Rauma Cata operoi post panamax-konttinosturien kuljetuksen

Rauma Cata Oy järjesti Klaipeda Smelte -terminaaliin tulevien kahden uuden port Panamax -luokan konttinostureiden kuljetuksen Puolan Stettinistä Klaipeidaan helmikuussa 2020.

Kuljetetut nosturit on suunniteltu konttien nostamiseen aluksesta laiturille. Post panamax -tyyppinen konttinosturi soveltuu suurien konttialusten nopeaan purkamiseen ja lastaamiseen. Nosturi on noin 85 m korkea ja painaa noin 1200 tonnia.
– Kuljetuksen suunnittelu kesti useita viikkoja, suunnittelu aloitettiin sopivan kaluston kartoituksella ja myöhemmin yksityiskohtaisella suunnittelulla. Suunniteltavaa on paljon, kuten proomun soveltuvuus ja kestävyys suurin pistekuormiin, hinaajan vetokyvyn, niin sanotun paaluvedon riittävyyden tarkastelu eri sääolosuhteissa, Rauma Catan projektipäällikkö, merikapteeni Juha Ylitalo kertoo.
– Suunnittelussa otetaan huomioon myös operatiivisia haasteita, näitä ovat esimerkiksi proomun mahtuminen satamiin ja sen väylille. Suurien kuljetusten järjestämiseen osaajia ja ammattitaitoista henkilöstöä on rajatusti, työ vaatii käytännön ymmärrystä merenkulusta, merikuljettamisesta, lastaamisesta sekä teoria pohjaista tietotaitoa muun muassa kappaleiden liikehdinnästä vedessä. Tässä kuljetuksessa käytimme talon sisäistä suunnittelua sekä avustusta Pori Offshore Constructionin henkilöstöstä.
Joulukuussa 2019 Rauma Cata suoritti vastaavan kuljetuksen Helsingin Vuosaaren Multi-Link terminaaliin. Rauma Cata tarjoaa merikuljetuksia proomuilla sekä hinaajillaan Itämeren ja Pohjanmeren alueella. Yrityksen laivasto koostuu kahdeksasta hinaajasta ja kahdesta proomusta.
Kuljetus sujui Ylitalon mukaan suunnitellusti, ainoa suurempi hidastava tekijä oli sääolosuhteet.
– Kuljetus osui ajankohtaan jolloin oli poikkeuksellisen paljon myrskytuulia. Ne aiheuttivat muutaman viikon viivästyksen kuljetuksen suorittamiseen. Pienempiä viivästyksiä oli satamissa, kun sataman muu liikenne on pysäytettävä siksi aikaa, kun suuri kuljetus oli liikkeessä ahtaissa satamissa tai satamaan johtavilla väylillä.
Kuljetuksen suuruudesta johtuen se voidaan suorittaa vain rajatuissa sääolosuhteissa kuten tuuliraja sekä aaltoraja.

Lastaus ja purku vaativat omaa osaamistaan

Konttinostureiden lastaus tapahtui nostamalla suurella rakennustelakan pukkinosturilla nosturi proomun päälle.
– Operaationa se oli kuitenkin hieman vaikeampi kuin vain nosto, sillä nostossa on otettava huomioon suuren painon siirtyminen proomuun, joka saattaa saada proomun kallistumaan, ellei mitään tehdä. Nosturia ei oikeastaan lasketa proomun päälle, vaan proomun painolastivettä tyhjennetään ja näin paino siirtyy pikkuhiljaa proomun päälle.
– Purkaus tapahtui siirtämällä nosturi kiskoja pitkin proomulta laiturille. Noin metrin korkeat kiskot on varta vasten rakennettu purkausta varten proomun kannelle, josta ne jatkuvat laiturille. Kun nosturi on saatu siirretty laiturille, nosturia tunkataan hieman ylös, lopulliset telistöt asetetaan paikoilleen nosturin alle ja nosturi lasketaan telistöjen päälle, Ylitalo kuvailee.
Lastaus sekä purkaus operaation hoiti tähän erikoistunut yhtiö MS-Steel Oy Hangosta.

Jaa artikkeli