05.04.2019

Valtioneuvosto sinetöi IMO:ssa sovitut säännöt uusien roro-aluksien energiatehokkuudesta

Tarvittavat lainsäädäntötoimet on nyt tehty ja Suomessa voidaan soveltaa uusia vaatimuksia 5.4.2019 lähtien.

IMO:n meriympäristön suojelukomitea muutti energiatehokkuuden laskemisessa käytettäviä referenssilinjoja ja päivitti meren pilaantumisen ehkäisemistä koskevaa MARPOL-yleissopimusta huhtikuussa 2018. Energiatehokkuutta koskevat vaatimukset kevenivät, kun ro-ro-lastialusten ja ro-ro-matkustaja-alusten energiatehokkuusindeksin referenssilinjoja nostettiin 20 prosenttia.

Energiamääräysten soveltamisessa on esiintynyt ongelmia ro-ro-lastialusten ja ro-ro-matkustaja-alusten osalta. Vaatimukset laadittiin aikoinaan osin virheellisten tietojen pohjalta ja kyseisiä aluksia koskevat määräykset ovat olleet tiukemmat kuin muilla alustyypeillä. Joidenkin uusien ro-ro-alustyyppien osalta määräyksiä on ollut vaikea täyttää ja varustamot eivät ole voineet tilata uusia laivoja.

Alusten energiatehokkuutta säädellään indeksin (Energy Efficiency Design Index, EEDI) avulla. Jokaiselle uudelle laivalle lasketaan laivan suunnitteluvaiheessa energiatehokkuutta mittaavan indeksin arvo. Tämä arvo muodostuu laivan koneiston tuottaman hiilidioksidin määrän suhteesta sen kuljettaman lastin määrään. Kullekin alustyypille on määritelty niin sanottu referenssilinja.

Kansainvälisesti muutoksia aletaan soveltaa 1.1.2020 alkaen. IMO on kuitenkin kehottanut valtioita ottamaan uudet energiatehokkuuden vaatimukset käyttöön mahdollisimman pian. LVM tiedottaa, että tarvittavat lainsäädäntötoimet on nyt tehty ja Suomessa voidaan soveltaa uusia vaatimuksia 5.4.2019 lähtien.

 

Jaa artikkeli