05.10.2021

Kolmaskin lintu Rauman sataman kiusankappaleeksi

Rauman sataman töitä ja mahdollista laajenemista ovat pitkään haitanneet sekä merimetsot että harmaahaikarat. Nyt on uutena lajina liittynyt joukkoon merikotka.

Satama on menossa kahteen Järviluotoon, jotka sijaitsevat aivan sataman tuntumassa. Isoon Järviluotoon on jo tehty läjitysallas ja pengertie saariin on liittämistä vaille valmis.
Töillä on lainvoimainen rakennuslupa, mutta Varsinais-Suomen elykeskus on rajannut niiden tekemiset pesimisajan ulkopuolelle. Se katsoo EU- direktiiviin ja luonnonsuojelulakiin vedoten, että töistä saattaisi muutoin syntyä pysyvää haittaa.
Tänä vuonna havaittiin, että myös merikotkat ovat puolen vuosikymmenen tauon jälkeen jatkaneet pesintää aivan merimetsoyhdyskunnan tuntumassa.
Näin rakennuskielto pitenee parilla kuukaudella vuodessa, koska merikotka pesii muita lintuja varhemmin kevättalvella
Kotkista tuskin on apua merimetsokannan pienentämisessä, vaikka merimetsot ja ennen kaikkea niiden poikaset kuuluvat niiden ruokavalioon. Kokemus on osoittanut, että kun merimetsoyhdyskunta on niin suuri, että se kestää kotkien verotuksen, saattaa kolonia jopa laajeta.
Rauman satama hakee muutosta töiden rajoittamiseen korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

Teksti Vesa Veikkola

Jaa artikkeli
portofnaantali