09.08.2021

Moomin Charactersin ja John Nurmisen Säätiön #MEIDÄNMERI- kampanja keräsi yli miljoonan Itämeren hyväksi

Tove Janssonia rakkaus mereen innoitti keräämään yli miljoona euroa Itämeren ja merikulttuurin pelastamiseksi. Keräyssumman avulla lisätään tietoutta Itämeren tilasta ja tuetaan John Nurmisen Säätiön Itämeren ja sen kulttuuriperinnön suojelutyötä.

© Moomin Characters

Elokuun 9. päivä vietetään Tove Janssonin ja suomalaisen taiteen päivää.  Taiteilijan rakastetut muumi-hahmot sekä hänen suhteensa mereen ovat toimineet inspiraation lähteenä Moomin Charactersin ja John Nurmisen Säätiön #MEIDÄNMERI-kampanjassa. Kampanjan avulla kerättiin yli miljoona euroa Itämeren hyväksi. Lisäksi tieto Itämerestä, sen voinnista ja kulttuurista kulkeutui ympäri maailman kansainvälisen muumi-yhteisön tietoisuuteen.

Meren ja luonnon merkitys on alusta asti näkynyt Tove Janssonin taiteessa. Vuonna 2020 tuli kuluneeksi 75 vuotta ensimmäisen Muumi-tarinan, luonnonkatastrofin keskelle sijoittuvan Muumit ja suuri tuhotulva, julkaisusta.

– Olemme valtavan iloisia #MEIDÄNMERI-kampanjan saamasta tuesta ja siitä, että niin monet ovat osallistuneet siihen aktiivisesti lapsista aikuisiin, pienistä organisaatioista suuryrityksiin. Itämeri oli tädilleni Tove Janssonille suuri inspiraationlähde, ja on sydäntä lämmittävää, kuinka innokkaasti tähän on lähdetty mukaan, poikkeusajoista huolimatta, Moomin Charactersin taiteellinen johtaja Sophia Jansson tiivistää.

Kampanjaan osallistui 1.1.2020-31.7.2021 välisenä aikana  yli 150 yritystä ja muuta organisaatioita erilaisista kulttuuri-instituutioista aina kaupunkeihin, kouluihin ja järjestökenttään Itämeren ympäriltä ja kauempaa.

– Kampanjaan osallistuneiden tahojen kirjo ja miljoonan euron keräystavoitteen ylittäminen ovat mieltä liikuttava osoitus siitä, että Itämeri on tärkeä valtavalle joukolle ihmisiä. Tämä monesta purosta kerätty, meille todella merkittävä tukisumma, auttaa ratkomaan Itämerta uhkaavia haasteita – Itämeren rehevöitymistä, monimuotoisuuden heikkenemistä ja kulttuurin köyhtymistä, John Nurmisen Säätiön toimitusjohtaja Annamari Arrakoski-Engardt kertoo.

Pilottihankkeesta suuren mittakaavan ratkaisuksi

Itämeren yksi vakavimmista ympäristöongelmista on rehevöityminen, joka johtuu meren liian suuresta fosfori- ja typpikuormituksesta. Maatalouden osuus Suomen ihmisperäisestä fosforikuormituksesta Itämereen on lähes 70 prosenttia, Saaristomeren valuma-alueella peräti 87 prosenttia.

Ravinnepäästöjen merkittävä syy on ravinneylijäämäisillä alueilla syntyvä lanta ja sen aiheuttamat fosforivalumat vesistöihin. Kotieläintuotantoon keskittyneillä alueilla ravinnepitoista lantaa on liikaa kasvien tarpeeseen nähden, kun taas toisaalla sijaitsevilla kasvinviljelytiloilla joudutaan käyttämään keinolannoitteita.

John Nurmisen Säätiö käynnisti #MEIDÄNMERI-kampanjassa kerättyjen varojen turvin maatalouden kuormitusongelmaa ratkovan Lantakierrätyshankkeen. Säätiö tukee hankkeen aikana lantafosforin siirtoa. Samalla kerätään tietoa siitä, millaisilla kannustimilla lanta saataisiin tulevaisuudessa ohjattua laajemminkin sinne, missä sitä eniten tarvitaan.

– Epätasapaino vaatii muutoksia ja uusia keinoja ympäristökorvausjärjestelmään, kuten lantafosforin vastaanottotuen, joka kannustaa lantafosforin käyttöön matalan fosforitaseen pelloilla, Arrakoski-Engardt kertoo.

Lannan kertymisessä ei ole kyse ainoastaan Varsinais-Suomen ja Saaristomeren ongelmasta. Eläin- ja kasvintuotannon eriytyminen ja kotieläintilojen tilakoon kasvu aiheuttavat lantafosforin alueellista kertymistä kaikkialla maailmassa.

Itämeri-tietopaketti kaikille Suomen kouluille

Kampanjan tavoitteena oli myös kannustaa lapsia ja nuoria toimimaan Itämeren puolesta. Yli 6 000 partiolaista suoritti kampanjan aikana Itämeri-aiheisia aktiviteetteja ja oppi samalla Itämeren tilasta ja suojelusta. Otavan Oppimisen palvelut puolestaan lahjoitti kouluille asiantuntijoiden tekemän pedagogisen Pelastetaan Itämeri -oppimiskokonaisuuden.

– Kouluissa ja harrastusryhmissä tehtävä työ on avainroolissa, kun kerromme Itämeren tarinaa ja ratkomme sen suojelun haasteita. Lapset ja nuoret ovat tulevaisuuden toivomme, mutta meidän pitää myös varmistaa, ettemme jätä tuleville sukupolville mahdotonta työtä – tilannetta, jossa Itämeren hyvinvointi ja uniikki kulttuuri on jo peruuttamattomasti tuhottu, Arrakoski-Engardt toteaa.

Kulttuurin valtavirtaistumista vastaan

John Nurmisen Säätiö pyrkii kampanjan varoilla innostamaan ja osallistamaan uusia yleisöjä merellisten sisältöjen pariin.

– Itämerellä on paitsi ainutlaatuinen luonto ja ekosysteemi myös kulttuuriperintö, joka on yhtä verevä ja monimuotoinen kuin sen historia ja asukkaat. Kulttuurin valtavirtaistuessa ja perimätiedon kadotessa vaarana on, että samalla katoaa tuhansien vuosien hiljainen tieto, ymmärrys Itämerestä. Merestä, joka oli monesti inspiraation lähde myös Tove Janssonin taiteelle. Siksi taistelemme myös kulttuurin yksipuolistumista vastaan, Arrakoski-Engardt sanoo.

#MEIDÄNMERI-kampanjan tuen avulla säätiö toteuttaa muun muassa Itämerestä kertovia näyttelyitä, tapahtumia ja podcasteja.

Jaa artikkeli
navigate