Väylämaksulain väliaikainen muutos valmisteilla – ei maksua lainkaan 2020

Uudessa laissa poistetaan väylämaksun maksuvelvollisuus kokonaan vuonna 2020 tapahtuvasta liikennöinnistä ja alkuvuonna jo kerätyt maksut palautetaan varustamoille. Näin pyritään takaamaan merikuljetusten jatkuvuus ja yritysten toimintaedellytykset.

Hallituksen esitystä valmistellaan kiireellisenä ja se annetaan eduskunnan käsittelyyn vielä kevään aikana lisätalousarvioesityksen yhteydessä.

Valtioneuvoston tiedottaa, että näin tuetaan taloudellisesti elinkeinoelämän ja varustamoiden toimintaa koronavirusepidemian aiheuttamissa haastavissa olosuhteissa keventämällä merenkulun kuljetuksiin kohdistuvaa maksurasitetta. Samalla pyritään tukemaan merikuljetusten jatkuvuus Suomeen.

Tiivitelmä lain sisällöstä:
Poistetaan velvollisuus maksaa merenkulun väylämaksua vuonna 2020 tapahtuvasta liikennöinnistä. Vuonna 2020 tapahtuneesta liikennöinnistä jo maksetut väylämaksut palautetaan varustamoille.

Väylämaksun perimättä jättäminen ja maksujen palauttaminen laskee valtion tulokertymää noin 50 miljoonalla eurolla vuonna 2020.

Lisää aiheesta:

Huoltovarmuuskeskus turvaa merikuljetukset

VA

Jaa artikkeli