Kiinan risteilymarkkinat ja -laivanrakennus murroksessa

Seatrade Cruise Asia Pacific, Seatrade CAP -konferenssi ja näyttely järjestettiin Shanghaissa, Kiinassa 9. – 11. lokakuuta. Seatrade – brändi, joka nykyisin on osa Informa -yritysrypästä, järjestää nykyään vuosittain kolme risteilyalan tapahtumaa. Nämä ovat Seatrade CAPin lisäksi Seatrade Cruise Global, perinteisesti Miamissa, Floridassa sekä yksi konferenssi Euroopassa, vuorovuosina Etelä-Euroopassa Seatrade Med ja Pohjois-Euroopassa Seatrade Europe. Myös Seatrade CAP on tänään vakiintunut vuosittaiseksi tapahtumaksi erityisesti sen seurauksena, että Kiina on kasvanut merkittäväksi tekijäksi maailman risteilytoiminnassa, yli kaksi miljoonaa kiinalaista risteilymatkustajaa vuodessa. Viimeisen kymmenen vuoden aikana useampikin paikallinen kiinalainen yritys on aloittanut risteilyliikenteessä, mutta melkein kaikki näistä ovat joutunueet lopettamaan vuoden tai kahden sisällä. Kilpailu globaalisti alaa hallitsevien suurten yritysten kanssa on osoittautunut ylivoimaiseksi.

State of the Asia-Pacific Cruise Industry - sessio. Vasemmalta Andrew Williams/Seatrade, Mary Bond/Seatrade, Michael Bayley/RCCL, Madame Wang Hong/Baoshan municipality, Arnold Donald/Carnival, Pierfrancesco Vago/MSC ja Colin Au/Genting.

Seatraden risteilytoimintaan liittyvät aktiviteetit kuten konferenssit, näyttelyt ja julkaisut ovat osa Informa Markets – yksikön Maritime – portfoliota. Risteilysektorista vastaa Mary Bond.

Seatrade on järjestänyt risteilyalan tapahtumia Aasiassa/Australiassa jo kolmenkymmenen vuoden ajan ja tapahtumat ovat vakiintuneet vuosittaisiksi viimeisten kymmenen vuoden aikana. Aikaisemmin tapahtumat toteutettiin vaihtelevasti eri maissa kuten Singaporessa, Hongkongissa, Kiinassa ja Australiassa, mutta viime vuosina paikaksi on vakiintunut Kiina ja erityisesti Baoshanin alue/kaupunginosa Shanghaissa. Baoshan on sikäli erityisasemassa, että Kiinan merkittävin risteilysatama Shanghai Wusongkou sijaitsee Baoshanin alueella.

Seatrade CAPin lisäksi paikalliset toimijat Kiinassa järjestävät vuosittain useita risteilyalan konferensseja eri puolilla maan itärannikkoa. Seatrade on kuitenkin ainoa luonteeltaan kansainvälinen toimija. Tänä vuonna osallistujia oli noin 1000. Näistä noin 60 % oli kiinalaisia ja suurin osa muusta 40 %:stä edustivat yrityksiä ja muita instituutioita eri puolilta Aasiaa sekä Australiaa. Eurooppalaisten ja amerikkalaisten osuus osallistujista oli varsin pieni, mutta erittäin näkyvä, koska Kiinaan liittyvä risteilytoiminta on kuitenkin lähes täysin suurten globaalien risteilyvarustamoryppäiden käsissä.

Konferenssin yhteydessä oli näyttely, joka kuitenkin oli varsin vaatimaton, vain 28 näyttelyosastoa. Laivatekniikkaa edusti vain muutama osasto. Kuten muissakin Kiinassa järjestelyissä risteilyalan tapahtumissa näyttelyt eivät ainakaan vielä tunnu houkuttelevan yrityksiä.

Silmiinpistävää oli, että merkittävimmässä ”ammatillisessa” sessiossa, State of the Asia-Pacific Cruise Industry – paneelissa oli ainoastaan globaalien varustamoryppäiden edustajia, Carnival, Royal Caribbean, MSC ja Genting. Viimeisen kymmenen vuoden aikana useampikin paikallinen kiinalainen yritys on aloittanut risteilyliikenteessä, mutta melkein kaikki näistä ovat joutunueet lopettamaan vuoden tai kahden sisällä. Kilpailu globaalisti alaa hallitsevien suurten yritysten kanssa on osoittautunut ylivoimaiseksi.

