-alukset ovat parhaillaan rakenteilla ja aloittavat liikenteessä kahden seuraavan vuoden aikana. Kaksi ekologisesti innovatiivista Superstar ropax-alusta on tarkoitus saada liikenteeseen vuonna 2023. Nämä investoinnit ovat linjassa yhteiskunnan vaatimusten kanssa ja ovat osa Finnlinesin strategiaa, joka on polttoaineen kulutuksen alentaminen ja haitallisten päästöjen vähentäminen, jotta voimme kasvaa yhdessä asiakkaiden kanssa vastuullisella ja kestävällä tavalla.”

Jaa artikkeli
portofnaantali