24.10.2018

Norsepowerin ja NAPAn yhteistyön tulos: roottoripurjeen kaupallistaminen sai DIMECC Prizen 2018

Roottoripurjeet edistävät nyt merkittävästi puhtaampaa merenkulkua. NAPA pystyi todentamaan DIMECC Oy:n REBUS-ohjelmassa jopa 10 prosentin polttoainesäästöt roottoripurjeiden ansiosta, mikä heijastuu samassa suhteessa pienempinä päästöinä.

Norsepower Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Riski ja NAPA:n Shipping Solutions –yksikön johtaja Risto-Juhani Kariranta vastaanottivat DIMECC Prizen 2018 DIMECCin toimitusjohtaja Harri Kulmalalta. Kuva: Ingmar Baarman, DIMECC

DIMECC Prize voittaja 2018 on Napa Oy:n ja Norsepower Oy:n yhteistyö, joka on mahdollistanut kaupallisen menestyksen Norsepowerin roottoripurjeille.

Norsepower Oy on innovoinut teknologian, jossa roottoripurjeiden avulla saadaan aikaan suuria polttoainesäästöjä. NAPA:n ainutlaatuisilla menetelmillä ja teknologialla on puolestaan ollut mahdollista todentaa roottoripurjeen synnyttämät säästöt. Todentaminen taas on mahdollistanut mittavat investoinnit roottoripurjeisiin. Vuonna 2018 Norsepowerin roottoripurjeet on asennettu maailman suurimpiin varustamokonserneihin kuuluvan Maersk Tankersin LR2 -tuotetankkeriin. Tänä vuonna myös Viking Gracelle on asennettu roottoripurje ja se on nyt maailman ensimmäinen matkustaja-alus, joka säästää polttoainetta modernin mekaanisen purjeen avulla.

”NAPA pystyi todentamaan, että roottoripurjejärjestelmämme ensimmäinen testiasennus tuottaa keskimäärin noin kuuden prosentin polttoainesäästöt. Testitulosten perusteella järjestelmämme mahdollistaa isossa mittakaavassa jopa 20 prosentin keskisäästöt polttoaineen kulutuksessa. Ympäristö säästyy vastaavassa määrin ja roottoripurjeisiin panostavien varustamoiden kilpailukyky paranee. Tämä verifiointi on ollut aivan keskeinen tekijä menestyksemme mahdollistajana”, kuvaa Norsepowerin toimitusjohtaja Tuomas Riski yhteistyön merkitystä.

Riski vastaanotti DIMECC Prizen yhdessä NAPA:n Shipping Solutions –yksikön johtajan Risto-Juhani Karirannan kanssa. Kariranta korostaa Norsepowerin roottoripurjeiden kaksinkertaista hyötyä.

”Merenkulku on merkittävä kasvihuonekaasujen tuottaja. Laivojen polttoainetta säästävät innovaatiot ovat yhtä aikaa merkittävä ympäristöteko ja huomattava kilpailukyvyn parannus innovaatioiden käyttäjille. NAPA:lla on pitkä historia laivojen polttoainetaloutta, ja siten päästöjä sääpohjaisen reitinoptimoinnin keinoin vähentävien ratkaisujen toimittamisesta, ja siksi on hienoa, että olemme päässeet todentamaan myös Norsepowerin roottoripurjeiden tehon puhtaamman ja tehokkaamman merenkulun puolesta. Verifiointi on taattua menestystä”, kiteyttää Kariranta.

Vuosittain jaettavan palkinnon luovutti DIMECCin toimitusjohtaja Harri Kulmala DIMECCin vuosiseminaarin aluksi.

”Olemme todella iloisia Norsepowerin ja NAPA:n yhteistyön hedelmistä. REBUS-ohjelmassamme tehty yhteistyö globaalin ohjelmistoyrityksen ja startupin välillä on johtanut uuden innovaation kaupallistamiseen ja menestykseen markkinoilla. Todella hieno tulos on ollut se, että meriteollisuuden ja laivojen ekologisuutta on saatu parannettua valtavasti”, kuvaa Kulmala NAPA:n ja Norsepowerin palkinnon perusteita.

Suomen teollisuuden tärkeimmän innovaatioalustan 10-vuotisjuhlaseminaarissa avautui palkinnolle myös laajempi, Suomelle elintärkeä näkökulma.

”Norsepowerin roottoripurje on saanut ansaitusti myös lukuisia muita palkintoja. Tämä palkinto on myönnetty nimenomaan yhteistyölle, joka avasi uusia kasvupolkuja ja globaaleja arvoketjuja startupille. Tämä on tärkeää myös yleisen keskustelun kannalta, kun mietitään isojen yritysten TKI-toimintojen rahoittamista”, paaluttaa Kulmala palkinnon kauaskantoisempaa kansallista merkitystä.

NAPA:n verifiointimenetelmä on hiottu DIMECC Oy:n Rebus-ohjelmassa, jossa olivat mukana NAPA, Åbo Akademi, Bore, Transfennica, Norsepower ja NANOL Technologies.

 

Lähde: STT

Jaa artikkeli