Merenkuluntyömarkkinajärjestöt: Merikuljetukset on turvattava koronaepidemian aiheuttamissa poikkeusoloissa

Merenkulun työmarkkinajärjestöt suosittavat, että varustamoiden YT-neuvotteluissa nopeasti sovitaan ratkaisuista, joilla sopeutetaan kustannustaso koronaepidemian aiheuttamaan markkinoiden ennennäkemättömään hyytymiseen. Laivatyöpaikkojen turvaaminen kriisin yli on keskeinen tavoite.

Mikäli merikuljetukset pysähtyvät, pysähtyvät myös yhteiskunnan elintärkeät toiminnot.

Suomen ulkomaankaupan kuljetuksista 90 prosenttia kulkee meritse. Merikuljetusten jatkuvuus koronaepidemiasta johtuvissa poikkeusoloissa on varmistettava. Mikäli merikuljetukset pysähtyvät, pysähtyvät myös yhteiskunnan elintärkeät toiminnot.

Suomen Merimies-Unioni, Suomen Konepäällystöliitto, Suomen Laivanpäällystöliitto ja Suomen Varustamot edellyttävät valtiovallalta nopeita toimenpiteitä, joilla turvataan varustamoiden lainansaanti valtiontakauksilla ja meriliikenteen ylläpitämistä poikkeusoloissa Huoltovarmuuskeskuksen järjestelyillä. Alusten väylä- ja satamamaksut on palautettava ja nollattava. Lisäksi viranomaisten on välittömästi pidennettävä merenkulkijoiden ammattipätevyyksien haku- ja voimassaoloaikoja.

Viking Linen, Eckerö Linen, Wasa Linen sekä Tallink Silja -varustamoiden yt neuvottelut alkavat keskiviikkona 18.3.2020.

Jaa artikkeli