19.04.2021

Kustannuksia vähentävät elinkaarikonseptit

Nykyinen markkinatilanne kiihdyttää uusien liiketoimintamallien myllerrystä meriteollisuudessa. Yksi näistä malleista on elinkaaripalveluiden digitalisointi ja ulkoistaminen kustannusten säästämiseksi ja riskien minimoimiseksi. Kyseinen toimintamalli ei ole meriteollisuudessa uusi, mutta sitä ollaan ottamassa käyttöön uusilla alueilla, kuten risteilyaluksilla.

Hervé Touzard, Vice President Spares, ALMACO Service Division ja Nicolas Lesbats, Vice President Maintenance, ALMACO Service Division.

”Jos sitä ei voi mitata, sitä ei voi parantaa”, Peter Drucker sanoi.
Nykypäivän digitalisaatiotyökalut antavat pääsyn reaaliaikaiseen dataan, mikä tarjoaa mahdollisuuden parantaa tehokkuutta ja säästää kustannuksia. Reaaliaikaisen datan avulla päätöksentekijät saavat kattavampaa tietoa monimutkaisista järjestelmistä sekä toiminnan tehottomuuksista, jotta niitä voitaisiin vähentää.
Hotelli- ja erityisesti catering-alueet laivalla ovat ekosysteemi, josta päätöksentekijöillä on vielä hyvin vähän tietoa päätöstensä tueksi.
Digitaalisia palvelutyökaluja voidaan käyttää tulevien projektien layout-suunnitteluun ja laitteiden tehokkaampaan ylläpitoon. Kuitenkin laitteiston asentaminen tiedonkeruuta varten on vasta ensimmäinen askel. Myös prosessit tietojen analysoimiseksi ja jalostamiseksi kaikkien käyttäjien saataville olevaksi käyttökelpoiseksi tietämykseksi, sekä aluksella, että maissa ovat ratkaisevan tärkeitä sekä käyttäjille että päättäjille.

Ulkoistaminen ja palvelullistaminen

Niukat resurssit ja erittäin tiukat budjetit ovat aiheuttaneet sen, että toiminnan optimoinnista on tullut omistajien ja toimijoiden kiintopiste. Tehtävien, kuten hankintojen, toimitusketjun ja kunnossapidon ulkoistaminen on yksi tapa minimoida riskejä ja vähentää kiinteitä kustannuksia.
Ryhmittelemällä elinkaaripalvelut kolmeen ryhmään, yksinkertaisiin toistuviin tehtäviin, asiantuntijatehtäviin ja strategisiin tehtäviin omistajat ja operaattorit voivat rakentaa räätälöidyn elinkaarisuunnitelman, joka sopii heidän organisaatiolleen. Päättäjät voivat vahvistaa talon sisäisiä valmiuksiaan, strategisesti tärkeitä tuotteita ja ulkoistaa tehtäviä, jotka ovat yksinkertaisia ja toistuvia, sekä tehtäviä, jotka vaativat ulkopuolisia asiantuntijoita.
Viimeaikaisen taloudellisen taantuman vuoksi monet valmistajat ovat siirtyneet ”servitization”-mallien luomiseen, mikä tarkoittaa keskittymistä kestävien ja helposti huollettavien laitteiden tuottamiseen, samalla kun huoltoa ja laitteiden vaihtoa ulkoistetaan kumppaneille, jotka ovat erikoistuneet laivapuolen elinkaaripalveluihin. Ketjun molemmat puolet, eli omistajat ja valmistajat, ovat kiinnostuneita jakamaan elinkaaren hallinnan taakan siihen erikoistuneiden yritysten kanssa, jotka voivat niputtaa volyymeja ja erilaisia tuotemerkkejä yhteen.

Uusi tapa tuotteen elinkaaren hallintaan

Digitalisaation yhdistäminen tiettyjen elinkaaritehtävien ulkoistamiseen tarjoaa mahdollisuuden löytää uusia ja kustannustehokkaampia tapoja toimia hotellialueilla. Maailmassa, jossa ”nice to have” -hankkeet ovat on kadonneet, on väistämätöntä, että uusia liiketoimintamalleja syntyy ja niistä tulee huomisen ”must have” -hankkeita.

Teksti: Hervé Touzard, Vice President Spares, ALMACO Service Division, Nicolas Lesbats, Vice President Maintenance, ALMACO Service Division

Jaa artikkeli
portofnaantali