16.01.2019

Rauanheimo ja Hangon Satama investoivat Koverhariin

Hangon Satama – Hangö Hamn Oy Ab ja satamaoperaattori Oy M. Rauanheimo Ab ovat solmineet aiesopimuksen pitkäaikaisen yhteistoiminnan aloittamisesta. Koverharista on tarkoitus kehittää kustannustehokas ja kilpailukykyinen rahtisatama.

©Hangon satama

Oy M. Rauanheimo Ab ja Hangon Satama Oy:n aiesopimuksen ja tulevan varsinaisen sopimuksen tavoitteena on yhteistyössä kehittää Koverharin satamaa ja sen liiketoimintaa pitkäjänteisesti pitkälle tulevaisuuteen. Lehdistötiedotteen mukaan satamasta tulee tulevaisuudessa kustannustehokas ja kilpailukykyinen rahtisatama ajatellen sekä transito- että kotimaanliikennettä ja eri tuotesegmenttejä.

Yhtiöiden yhteinen tahtotila on, heti Nordstream 2 hankkeen päätyttyä Koverharin osalta syksyllä 2019, käynnistää laajamittaista irtolastien (bulk) käsittelyä sekä näiden laivauksia Koverharin kautta. Tavoitteena on ensimmäisen 12 kuukauden aikana käsitellä noin 1,5 miljoonaa tonnia erilaisia bulktuotteita Koverharissa. Varsinaiset sopimusneuvottelut loppuasiakkaiden kanssa ovat jo loppusuoralla.

Pääosaltaan tavaravirrat saapuvat satamaan rautateitse jonka johdosta Hanko-Hyvinkää radan kunnostusta ja sähköistystä tulee saattaa ajan tasalle nopeutetussa aikataulussa. Osapuolet panostavat yhteisesti ja yhdessä muiden toimijoiden kanssa tähän.

Rauanheimo investoi Koverhariin lastinkäsittelylaitteisiin ja satama perusinfraan. Hangon Sataman osalta investoinnit liikenteen aloitusvaiheessa ovat suhteellisen pienet. Liikenteen kasvaessa satamaa ja alueita laajennetaan yhteistyössä. Näiden toimenpiteiden järjestely tapahtuu molempien osapuolten intressejä kunnioittaen ja pohjautuu yhteisiin sopimuksiin.

Yhteistyö Hangon Sataman ja Rauanheimon välillä ei rajoita muiden toimijoiden tuloa tai toimintaa Koverharin sataman alueella.

Jaa artikkeli
Stena Banneri