Yksi merkittävimmistä konferenssissa käsitellyistä aiheista oli Kiinan risteilytoiminnan kehittyminen lähitulevaisuudessa. Tässä yhteydessä tällä tarkoitetaan kiinalaisten risteilymatkustajien määrän kehittymistä. Taustalla on raju kasvu noin kymmenen vuoden aikana, minkä jälkeen on koettu kaksi nollakasvun vuotta 2018 ja 2019. Lisäksi on ilmeistä, että kasvu vuonna 2020 tulee myös olemaan lähes olematonta. Risteilyvarustamot tulkitsevat kehitystä siten, että poikkeuksellisen nopeaa kasvua seuraa luonnollisesti pysähtyneisyyden jakso. Tästä käytettiin laajalti termejä ”adjustment and transformation period”.
Samalla haluttiin antaa sellainen kuva, että kolmen nollakasvun vuoden jälkeen ilman muuta palataan merkittäviin kasvunumeroihin. Jää nähtäväksi, minkälaiseksi kasvu muodostuu. Alustavat tiedot alueelle siirrettävästä tonnistosta vuosina 2021 ja 2022 kylläkin tukevat melko voimakasta kasvua, mutta kuinka paljon tonnistoa alueelle todella siirretään, riippuu tietysti ainakin osin kehityksestä vuonna 2020. Yleisestihän risteilytoiminnassa katsotaan, että tarjonta määrää volyymin ja kysyntä seuraa automaattisesti tarjontaa. Jää nähtäväksi, miten hyvin tämä teoria toteutuu Kiinassa.

Suuret varustamot ovat selvästikin päätyneet siihen, että Kiinan markkina vaatii suuria ja erityisesti uusia laivoja. Vain suurin ja paras kelpaa kiinaiselle matkailijalle. Tästä esimerkkeinä konferenssin yhteydessä julkaistiinkin kaksi merkittävää kehitysaskelta. Royal Caribbean ilmoitti, että viides Oasis – luokan laiva, joka on rakenteilla Chantiere de L’Atlantiquen telakalla Ranskassa, tulee toimimaan ympärivuotisesti Kiinassa kesästä 2021 lähtien. Laivan nimi julkaistiin konferenssin yhteydessä, Wonder of the Seas, 227.000 GT. Laiva siirtyy Aasiaan suoraan rakentavalta telakalta toimituksen jälkeen.

Samoin Genting ilmoitti, että vuonna 2021 Dream – brändin uusin ja ylivoimaisesti suurin laiva Global Dream, 208.000 GT, siirretään välittömästi toimituksen jälkeen Kiinan markkinoille ja laiva tulee toimimaan niinikään ympärivuotisesti Shanghaista käsin. Global Dream ja tämän sisaralus ovat rakenteille MV Werftenin telakalla Saksassa.

Näiden kahden lisäksi myös Carnivalin brändien kapasiteetti tullee kasvamaan. Costa saa Kiinan toimintaansa Costa Venezian sisaraluksen uudisrakennus Costa Firenzen vuonna 2020. Costa Mediterranea on myyty CSSC – Carnivalin Kiina – brändille ja aloittanee alueella vuoden 2021 alusta, jonka lisäksi samalle brändille on tulossa kaksi Kiinassa SWS:n telakalla rakennettavaa uudisrakennusta. Nämä tulevat Kiinan liikenteesen vuosina 2023 ja 2024.

Konferenssissa oli ainoastaan yksi laivatekniikkaa ja laivojen rakentamista kosketteleva sessio, jossa keskityttiin yksinomaan risteilylaivojen rakentamiseen Kiinan telakoilla. Viime vuosien haparoinnin jälkeen näyttää ilmeiselä, että ainakin tässä vaiheessa risteilylaivojen rakentaminen keskittyy Kiinassa kahdelle yritykselle CSSC (China State Shipbuilding Corporation ja tämän piirissä Shanghai Waigaqiao Shipbuilding SWS – telakalle) sekä CMHI (China Merchants Heavy Industries Haimenin telakalle Jiangsun osavaltiossa). Molemmat risteilylaivoihin suuntautuvat yhtiöt ovat valtavia valtion enemmistöomisteisia yhtiöitä ja käytännössä vahvasti valtion ja sitä kautta puolueen kontrollissa. Molemmilla telakkayhtiöillä on jo uudisrakennustilauksia ja aika näyttää minkälaista roolia ko. yhtiöt tulevat esittämään maailman risteilyalusrakentamisen markkinoilla.

Seatrade CAP on edelleen tarkoitus järjestää vuosittain, mutta vuoden 2020 päivämääriä ja paikkaa ei ole vielä päätetty. Jatko näyttää, mikä tulee olemaan Seatrade CAPin rooli lukuisten puhtaasti kiinalaisten konferenssien puristuksessa. Paljon riippuu varmaankin siitä, kehittyykö Kiinalaisiin liittyvä risteilytoiminta enemmän kansainväliseen vai sisäänpäinlämpiävään patrioottiseen suuntaan.

RCCL:n osasto näyttelyssä. Puitteet ovat usein näyttäviä Kiinassa järjestetyissä konferensseissa.
Jaa artikkeli